Bilde av Isaksen, Bjarne
Bilde av Isaksen, Bjarne
Musikkonservatoriet bji022@post.uit.no +4777660596 97566133 Tromsø

Bjarne Isaksen


Førstelektor i pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Bjarne Isaksen er tilsatt som førstelektor i musikkpedagogikk ved Musikkonservatoriet, og underviser i pedagogikk og didaktikk på PPU-studiet og på Master i instrumentaldidaktikk. Han er opptatt av dialogen og at studentens skal få en dypere forståelse for studets innhold.

Hans forskningsinteresser er knyttet til barnehagefeltet og kulturskolefeltet, med vekt på deltakelse, kvalitet, likestilling og mangfold. Han var reaktør for boka "Musikk med leik. Leik med musikk" (Universitetsforlaget, 2009) og medredaktør for boka "Kunsten å samles" (Universitetsforlaget, 2020). Isaksen har også pågående forskningsprosjekt om kjønn og identitet i Eurovision Song Contest. Isaksen er koordinator for Fyrtårnsprosjektet MUSEd, ledet av Hilde Blix, som utforsker studentaktive læring og læringsfremmende vurderingsformer ved Musikkonservatoriet.

 

Underviser i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk.

 fdfForskningsinteresser:

- Kvalitet i musikkpedagogutdanninga

- Kunst i barnehagen

- Eurovision Song Contest 

 

Forsker på (1) kjønn i populærmusikk, og (2) kulturskolens møte med migrasjonen


 • Ronny Johansen, Siv Svendsen, Bjarne Isaksen, Janne Madsen :
  “It is a bit like cooperating as teachers” Group Supervision of Masters Theses in Teacher Education
  2023 DOI
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Blix :
  Kartlegging av kunnskapsgrunnlaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Bjarne Isaksen :
  Kunsten å undre seg
  Universitetsforlaget 2020
 • Bjarne Isaksen :
  Kunstnerlæreren - mellom det kontinuerlige og det diskontinuerlige
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Bjarne Isaksen, Anne Eriksen :
  Kunsten å være urolig
  Universitetsforlaget 2022
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Bjarne Isaksen, Anne Eriksen :
  Når uro er målet
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2023
 • Bjarne Isaksen :
  Creativity in the Norwegian classroom
  2023
 • Bjarne Isaksen :
  The creative student teacher
  2023
 • Bjarne Isaksen, Hilde Dehnæs Hogsnes, Liv Torunn Eik, Ronny Johansen, Anne Marie Øines, Astrid Unhjem m.fl.:
  Play in the transition between kindergarten and primary education (Symposium)
  2023
 • Siv Svendsen, Bjarne Isaksen :
  Musisk matematikk i begynneropplæringen
  2023
 • Siv Svendsen, Bjarne Isaksen, Ronny Johansen, Janne Madsen :
  Kollektiv gruppeveiledning av lærermasterstudenter i begynneropplæring. Noen muligheter og utfordringer.
  2023
 • Bjarne Isaksen :
  Noko om kreativ uro og uroleg kreativitet
  Universitetsforlaget 2022
 • Rønnaug Sørensen, Bjarne Isaksen :
  Rønnaug og Bjarne snakker om kjønn
  01. juni 2022 DATA
 • Bjarne Isaksen :
  Estetiske læreprosesser i begynneropplæring
  2022
 • Bjarne Isaksen :
  Eurovision som camp-arena og kamparena.
  2022
 • Janne Madsen, Bjarne Isaksen, Ronny Johansen, Siv Svendsen :
  "Det er gøy og engasjerende å høre hvordan det går med de andre studentene i skriveprosessen" ​ - Gruppeveiledning av masterprosjekter innen begynneropplæring i lærerutdanningen ​
  2022
 • Bjarne Isaksen :
  Eurovisonen en arena for musikk og politikk?
  10. mai 2022
 • Bjarne Isaksen :
  Podium #14: Vurdering i kunstfag
  2022
 • Bjarne Isaksen :
  Georgia in the Eurovision Song Contest
  2021 DATA
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Samlingens kunst
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2021
 • Bjarne Isaksen :
  Normkritisk pedagogikk. Kva? Kvifor? Korleis?
  2021
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Innledning. Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Bjarne Isaksen :
  Eg veit i himmerik ei borg
  2020
 • Bjarne Isaksen :
  Kor og korona
  13. mai 2020
 • Bjarne Isaksen :
  På campingtur med Eurovision i bagasjen
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Bjarne Isaksen :
  Gendered instrumentation in the Eurovision Song Contest. A Nordic Paradigm?
  2019
 • Bjarne Isaksen :
  "Kjønn i Eurovision" i forkant av Lørdagsuniversitetet
  22. mars 2019
 • Bjarne Isaksen :
  Hva skal til for å vinne Eurovision Song Contest?
  2019
 • Bjarne Isaksen :
  Glitter and be gay. Eurovision Song Contest as camp
  2019
 • Bjarne Isaksen :
  Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest 1999-2018
  2019
 • Bjarne Isaksen :
  Opprykk til førstelektor. Hvordan skal vi forstå kravene?
  2019
 • Bjarne Isaksen :
  Når kjønn har betydning i musikkpedagogikken
  2018
 • Bjarne Isaksen :
  Gender-Specific Intrumentation in the Eurovision Song Contest (1999-2015)
  2018
 • Bjarne Isaksen :
  Investigating musical gender roles in the Eurovision Song Contest
  2018
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  "Kunsten å samles"
  2018
 • Bjarne Isaksen, Michael Strobelt, Bengt Arve Haugseth, Hilde Blix, Maria Medby Tollefsen, Kristina Junttila m.fl.:
  The critical potential of music and performing arts education
  2017
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å leke seg til kompetanse
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017
 • Bjarne Isaksen :
  Kjønnet instrumentering i Eurovision Song Contest - So What?
  2017
 • Bjarne Isaksen :
  Adventskonsert
  2016
 • Bjarne Isaksen :
  Alle mann hadde fota. Nordnorsk folketone
  2016
 • Bjarne Isaksen :
  Musikk fra randsonen. Perspektiver på den nordnorske kunstmusikken
  2014
 • Bjarne Isaksen, Miriam Wiik :
  Om å lage forestillinger med dikt som impuls
  Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014
 • Bjarne Isaksen :
  Kunstfag, eleven og kunsten
  2014
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Blix :
  Det musikkpedagogiske prosjektet Takt & Tone som praksisfellesskapKompetanseutvikling og deltakerbaner
  UiT Norges arktiske universitet 2013 ARKIV
 • Bjarne Isaksen :
  Rus i kunsten - kunst i rusen
  Ottar 2013
 • Bjarne Isaksen :
  Barns utvikling - et forsøk på å klargjøre feltet
  2013
 • Hilde Blix, Bjarne Isaksen :
  Et prosjekt - flere fortellinger. En studie av et musikkpedagogisk prosjekt
  2013
 • Hilde Synnøve Blix, Bjarne Isaksen :
  One project: multiple voices”. An empirical study of a collaborative music pedagogy project
  2013
 • Bjarne Isaksen, Hilde Synnøve Blix :
  Takt & tone. Et musikkpedagogisk prosjekt
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barnehage

  Kulturskole

  Musikklærerutdanning

  Eurovision Song Contest 

  Undervisning

  Underviser i pedagogikk og musikkpedagogikk på 

  - Faglærerutdanning i musikk

  - Praktisk-Pedagogisk Utdanning i musikk

  - Master i instrumentaldidaktikk