No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk alv.birkeland@uit.no +4777660416 Tromsø 3008

Alv Birkeland


Førstelektor


 • Birkeland, Alv. Pre-service teachers' mathematical reasoning - how can it be developed?. The Mathematics Enthusiast 2019; Volum 16 (1-3). ISSN 1551-3440.s 579 - 596.
 • Haavold, Per Øystein; Birkeland, Alv. Contradictory Concepts of Creativity in Mathematics Teacher Education. Springer 2016 ISBN 978-3-319-21924-0.s 181 - 199.s doi: 10.1007/978-3-319-21924-0_11.
 • Birkeland, Alv; Fyhn, Anne Birgitte; Sriraman, Bharath. Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer. Caspar Forlag 2016 ISBN 978-82-90898-70-5.s 241 - 258.
 • Birkeland, Alv. Pre-service teachers' mathematical reasoning. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8.
 • Birkeland, Alv. Grunnleggende matematikk med illustrasjoner. 2006 (1) ISBN 8273890872.
 • Birkeland, Alv. Presentation at CERME 9 WG7 Pre-service teachers and mathematical reasoning. CERME 9 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.
 • Birkeland, Alv. Matematikk og kreativitet, lærerstudenters matematiske resonnementer. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk 2014-09-30 - 2014-10-03 2014.
 • Birkeland, Alv. Kreativitet i matematiske resonnement. Etter og videreutdanningskonferanse 2013-09-16 - 2013-09-18 2013.
 • Birkeland, Alv. Can We Just Add Like That?. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9.s 1266 - 1267.
 • Birkeland, Alv. Kreativitet i matematiske resonnement. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2013 (2). ISSN 0802-8192.s 25 - 29.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  3008