#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag anne.lise.thoresen@uit.no +4777660686 Tromsø MH2 L.12.336

Anne-Lise Thoresen


Førstelektor/ Jordmorfag

Stillingsbeskrivelse

Jordmorfag - og virksomhet

Utvikling av profesjonell jordmorkompetanse  

Kommunikasjon og veiledning 

Internasjonal faglig koordinator

Fagutvikling og forskning innefor tverrfaglig samarbeid og utvikling av profesjonell kompetanse i helsefag. Tilknyttet forskningsgruppen for helsefaglig profesjonsutdanning 

 

 

 

 


 • Thoresen, Anne- Lise; Tvorup Andersen, Helle. Midwifery students`development of professional competences: A Nordic educational collaboration. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 299 - 320.
 • Thoresen, Anne- Lise; Elvemo, Heidi. Reflekterende team, en lærings - og veiledningsmetode i jordmorutdanningen. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 55 - 76.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Reflective writing followed by dialogue improves supervision practices and cooperation in midwifery education. Educational Action Research 2019. ISSN 0965-0792.s 1 - 17.s doi: 10.1080/09650792.2019.1679653.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Bridging the gap between health care education and clinical practice through action research. 2013 ISBN 978-1-902047-04-1.
 • Thoresen, Anne- Lise; Norbye, Bente. Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 55 - 76.s doi: 978-82-8104-447-0.
 • Thoresen, Anne-Lise; Norbye, Bente. Fra ide til en vitenskapelig antologi. Kunnskapsutvikling for- og i helsefaglig profesjonsutdanning. Nasjonal forskningskonferanse. Medisinsk og helsefaglig pedagogikk 2021-10-21 - 2021-10-22 2021.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Derfor må vi forske på egen undervisning. UiTs helseblogg. 2021.
 • Norbye, Bente; Thoresen, Anne- Lise. Innledning. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.s 9 - 30.
 • Thoresen, Anne- Lise; Tvorup Andersen, Helle. Development of midwifery identity among midwifery students in an international context. 31st International Confederation Midwives Triennial Congress 2017-06-18 - 2017-06-22 2017.
 • Thoresen, Anne- Lise; Elvemo, Heidi. Dialog og læring. Prosessvurdering i jordmorutdanningen. Utdanningskonferansen 2017 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.
 • Thoresen, Anne- Lise; Elvemo, Heidi. Hvordan stimulere og utvikle jordmorstudentens praktiske klokskap/fronesis. HelPed seminar 2016-11-17 - 2016-11-17 2016.
 • Thoresen, Anne- Lise. Veiledningsjordmor prosjektene. Fagdag 2015-01-22 - 2015-01-22 2015.
 • Thoresen, Anne- Lise. Utvikling av jordmødrenes veiledningskompetanse i forhold til jordmorstudenter i klinisk praksis. Landsmøteseminar 2015-09-19 - 2015-09-20 2015.
 • Thoresen, Anne- Lise; Tvorup Andersen, Helle. Dialogen som utviklingspotensial-refleksjoner fra en aksjonsforskningsprosess i eget fag. Aktionsforskning. Dialog i et forandringsperspektiv 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Thoresen, Anne- Lise. Strengthening supervision practices in midwifery education Reflective logs as data in Action Research. CARN conference 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Thoresen, Anne- Lise. Nordic Midwifery Education Network Nordplus Freja. CARN conference 2013 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Norbye, Bente; Edvardsen, Odd; Thoresen, Anne- Lise. Influencing politics of higher education. 2013 Value and Virtue in Practice Based Research Conference 2013-07-09 - 2013-07-10 2013.
 • Thoresen, Anne- Lise. Reflective logs as data in an Action Research project. Second International Conference on Value and Virtue in Practice-Based Research. Articulating our values and Virtues 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.
 • Thoresen, Anne Lise; Hanson, Toril. Prosjektet har fungert som et vannhull-en evalueringsrapport. 2010.
 • Thoresen, Anne Lise; Sjostrom, Lisbeth; Tvårup Andersen, Helle. Developing the identity of midwifery students in a Nordic community. Nordisk kongress for jordmødre 2010-06-03 - 2010.
 • Thoresen, Anne-Lise. Jordmorstudentens læring. En voksenpedagogisk utfordring. 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet.Occiput posterior posisjon. Den Norske Jordmorforening. Tromsø Lokallag 2003-12-08 - 2003-12-08 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Nyutdannede jordmødres kunnskap og kompetanse. Den Norske Jordmorforening lokallag i Tromsø 2007-11-28 - 2007-11-28 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Når fødselen stopper opp. Narsjonalt råd for fødselsomsorg. "Når det gjelder å handle". Kurs i akutte situasjoner for leger og jordmødre på Sommarøy 2004-02-09 - 2004-02-11 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Jordmors autonomi. Fagmøte Den Norske Jordmorforening. Faglig etisk utvalg 2004-04-27 - 2004-04-27 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Læring, dialog og samarbeid. Erfaringer knyttet til utvikling av et nettbasert læringsfellesskap i jordmorutdanningen. Jubileumsseminar. Jordmødre gjennom 100 år 2008-09-20 - 2008-09-21 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Med fokus på jordmorstudentens læring. Endring og utvikling av jordmorstudentens nettbaserte læringsarena. 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Aksjonsforskning og aksjonslæring som metodisk tilnærming knyttet til endring og utvikling av jordmorutdanningens nettbaserte læringsarena. 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Didaktiske utfordringer i forhold til å videreutvikle Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) som en tredje læringsarena i jordmorutdanningen. 2008.
 • Thoresen, Anne-Lise. Læring,dialog og samarbeid. Utvikling av et nettbasert læringsfellesskap. 2007.
 • Thoresen, Anne-Lise. Muligheter og begrensninger for profesjonell kompetanseutvikling innenfor rammen av et praksisfellesskap. 2007.
 • Thoresen, Anne-Lise. Nye veier å gå. Erfaringer med bruk av moderne teknologi i jordmorutdanningen. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 L.12.336

  Klikk for større kart