Foto: LarsAndersen.no

Anne Eriksen

Dosent i drama og teater. Musikkonservatoriet
Flag icon Flag icon

 

 

 

 

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved musikkoservatoriet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hun ble utnevnt til merittert underviser ved UiT i 2017. 

Eriksen underviser i årsstudium  drama og teater og i ulike lærerutdanninger, samt i tverrfaglige- og tverrfakultære samarbeid. Hun har ledet oppstartsprosjekt ved grunnskolelæreutdanningen og et 3-årig internasjonalt samarbeid i drama- og teaterutdanning. Hennes forskningsarbeider er knyttet til hennes undervisnings- og ledelsesoppgaver.

Eriksens siste publikasjoner er " Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger" (Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Universitetsforlaget 2019) og "Fra hjerte til hjerte."(Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(2)).

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach. Journal of International Business Education 2020; Volum 15. ISSN 1649-4946.

 • Eriksen, Anne. Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger.. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032344.s 129 - 147.

 • Eriksen, Anne. Fra hjerte til hjerte.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.922.

 • Eriksen, Anne. Teater i kulturskolen - en arena for demokratiutdanning?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1.s 271 - 286.

 • Eriksen, Anne; Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove. Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice 2015; Volum 16 (1). ISSN 1462-3943.s 73 - 84.s doi: 10.1080/14623943.2014.969697.

 • Eriksen, Anne. Teater på tvers i høyere utdanning. Studenters praksiserfaringer som teater i undervisningen. UNIPED (Tromsø) 2012 (3). ISSN 1500-4538.s 57 - 68.

 • Eriksen, Anne. Hvem er du - og hvem kan du bli? Dannelse gjennom innlevelse og refleksjon. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 107 - 123.

 • Eriksen, Anne. Emosjoner i dressur. Forumteater i problemløsning og aksjonsforskning. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 179 - 195.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Oppstart med STIL. 2019.

 • Eriksen, Anne. Forelesningens dramaturgi. Fyrtårnskonferanse 2018.Studentaktiv læring og kreative læringsformer 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. "Kunsten å samles". Fagdag Det kunstfaglige fakultet 2018-12-08 - 2018.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.. CARN Conference 2018 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.

 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: https://doi.org/10.23865/jased.v2.929.

 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Eriksen, Anne. FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER. 2017.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Becoming a teacher through processes of engagement and motivation. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.

 • Eriksen, Anne. From heart to heart. International Collaboration in drama and theatre education. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å leke seg til kompetanse. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017. ISSN 1890-5005.s 8 - 11.

 • Eriksen, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens; Nilsen, Trude. Mye på spill: drama som læringsform får det til.. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Valkoinen, Kristina Junttila; Eriksen, Anne. Peer Gynts vei - Regi, forestilling: samarbeidsprosjekt med St. Petersburg Statlige Universitet for Kultur og UiT. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger. 2016.

 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders A. Trenger vi drama- og teaterutdanning i Nord-Norge?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Teaterstudenter har SALG på timeplanen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016; Volum 10. ISSN 1890-5005.s 13 - 15.

 • Eriksen, Anne; Valkoinen, Kristina Junttila. Enhancing quality in drama and theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and New trends in Drama and Theatre. Final Seminar- Cooperation Programme with Russia 2016-05-11 - 2016-05-12 2016.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox. Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?. Lunsjseminar ved RESULT UiT 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?. International negotiation research association (INRA) 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.

 • Eriksen, Anne. Kortfilmer om forskningsveiledningens utfordringer. 2014.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 6 - 6.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Harstad Tidende 2014.s 16 - 16.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Finnmark Dagblad 2014.s 21 - 21.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt. Avisa Nordland 2014.s 3 - 3.

 • Eriksen, Anne. I Stanislavskijs rike. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014 (8). ISSN 1890-5005.s 10 - 11.

 • Sætveit, Beathe; Eriksen, Anne. Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.

 • Eriksen, Anne. Kunstintro - drama og teater.. 2013.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Et etisk dilemma og taushetsplikt. 2. Samtykkekompetanse og nødvendig helsehjelp.. 2013.

 • Eriksen, Anne. Kunstintro - et digitalt klasserom. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013; Volum 07. ISSN 1890-5005.

 • Eriksen, Anne. Being relevant - that is the question. Staying Critical 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Tannbørsten 2: Om å stole på egne vurderinger 3: Å være tilstede. 2012.

 • Eriksen, Anne. Kunstneren i verden. Workshop med kunstner Marianne Heier. 2012.

 • Eriksen, Anne. Applied Theatre in University Studies. Study Visit. Educational Theatre: Creativity - competence for learning, participating, inclusion and developing new jobs. 2012-03-19 - 2012-03-23 2012.

 • Eriksen, Anne. Læring på tvers i høyere utdanning - drama i tverrfaglig samarbeid. Praktiske estetiske skapende læreprosesser 2011-05-04 - 2011-05-05 2011.

 • Eriksen, Anne. Som man sår, høster man. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (05). ISSN 1890-5005.s 13 - 14.

 • Eriksen, Anne. Hilsen Johanne. 2010.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Ansvar om å si ifra 2: Den gode samtalen. 3: Et etisk dilemma 4: Helsefagstudent i klemme 5: Stikket. 2010.

 • Eriksen, Anne. Danning gjennom innlevelse og refleksjon. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi: Mellom kunsten og vitenskapen. Podium 2009 (3). ISSN 1892-9109.

 • Eriksen, Anne. Spiller de noen rolle? Om kunstmøter i skolen. Den kulturelle skolesekken, nettverksmøte 2009-04-17 - 2009-04-17 2009.

 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. "Verden føles uretferdig. Jeg vet jeg må gjøre noe snart!": Hvordan skape engasjement og emosjonell involvering i læreprosessen?. (omtale) EUREKA Digital 2007 (5/2007). ISSN 0809-8360.s 15 - .

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk..... den 9. nordiske lærerutdannelseskongres 2006-05-25 - 2006-05-26 2006.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk.... 2006 ISBN 8291308438.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Kunstformidling blant barn og unge - digitalt pensum. 2005.

 • Eriksen, Anne. Just pretending? Fiction as a didactical tool in teacher education. NERA 32nd Congress 2004-03-11 - 2004-03-11 2004.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Sangen i Havet. 2004.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda. Alene Elena. 2001.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Lilith. 2001.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Oppstart med STIL. 2019.

 • Eriksen, Anne. Forelesningens dramaturgi. Fyrtårnskonferanse 2018.Studentaktiv læring og kreative læringsformer 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. "Kunsten å samles". Fagdag Det kunstfaglige fakultet 2018-12-08 - 2018.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.. CARN Conference 2018 2018-10-25 - 2018-10-27 2018.

 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: https://doi.org/10.23865/jased.v2.929.

 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Eriksen, Anne. FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER. 2017.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Becoming a teacher through processes of engagement and motivation. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.

 • Eriksen, Anne. From heart to heart. International Collaboration in drama and theatre education. CARN 2017 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å leke seg til kompetanse. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017. ISSN 1890-5005.s 8 - 11.

 • Eriksen, Anne; Gjærum, Rikke Gürgens; Nilsen, Trude. Mye på spill: drama som læringsform får det til.. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Eriksen, Anne; Opdal, Pål anders; Breivik, Jens. Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.. Danning og utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Valkoinen, Kristina Junttila; Eriksen, Anne. Peer Gynts vei - Regi, forestilling: samarbeidsprosjekt med St. Petersburg Statlige Universitet for Kultur og UiT. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.. 2016.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger. 2016.

 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders A. Trenger vi drama- og teaterutdanning i Nord-Norge?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Eriksen, Anne; Alteren, Gro. Teaterstudenter har SALG på timeplanen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016; Volum 10. ISSN 1890-5005.s 13 - 15.

 • Eriksen, Anne; Valkoinen, Kristina Junttila. Enhancing quality in drama and theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and New trends in Drama and Theatre. Final Seminar- Cooperation Programme with Russia 2016-05-11 - 2016-05-12 2016.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox. Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?. Lunsjseminar ved RESULT UiT 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Alteren, Gro; Eriksen, Anne. Dramatizing cross-cultural negotiations: What do students learn?. International negotiation research association (INRA) 2014-04-09 - 2014-04-10 2014.

 • Eriksen, Anne. Kortfilmer om forskningsveiledningens utfordringer. 2014.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 6 - 6.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Harstad Tidende 2014.s 16 - 16.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt i skolen. Finnmark Dagblad 2014.s 21 - 21.

 • Eriksen, Anne. Kunstfag for empati og respekt. Avisa Nordland 2014.s 3 - 3.

 • Eriksen, Anne. I Stanislavskijs rike. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2014 (8). ISSN 1890-5005.s 10 - 11.

 • Sætveit, Beathe; Eriksen, Anne. Hvordan gjøre utdanning i drama og teater relevant for undervisning i kulturskolen?. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2013-03-07 - 2013-03-08 2013.

 • Eriksen, Anne. Kunstintro - drama og teater.. 2013.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Et etisk dilemma og taushetsplikt. 2. Samtykkekompetanse og nødvendig helsehjelp.. 2013.

 • Eriksen, Anne. Kunstintro - et digitalt klasserom. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013; Volum 07. ISSN 1890-5005.

 • Eriksen, Anne. Being relevant - that is the question. Staying Critical 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Tannbørsten 2: Om å stole på egne vurderinger 3: Å være tilstede. 2012.

 • Eriksen, Anne. Kunstneren i verden. Workshop med kunstner Marianne Heier. 2012.

 • Eriksen, Anne. Applied Theatre in University Studies. Study Visit. Educational Theatre: Creativity - competence for learning, participating, inclusion and developing new jobs. 2012-03-19 - 2012-03-23 2012.

 • Eriksen, Anne. Læring på tvers i høyere utdanning - drama i tverrfaglig samarbeid. Praktiske estetiske skapende læreprosesser 2011-05-04 - 2011-05-05 2011.

 • Eriksen, Anne. Som man sår, høster man. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (05). ISSN 1890-5005.s 13 - 14.

 • Eriksen, Anne. Hilsen Johanne. 2010.

 • Eriksen, Anne; Nilsen, Ragnhild. Kortfilmer. 1: Ansvar om å si ifra 2: Den gode samtalen. 3: Et etisk dilemma 4: Helsefagstudent i klemme 5: Stikket. 2010.

 • Eriksen, Anne. Danning gjennom innlevelse og refleksjon. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi: Mellom kunsten og vitenskapen. Podium 2009 (3). ISSN 1892-9109.

 • Eriksen, Anne. Spiller de noen rolle? Om kunstmøter i skolen. Den kulturelle skolesekken, nettverksmøte 2009-04-17 - 2009-04-17 2009.

 • Eriksen, Anne. Forumteater som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. "Verden føles uretferdig. Jeg vet jeg må gjøre noe snart!": Hvordan skape engasjement og emosjonell involvering i læreprosessen?. (omtale) EUREKA Digital 2007 (5/2007). ISSN 0809-8360.s 15 - .

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk..... den 9. nordiske lærerutdannelseskongres 2006-05-25 - 2006-05-26 2006.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Å skape opplevelsens øyeblikk.... 2006 ISBN 8291308438.

 • Eriksen, Anne; Leming, Tove. Kunstformidling blant barn og unge - digitalt pensum. 2005.

 • Eriksen, Anne. Just pretending? Fiction as a didactical tool in teacher education. NERA 32nd Congress 2004-03-11 - 2004-03-11 2004.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Sangen i Havet. 2004.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda. Alene Elena. 2001.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig. Lilith. 2001.

 • Medlem i forskergruppe

  [Loading...]