#
#
Musikkonservatoriet anne.eriksen@uit.no +4777660421 Tromsø ILP Tromsø 3.072

Anne Eriksen


Dosent i drama og teater. Merittert underviser.

Stillingsbeskrivelse

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved musikkoservatoriet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hun ble utnevnt til merittert underviser ved UiT i 2017. 

Eriksen underviser i årsstudium  drama og teater og i ulike lærerutdanninger, samt i tverrfaglige- og tverrfakultære samarbeid. Hun har ledet oppstartsprosjekt ved grunnskolelæreutdanningen og et 3-årig internasjonalt samarbeid i drama- og teaterutdanning. Hennes forskningsarbeider er knyttet til hennes undervisnings- og ledelsesoppgaver.

Eriksens siste publikasjoner er "En samlingsstund tar form" (2020) og " Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger" (Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Universitetsforlaget 2019) 


 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 281 - 301.s doi: 10.23865/noasp.121.ch10.
 • Eriksen, Anne. En samlingsstund tar form - samlingsstundens dramaturgi.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 45 - 57.
 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach. (omtale) Journal of International Business Education 2020; Volum 15. ISSN 1649-4946.s 249 - 270.
 • Eriksen, Anne. Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger.. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032344.s 129 - 147.s doi: 10.18261/9788215032344-2019-6.
 • Eriksen, Anne. Fra hjerte til hjerte.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.922.
 • Eriksen, Anne. Teater i kulturskolen - en arena for demokratiutdanning?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1.s 271 - 286.
 • Eriksen, Anne; Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove. Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice 2015; Volum 16 (1). ISSN 1462-3943.s 73 - 84.s doi: 10.1080/14623943.2014.969697.
 • Eriksen, Anne. Teater på tvers i høyere utdanning. Studenters praksiserfaringer som teater i undervisningen. UNIPED 2012 (3). ISSN 1500-4538.s 57 - 68.s doi: 10.3402/uniped.v35i3.19893.
 • Eriksen, Anne. Hvem er du - og hvem kan du bli? Dannelse gjennom innlevelse og refleksjon. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 107 - 123.
 • Eriksen, Anne. Emosjoner i dressur. Forumteater i problemløsning og aksjonsforskning. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 179 - 195.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw. Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga. 2021 ISBN 978-82-450-3711-1.
 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 100 - 113.
 • Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line; Heim, Greta; Eriksen, Anne; Moe, Harald Eivind; Haugseth, Bengt. Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag. Utdanningsnytt.no 2022.
 • Danielsen, Karin Helene; Eriksen, Anne; Husjord, Line; Heim, Greta; Moe, Harald Eivind; Haugseth, Bengt. En lysere fremtid i skolene?. Altaposten 2022.
 • Danielsen, Karin Helene; Eriksen, Anne; Husjord, Line; Moe, Harald Eivind; Heim, Greta; Haugseth, Bengt. Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?. Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.
 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Samlingens kunst. Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2021; Volum 23 (3). ISSN 1504-8810.s 28 - 30.
 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Hvem vinner på uetisk atferd?. 2021.
 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Relasjon for enhver pris?. 2021.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne. Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning. CARN Norge nettverkskonferanse 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Steele, Annfrid Rosøy; Grønvik, Brynjulv. Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning 2020-10-29 - 2020-10-30 2020.
 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Innledning. Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 11 - 15.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Oppstart med STIL. 2019.
 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. "Kunsten å samles". Fagdag Det kunstfaglige fakultet 2018-12-08 - 2018.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.. CARN Conference 2018 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.
 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: 10.23865/jased.v2.929.
 • Eriksen, Anne. Forelesningens dramaturgi. Fyrtårnskonferanse 2018.Studentaktiv læring og kreative læringsformer 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Eriksen, Anne. FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER. 2017.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Becoming a teacher through processes of engagement and motivation. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.
 • Eriksen, Anne. From heart to heart. International Collaboration in drama and theatre education. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.
 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å leke seg til kompetanse. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017. ISSN 1890-5005.s 8 - 11.
 • Eriksen, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens; Nilsen, Trude. Mye på spill: drama som læringsform får det til.. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Valkoinen, Kristina Junttila; Eriksen, Anne. Peer Gynts vei - Regi, forestilling: samarbeidsprosjekt med St. Petersburg Statlige Universitet for Kultur og UiT. 2016.
 • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.
 • Eriksen, Anne; Valkoinen, Kristina Junttila. Enhancing quality in drama and theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and New trends in Drama and Theatre. Final Seminar- Cooperation Programme with Russia 2016-05-11 - 2016-05-12 2016.
 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Teaterstudenter har SALG på timeplanen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016; Volum 10. ISSN 1890-5005.s 13 - 15.
 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders A. Trenger vi drama- og teaterutdanning i Nord-Norge?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger. 2016.
 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.. 2016.
 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.. 2016.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox. Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.
 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?. Lunsjseminar ved RESULT UiT 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.
 • Eriksen, Anne. Kortfilmer om forskningsveiledningens utfordringer. 2014.
 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?. International negotiation research association (INRA) 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.
 • Eriksen, Anne. I Stanislavskijs rike. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014 (8). ISSN 1890-5005.s 10 - 11.
 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt. Avisa Nordland 2014.s 3 - 3.
 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Finnmark Dagblad 2014.s 21 - 21.
 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Harstad Tidende 2014.s 16 - 16.
 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 6 - 6.
 • Eriksen, Anne. Kunstintro - drama og teater.. 2013.
 • Sætveit, Beathe; Eriksen, Anne. Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.
 • Eriksen, Anne. Being relevant - that is the question. Staying Critical 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Eriksen, Anne. Kunstintro - et digitalt klasserom. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013; Volum 07. ISSN 1890-5005.
 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Et etisk dilemma og taushetsplikt. 2. Samtykkekompetanse og nødvendig helsehjelp.. 2013.
 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Tannbørsten 2: Om å stole på egne vurderinger 3: Å være tilstede. 2012.
 • Eriksen, Anne. Applied Theatre in University Studies. Study Visit. Educational Theatre: Creativity - competence for learning, participating, inclusion and developing new jobs. 2012-03-19 - 2012-03-23 2012.
 • Eriksen, Anne. Kunstneren i verden. Workshop med kunstner Marianne Heier. 2012.
 • Eriksen, Anne. Som man sår, høster man. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (05). ISSN 1890-5005.s 13 - 14.
 • Eriksen, Anne. Læring på tvers i høyere utdanning - drama i tverrfaglig samarbeid. Praktiske estetiske skapende læreprosesser 2011-05-04 - 2011-05-05 2011.
 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Ansvar om å si ifra 2: Den gode samtalen. 3: Et etisk dilemma 4: Helsefagstudent i klemme 5: Stikket. 2010.
 • Eriksen, Anne. Danning gjennom innlevelse og refleksjon. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Eriksen, Anne. Hilsen Johanne. 2010.
 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi: Mellom kunsten og vitenskapen. Podium 2009 (3). ISSN 1892-9109.
 • Eriksen, Anne. Spiller de noen rolle? Om kunstmøter i skolen. Den kulturelle skolesekken, nettverksmøte 2009-04-17 - 2009-04-17 2009.
 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. "Verden føles uretferdig. Jeg vet jeg må gjøre noe snart!": Hvordan skape engasjement og emosjonell involvering i læreprosessen?. (omtale) EUREKA Digital 2007 (5/2007). ISSN 0809-8360.s 15 - .
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk.... 2006 ISBN 8291308438.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk..... den 9. nordiske lærerutdannelseskongres 2006-05-25 - 2006-05-26 2006.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Kunstformidling blant barn og unge - digitalt pensum. 2005.
 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Sangen i Havet. 2004.
 • Eriksen, Anne. Just pretending? Fiction as a didactical tool in teacher education. NERA 32nd Congress 2004-03-11 - 2004-03-11 2004.
 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Lilith. 2001.
 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda. Alene Elena. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Anvendt teater, teater og kulturmøter, teater i fler- og tverrfaglige sammenhenger

  Undervisning

   

  Drama og teater årsstudium

  Musikk og drama i barnehagen

  Drama som læringsform i lærerutdanninga

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  ILP Tromsø 3.072