Monica.jpg
Foto: Anne B. Fyhn
Monica.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk monica.volden@uit.no +4777660443 Tromsø ILP-bygget 3.010

Monica Volden


Universitetslektor matematikk

Stillingsbeskrivelse

Matematikk for førskolelærerutdanningen og lærerutdanningen.


 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. (fulltekst) European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 2339 - 2346.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen. Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transition between two and three dimensions. Routledge 2016 ISBN 9781138804418.s doi: 10.4324/9781315753027-7.
 • Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen. Ida och kuben - att utforska matematik och surfplatta på et lekfullt sätt. Studentlitteratur AB 2016 ISBN 9789144106298.s 199 - 227.
 • Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen. Ida og kuben-lekende modus i utforskning av matematikk og nettbrett. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0202-0.s 191 - 216.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. Cerme 11 2019-02-05 - 2019-02-10 2019.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Making maps in kindergarten. 10th congress of european research in mathematics education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Sammenligning av størrelser - Rammeplanens innhold og oppgaver. Fagdag Barnehagens innhold og oppgaver 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Wara, Astrid; Bruvold, Anne; Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf. Realfag i barnehagen - Antall, rom og form. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk 2017-10-05 - 2017-10-05 2017.
 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Arbeidsmåter og regnefortellinger i "førskoleklubben". Lamis Sommerkurs 2016 2016-08-05 - 2016-08-07 2016.
 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen. Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten. 9th congress of european research in mathematics education 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.
 • Volden, Monica. Kart og rom i barnehagen. LAMIS sommerkurs 2012-08-09 - 2012-08-12 2012.
 • Volden, Monica. Kart i barnehagen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2012; Volum 23 (2). ISSN 0802-8192.s 12 - 18.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ILP-bygget 3.010