Personkort bilde

Bjarne Isaksen

Førstelektor i pedagogikk Musikkonservatoriet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon
77660596
97566133
Krognessvegen 33 Musikkonservatoriet Rom 229

Barnehage

Kulturskole

Musikklærerutdanning

Eurovision Song Contest 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Underviser i pedagogikk og musikkpedagogikk på 

- Faglærerutdanning i musikk

- Praktisk-Pedagogisk Utdanning i musikk

- Master i instrumentaldidaktikk

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Bjarne Isaksen er tilsatt som førstelektor i musikkpedagogikk ved Musikkonservatoriet, og underviser i pedagogikk og didaktikk på PPU-studiet og på Master i instrumentaldidaktikk. Han er opptatt av dialogen og at studentens skal få en dypere forståelse for studets innhold.

Hans forskningsinteresser er knyttet til barnehagefeltet og kulturskolefeltet, med vekt på deltakelse, kvalitet, likestilling og mangfold. Han var reaktør for boka "Musikk med leik. Leik med musikk" (Universitetsforlaget, 2009) og medredaktør for boka "Kunsten å samles" (Universitetsforlaget, 2020). Isaksen har også pågående forskningsprosjekt om kjønn og identitet i Eurovision Song Contest. Isaksen er koordinator for Fyrtårnsprosjektet MUSEd, ledet av Hilde Blix, som utforsker studentaktive læring og læringsfremmende vurderingsformer ved Musikkonservatoriet.

 

Underviser i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk.

 fdfForskningsinteresser:

- Kvalitet i musikkpedagogutdanninga

- Kunst i barnehagen

- Eurovision Song Contest 

 

Forsker på (1) kjønn i populærmusikk, og (2) kulturskolens møte med migrasjonen

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 • Isaksen, Bjarne. Kunsten å undre seg. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 58 - 68.

 • Isaksen, Bjarne. Kunstnerlæreren - mellom det kontinuerlige og det diskontinuerlige. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41507-5.s 184 - 194.

 • Isaksen, Bjarne. Kor skal me gøyme bogen? Møte med ein fiolinlærar som er oppteken av leik i undervisninga si. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 132 - 143.

 • Isaksen, Bjarne. Kva med litt samtidsmusikk i undervisninga?. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 88 - 98.

 • Isaksen, Bjarne. Innledning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 9 - 11.

 • Isaksen, Bjarne. Leik i instrumentalopplæringa - ei innføring. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 12 - 24.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 100 - 113.

 • Isaksen, Bjarne; Berg, Sigrun Høgetveit; Vangsnes, Øystein A; Myrstad, Ragnhild. Nordnorsk barnesonghefte. (Fulltekst: https://docplayer.me/8380017-Nordnorsk-barnesonghefte.html 2013 ISBN 978-82-303-2254-3.

 • Isaksen, Bjarne. Musikk med leik. Leik med musikk. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 132 - 143.

 • Isaksen, Bjarne. Musikk med leik. Leik med musikk. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 59 - 74.

 • Isaksen, Bjarne. Georgia in the Eurovision Song Contest. Popular music in the Post-Soviet sphere: Analysing current trends (https://www.sh.se/english/sodertorn-university/calendar/events/2019-12-04-popular-music-in-the-post-soviet-sphere--analysing-current-trends) 2021-02-04 - 2021-02-05 2021.

 • Isaksen, Bjarne. Normkritisk pedagogikk. Kva? Kvifor? Korleis?. Insituttmøte 2021-09-01 - 2021.

 • Isaksen, Bjarne. På campingtur med Eurovision i bagasjen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 8 - 10.

 • Isaksen, Bjarne. Kor og korona. 2020.

 • Isaksen, Bjarne. Eg veit i himmerik ei borg. 2020.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Innledning. Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 11 - 15.

 • Isaksen, Bjarne. Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest 1999-2018. Lørdagsuniversitetet 2019-03-23 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Hva skal til for å vinne Eurovision Song Contest?. Gløtt-festivalen 2019-11-29 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Glitter and be gay. Eurovision Song Contest as camp. Tromsø Arctic Pride 2019-11-13 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Gendered instrumentation in the Eurovision Song Contest. A Nordic Paradigm?. g19 - Swedish Conference for Gender Studies 2019-10-07 - 2019-10-09 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Opprykk til førstelektor. Hvordan skal vi forstå kravene?. Seminar for Førstelektorprogrammet ved UiT 2019-09-24 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. "Kjønn i Eurovision" i forkant av Lørdagsuniversitetet. 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Investigating musical gender roles in the Eurovision Song Contest. Research seminar 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. "Kunsten å samles". Fagdag Det kunstfaglige fakultet 2018-12-08 - 2018.

 • Isaksen, Bjarne. Når kjønn har betydning i musikkpedagogikken. 2018.s 54 - .

 • Isaksen, Bjarne. Gender-Specific Intrumentation in the Eurovision Song Contest (1999-2015). Music and Gender in Balance 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å leke seg til kompetanse. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017. ISSN 1890-5005.s 8 - 11.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Isaksen, Bjarne. Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest - So What?. Cutting Edge Kulturskole 2017 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Isaksen, Bjarne. Adventskonsert. 2016.

 • Isaksen, Bjarne. Alle mann hadde fota. Nordnorsk folketone. 2016.

 • Isaksen, Bjarne. Kunstfag, eleven og kunsten. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.

 • Isaksen, Bjarne. Musikk fra randsonen. Perspektiver på den nordnorske kunstmusikken. FAGDAGER PÅ MUSIKKONSERVATORIET I TROMSØ 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Isaksen, Bjarne; Wiik, Miriam. Om å lage forestillinger med dikt som impuls. Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Blix, Hilde; Isaksen, Bjarne. Et prosjekt - flere fortellinger. En studie av et musikkpedagogisk prosjekt. Gjesteforelesning 2013-02-01 - 2013-02-01 2013.

 • Blix, Hilde Synnøve; Isaksen, Bjarne. One project: multiple voices”. An empirical study of a collaborative music pedagogy project. NNMPF 2013 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.

 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Takt & tone. Et musikkpedagogisk prosjekt. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013. ISSN 1890-5005.

 • Isaksen, Bjarne. Rus i kunsten - kunst i rusen. Ottar 2013 (297). ISSN 0030-6703.

 • Isaksen, Bjarne. Barns utvikling - et forsøk på å klargjøre feltet. Planleggingsdag Tromsø Kulturskola 2013-08-20 - 2013.

 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskapKompetanseutvikling og deltakerbaner. 2013.

 • Isaksen, Bjarne. Introduksjon om Prokofievs musikk. Konsert på Musikkonservatoriet 2012-05-21 - 2012.

 • Isaksen, Bjarne. «Hendes spil er fint, varmt og sikkert og hun må finde sig i foreløbig at være størst som pianistinde» (Om Paule Halls konserter i Tromsø). Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012; Volum 6. ISSN 1890-5005.s 8 - 9.

 • Isaksen, Bjarne. Vidar spiller tromme. 2012.

 • Isaksen, Bjarne. The music theacher's role comprehension. A collective case study on instrumental music teachers' involvement in students' lives and learning. Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective 2011-03-30 - 2011-04-01 2011.

 • Isaksen, Bjarne. Den eksistensielle speletimen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (5). ISSN 1890-5005.s 22 - 23.

 • Davidsen, Geir; Isaksen, Bjarne. Gávnnadeapmi - for joiker, eufonist og harmonist Urfamføring. Konsert 2009-01-25 - 2009.

 • Isaksen, Bjarne. Luciano Berios Sequenzaer. KontAk-festivalen 2009 2009-03-13 - 2009-03-14 2009.

 • Isaksen, Bjarne. Paul Hindemiths musikkestetikk Innledningsessay til Konsert med Hindemiths musikk for klainett, fløyte og klaver. Paul Hindemith 2008-11-22 - 2008-11-22 2008.

 • Isaksen, Bjarne. Komponering i barnehagen. Læringsdagene 2008 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Isaksen, Bjarne. Barn sin medverknad i musikalsk skaping. ? 2008; Volum 2.s 2 - .

 • Isaksen, Bjarne. Frå ein husmorkalender, bok 2 (komposisjon). Tekst: A.Ruset, for sopran og strykekvartett. 2000.

 • Isaksen, Bjarne. Georgia in the Eurovision Song Contest. Popular music in the Post-Soviet sphere: Analysing current trends (https://www.sh.se/english/sodertorn-university/calendar/events/2019-12-04-popular-music-in-the-post-soviet-sphere--analysing-current-trends) 2021-02-04 - 2021-02-05 2021.

 • Isaksen, Bjarne. Normkritisk pedagogikk. Kva? Kvifor? Korleis?. Insituttmøte 2021-09-01 - 2021.

 • Isaksen, Bjarne. På campingtur med Eurovision i bagasjen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 8 - 10.

 • Isaksen, Bjarne. Kor og korona. 2020.

 • Isaksen, Bjarne. Eg veit i himmerik ei borg. 2020.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Innledning. Kunsten å samles. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 11 - 15.

 • Isaksen, Bjarne. Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest 1999-2018. Lørdagsuniversitetet 2019-03-23 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Hva skal til for å vinne Eurovision Song Contest?. Gløtt-festivalen 2019-11-29 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Glitter and be gay. Eurovision Song Contest as camp. Tromsø Arctic Pride 2019-11-13 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Gendered instrumentation in the Eurovision Song Contest. A Nordic Paradigm?. g19 - Swedish Conference for Gender Studies 2019-10-07 - 2019-10-09 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Opprykk til førstelektor. Hvordan skal vi forstå kravene?. Seminar for Førstelektorprogrammet ved UiT 2019-09-24 - 2019.

 • Isaksen, Bjarne. "Kjønn i Eurovision" i forkant av Lørdagsuniversitetet. 2019.

 • Isaksen, Bjarne. Investigating musical gender roles in the Eurovision Song Contest. Research seminar 2018-03-14 - 2018-03-14 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. "Kunsten å samles". Fagdag Det kunstfaglige fakultet 2018-12-08 - 2018.

 • Isaksen, Bjarne. Når kjønn har betydning i musikkpedagogikken. 2018.s 54 - .

 • Isaksen, Bjarne. Gender-Specific Intrumentation in the Eurovision Song Contest (1999-2015). Music and Gender in Balance 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.

 • Eriksen, Anne; Isaksen, Bjarne. Kunsten å leke seg til kompetanse. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017. ISSN 1890-5005.s 8 - 11.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Isaksen, Bjarne. Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest - So What?. Cutting Edge Kulturskole 2017 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Isaksen, Bjarne. Adventskonsert. 2016.

 • Isaksen, Bjarne. Alle mann hadde fota. Nordnorsk folketone. 2016.

 • Isaksen, Bjarne. Kunstfag, eleven og kunsten. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.

 • Isaksen, Bjarne. Musikk fra randsonen. Perspektiver på den nordnorske kunstmusikken. FAGDAGER PÅ MUSIKKONSERVATORIET I TROMSØ 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Isaksen, Bjarne; Wiik, Miriam. Om å lage forestillinger med dikt som impuls. Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Blix, Hilde; Isaksen, Bjarne. Et prosjekt - flere fortellinger. En studie av et musikkpedagogisk prosjekt. Gjesteforelesning 2013-02-01 - 2013-02-01 2013.

 • Blix, Hilde Synnøve; Isaksen, Bjarne. One project: multiple voices”. An empirical study of a collaborative music pedagogy project. NNMPF 2013 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.

 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Takt & tone. Et musikkpedagogisk prosjekt. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013. ISSN 1890-5005.

 • Isaksen, Bjarne. Rus i kunsten - kunst i rusen. Ottar 2013 (297). ISSN 0030-6703.

 • Isaksen, Bjarne. Barns utvikling - et forsøk på å klargjøre feltet. Planleggingsdag Tromsø Kulturskola 2013-08-20 - 2013.

 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskapKompetanseutvikling og deltakerbaner. 2013.

 • Isaksen, Bjarne. Introduksjon om Prokofievs musikk. Konsert på Musikkonservatoriet 2012-05-21 - 2012.

 • Isaksen, Bjarne. «Hendes spil er fint, varmt og sikkert og hun må finde sig i foreløbig at være størst som pianistinde» (Om Paule Halls konserter i Tromsø). Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012; Volum 6. ISSN 1890-5005.s 8 - 9.

 • Isaksen, Bjarne. Vidar spiller tromme. 2012.

 • Isaksen, Bjarne. The music theacher's role comprehension. A collective case study on instrumental music teachers' involvement in students' lives and learning. Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective 2011-03-30 - 2011-04-01 2011.

 • Isaksen, Bjarne. Den eksistensielle speletimen. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (5). ISSN 1890-5005.s 22 - 23.

 • Davidsen, Geir; Isaksen, Bjarne. Gávnnadeapmi - for joiker, eufonist og harmonist Urfamføring. Konsert 2009-01-25 - 2009.

 • Isaksen, Bjarne. Luciano Berios Sequenzaer. KontAk-festivalen 2009 2009-03-13 - 2009-03-14 2009.

 • Isaksen, Bjarne. Paul Hindemiths musikkestetikk Innledningsessay til Konsert med Hindemiths musikk for klainett, fløyte og klaver. Paul Hindemith 2008-11-22 - 2008-11-22 2008.

 • Isaksen, Bjarne. Komponering i barnehagen. Læringsdagene 2008 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Isaksen, Bjarne. Barn sin medverknad i musikalsk skaping. ? 2008; Volum 2.s 2 - .

 • Isaksen, Bjarne. Frå ein husmorkalender, bok 2 (komposisjon). Tekst: A.Ruset, for sopran og strykekvartett. 2000.

 •  

   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail
   
  What do you want to do ?
  New mail

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe