Hode.jpg
Hode.jpg
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø bernt.bertheussen@uit.no +4777623154 90097854 Tromsø HHT 02.312

Bernt Arne Bertheussen


Professor i foretakstrategi og bedriftsøkonomi


 • Bertheussen, Bernt Arne. Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2022; Volum 32 (1). ISSN 0803-6799.s 1 - 13.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Vassdal, Terje. Rent Generation Under the Norwegian Rights-Based Pelagic Fishery. Frontiers in Marine Science 2022. ISSN 2296-7745.s doi: 10.3389/fmars.2022.841505.
 • Bertheussen, Bernt Arne. The role of path–dependent institutions during the collapse and rebuilding of a fishery. Marine Policy 2022; Volum 136. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2021.104944.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Vassdal, Terje. Institution-based roots to fishing vessels profitability. Marine Policy 2021; Volum 123. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.104286.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald. Institutional and financial entry barriers in a fishery. Marine Policy 2021; Volum 123. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.104303.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Nøstvold, Bjørg Helen. Sustainability of a first-mover strategy in the emerging Norwegian snow crab industry. Ocean and Coastal Management 2021; Volum 199. ISSN 0964-5691.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105453.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Sustained Competitive Advantage Based on Industry-Specific Institutional Frameworks. Frontiers in Marine Science 2021; Volum 8. ISSN 2296-7745.s doi: 10.3389/fmars.2021.697936.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Reiertsen, Audun. Economic sustainability of quality-enhancing business models in the Norwegian cod industry. Marine Policy 2020; Volum 113. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.103821.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Xie, Jinghua; Vassdal, Terje. Strategic investments in catch capacity and quotas: How costly is a mismatch for a firm?. Marine Policy 2020; Volum 117. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.103874.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Dreyer, Sofie; Evenseth, Susann. Performance differences between nations exploiting a common natural resource: The Icelandic–Norwegian mackerel case. Marine Policy 2020; Volum 122. ISSN 0308-597X.s 1 - 11.s doi: 10.1016/j.marpol.2020.104269.
 • Vassdal, Terje; Bertheussen, Bernt Arne. Methodological issues in estimating the profit of the core catch business unit of a fishing vessel firm. MethodsX 2020; Volum 7. ISSN 2215-0161.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.mex.2020.100990.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Growth strategy of a rural business school: Sustainable implementation of online studies. Sustainability 2020; Volum 12 (13). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su12135270.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Nøstvold, Bjørg Helen; Ruiken, Ida Maria. Fishing for an institution-based first-mover advantage: The Norwegian snow crab case. Ocean and Coastal Management 2020; Volum 194. ISSN 0964-5691.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105274.
 • Hannevig, Hilde; Bertheussen, Bernt Arne. The Exploitation-Exploration Dilemma of Fishing Vessels With Institutionally Protected Quota Shares. Frontiers in Marine Science 2020; Volum 7. ISSN 2296-7745.s doi: 10.3389/fmars.2020.00436.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive volume logic?. Marine Policy 2019; Volum 103. ISSN 0308-597X.s 113 - 120.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.023.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Vassdal, Terje. Strategic sources of superprofit in a well-regulated fishery. Marine Policy 2019; Volum 106. ISSN 0308-597X.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103551.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Improving management accounting education through the use of interventionist action research. Beta 2017; Volum 31 (2). ISSN 0801-3322.s 170 - 183.s doi: 10.18261/issn.1504-3134-2017-02-05.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hvordan kan handelshøyskolene gjenvinne relevans?. (data) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2017; Volum 20 (5). ISSN 1500-0788.s 46 - 54.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Validating a Digital Assessment Practice. (fulltekst) Journal of Financial Education (JFE) 2016; Volum 42 (1). ISSN 0093-3961.s 187 - 204.
 • Heimly, Finn Steinar; Bertheussen, Bernt Arne. Speilvendte klasserom kan bidra til bedre akademiske prestasjoner i høyere økonomisk utdanning. UNIPED 2016; Volum 39 (1). ISSN 1500-4538.s 47 - 60.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-05.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Myrland, Øystein. Relation between academic performance and students’ engagement in digital learning activities. Journal of Education for Business 2016; Volum 91 (3). ISSN 0883-2323.s 125 - 131.s doi: 10.1080/08832323.2016.1140113.
 • Heimly, Finn Steinar; Bertheussen, Bernt Arne. Et forsøk på å integrere praksis i høyere økonomisk utdanning. Beta 2016; Volum 30 (1). ISSN 0801-3322.s 29 - 41.s doi: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-02.
 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Sustained competitive advantage based on high quality input. Marine Policy 2015; Volum 52. ISSN 0308-597X.s 145 - 154.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.10.011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Cultivating spreadsheet usage in a finance subject through learning and assessment innovations. International Journal of Innovation in Education 2015; Volum 3 (1). ISSN 1755-151X.s 1 - 14.s doi: 10.1504/IJIIE.2015.074698.
 • Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2015; Volum 25 (1). ISSN 0803-6799.s 21 - 36.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring : implementering av god tilbakemeldingspraksis i interaktive regnearkoppgaver. UNIPED 2014; Volum 37 (4). ISSN 1500-4538.s 58 - 72.s doi: 10.3402/uniped.v37.23471.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Digital School Examinations: an Educational Note of an Innovative Practice. International Business Research 2014; Volum 7 (6). ISSN 1913-9004.s 129 - 139.s doi: 10.5539/ibr.v7n6p129.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Power to business professors: Automatic grading of problem-solving tasks in a spreadsheet. Journal of Accounting Education 2014; Volum 32 (1). ISSN 0748-5751.s 76 - 87.s doi: 10.1016/j.jaccedu.2014.01.002.
 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2014; Volum 24 (1). ISSN 0803-6799.s 1 - 17.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Revitalizing plenary finance lectures. Beta 2013; Volum 27 (1). ISSN 0801-3322.s 78 - 92.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Er handelshøyskolene innelåst i historiske pedagogiske spor?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013; Volum 16 (5). ISSN 1500-0788.s 40 - 48.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Ruteark eller regneark? Kognitive utfordringer ved å løse finansoppgaver på papir og PC. UNIPED 2012; Volum 35 (3). ISSN 1500-4538.s 87 - 101.s doi: 10.3402/uniped.v35i3.19897.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Lønnsspiralen i fotballnæringen, en gordisk knute?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011; Volum 14 (6). ISSN 1500-0788.s 61 - 66.
 • Bertheussen, Bernt Arne. IMPLEMENTATION GUIDE - Power to business professors: Automatic grading of problem-solving tasks in a spreadsheet. Supplement to article published in Journal of Accounting Education Volume 32, Issue 1. 2014 ISBN 978-82-7585-166-4.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Sirnes, Espen. doIT Finans. Praktisk innføring i investering og finansiering. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2012 ISBN 9788276349610.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Caser i foretaksstrategi. Kompendium. 2012 ISBN 8275851653.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Entrepreneurial Financial Management. 2010 ISBN 8275851645.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Sirnes, Espen. doIT finans - læreboka. 2010 ISBN 9788275851619.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Lær Finans. 2007 ISBN 9788275851589.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Lær investering og finansiering med Excel som verktøy. 2005 ISBN 8275851580.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Office-makroer. 2004 ISBN 82-7585-140-8.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Bertheussen, Svein Henry. eBorger - bli en aktiv deltaker i informasjonssamfunnet. 2004 ISBN 82-7585-157-2.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Bertheussen, Svein Henry. Datakortet full pakke. 2004 ISBN 82-7585-147-5.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Word Ekspert. 2004 ISBN 82-7585-128-9.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Excel Ekspert. 2004 ISBN 82-7585-129-7.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Excel-makroer. 2004 ISBN 978-82-7585-139-8.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Bertheussen, Svein Henry. Grunnleggende IT-forståelse. 2003 ISBN 82-7585-152-1.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Word Innføring. 2003 ISBN 82-7585-149-1.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Access Innføring. 2003 ISBN 82-7585-150-5.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Excel Innføring. 2003 ISBN 82-7585-148-3.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Visual Basit i teori og praksis. 2002 ISBN 82-7585-145-9.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Bertheussen, Svein Henry. Outlook Innføring. 2000 ISBN 82-7585-104-1.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Windows Innføring. 2000 ISBN 82-7585-096-7.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Access Ekspert. 1997 ISBN 82-7585-051-7.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Word - programmering med Visual Basic. 1997 ISBN 82-7585-060-6.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Excel - Programmering med Visual Basic. 1997 ISBN 82-7585-054-1.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Access - Programmering med Visual Basic. 1997 ISBN 82-7585-051-7.
 • Bertheussen, Bernt Arne. DOS i praksis. 1992 ISBN 82-7585-023-1.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Svein, Halvorsen; Kvaale, Bjørn Olav; Bernt, Zakariassen. EDB for økonomer. Analyse og planlegging ved hjelp av PC. 1986 ISBN 82-7585-133-5.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Landemerke i nord kjøpt av fond som har overtatt en rekke reiselivsbedrifter [NRK, 24.11.2021]. 2021.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Et økonomisk mess(i). [Kronikk i Nordlys, 18.8.2021]. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fotballrevolusjon [Dagens Næringsliv, 30. april 2021]. Dagens næringsliv 2021. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hvordan oppå større volum og bedre kvalitet på din vitenskapelige output?. Forskningsgruppa Strategi, styring og ledelse 2021-03-16 - 2021-03-16 2021.
 • Bertheussen, Bernt Arne. My approach to pedagogy and my development projects. Pedagogical portfolio seminar 2021-03-09 - 2021.
 • Solberg, Harry Arne; Bertheussen, Bernt Arne. Soft Budget Constraints and Institutional Logics in European Football. Work shop 2020-02-27 - 2020-02-28 2020.
 • Hannevig, Hilde; Bertheussen, Bernt Arne. The exploitation-exploration dilemma of fishing vessels with institutionally protected quota shares. MØT-seminar 2020-01-10 - 2020-01-10 2020.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Vassdal, Terje. The influence of the institutional environment on wealth creation in a fishery. MØT-seminar 2020-01-10 - 2020-01-10 2020.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kontrollkomiteen gir TIL-toppene krass kritikk. 2020.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Flengende kritikk fra TILs kontrollkomite. 2020.
 • Solberg, Harry Arne; Bertheussen, Bernt Arne. Gaver forkledd som sponsorinntekter. Dagens næringsliv 2019. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. En av TILs største kritikere blir «vaktbikkje» i klubben. 2019.
 • Solberg, Harry Arne; Bertheussen, Bernt Arne. Snill onkel-gaver forkledd som sponsorinntekter. DN 26. mars 2019. Dagens næringsliv 2019. ISSN 0803-9372.s 39 - 39.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Pål Einar, Lund; Rasmussen, Egil. Høyere utdanning i omstilling: erfaringer med nettstudier i økonomi og ledelse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019; Volum 22 (3). ISSN 1500-0788.s 46 - 52.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål Einar. En arktisk utdanningssukess på nett. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 29 - 29.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Handelshøgskolen UiT: Suksess på tvers av fylkesgrenser [kronikk i Nordlys]. 11. september 2019.. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Lund, Pål-Einar; Rasmussen, Egil. Transforming Higher Education in Arctic Norway through Online Studies. World Conference on Online Learning (WCOL) 2019-11-03 - 2019-11-07 2019.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål-Einar. En visjon om livslang læring online [Kronikk Nordlys, 15.11]. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. TIL-ledelsen stilt til veggs under årsmøtet (Nordlys). 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Klubben som ingen vil eie? [Kronikk i Nordlys 13.4.2018]. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fra økonom til pedagog: min vei til status som merittert underviser.. UHR - økonomi og administrasjon. 2018-05-04 - 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Vassdal, Terje. Superprofit and profitability variations in the Norwegian pelagic fishing fleet. Economics seminar at UiT 2018-05-15 - 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Resource rents and superprofit in fisheries. Sommerkonferansen Handelshøgskolen UiT 2018-06-13 - 2018-06-14 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Solberg, Harry Arne. Why have paradoxical practices become the financial rules of the European football game?. EURAM 2018 2018-06-19 - 2018-06-22 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Langet ut mot TIL på årsmøtet: Slik svarer topplederen på kritikken (iTromsø). 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kostbare ambisjoner [Kronikk i Nordlys, 9. nov., 2018]. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hadde TIL vært en normal bedrift, ville de vært konkurs [intervju iTromsø, 10.nov.2018]. iTromsø 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Xie, Jinghua. Eksplosiv Airbnb-vekst i Tromsø [Kronikk]. (data) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Katrine Alm, Ødegård; Marie, Øverland; Bertheussen, Bernt Arne. Delingsøkonomien og fenomenet Airbnb. (data) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2018; Volum 21 (6). ISSN 1500-0788.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Direktørkarusellen på Alfhem [Kronikk i Nordlys, 2. august 2018]. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Jensen, Helene Skjønhals. Are the Norwegian cod fisheries locked-in in a value destructive volume logic?. IIFET 2018 2018-07-16 - 2018-07-20 2018.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fra lukka klasserom til åpen undervisningspraksis: et forsøk på å utvikle bedre undervisningskvaliet gjennom lærersamarbeid. Vinterkonferansen Handelshøgskolen ved UiT 2017-12-14 - 2017-12-15 2017.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kvalitetsproblemer i høyere utdanning [Kronikk i Nordlys 2.2. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Forskning på egen undervisning. Key note speach på forskningseminar Handelshøgskolen UiT Campus Alta [7. februar 2917]. Forskningseminar Handelshøgskolen UiT Campus Alta 2017-02-07 - 2917-02-07 2017.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Torske(bak)rusen. Kronikk 7.4 i. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hva bør styremedlemmer kunne om strategisk analyse? Foredrag for Kupa Styreutvikling på Handelshøgskolen UiT 25.4.2017.. Seminar 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Heimly, Finn Steinar. Speilvendt undervisning og digital eksamen - flopp eller framtid?. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita; Bertheussen, Bernt Arne. Styrets strategiske rolle. KUPA Styreutvikling 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.
 • Bertheussen, Bernt Arne. The strategic paradox of the cod industry: why does Norway export a top quality natural resource in large volumes at low prices.. The Norwegian Food Market Research Conference 2017-11-02 - 2017-11-03 2017.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Interventions using digital tools to improve students' engagement and learning outcomes in higher business edcuation (Dr. philos-avhandling). 2016 ISBN 978-82-8266-123-2.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Dette skjedde da vi fikk over en milliard i fanget [Nordlys 8.2]. 2016.
 • Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Kompetansefortrinn på Island. Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 2015-02-09 - 2015.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hvordan dokumentere faglig utviklingsarbeid på høyt nivå?. Internseminar Handelshøgskolen UiT 2015-06-11 - 2015-06-12 2015.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Eksempler på forskningsbaserte pedagogiske utviklingsarbeider ved Handelshøgskolen UiT. Vinterkonferansen HHT 2015-12-09 - 2015-12-10 2015.
 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet» 2014-06-19 - 2014.
 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Kvalitetsråstoff gir mer lønnsomme filetbedrifter. Infoark, Nofima. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Thyholdt, Sverre Braathen; Myrland, Øystein. Lessons learned (if any) from the Norwegian variant of the financial fair play system. EASM 2014 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fra avisintervju til tidsskriftartikkel. Seminar Førstelektorprogram 2014-06-18 - 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Klubbøkonomi: selvberging eller subsidiering [Kronikk i Nordlys] 10.6.2014. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Coop-sjefen bør levere tilbake gullpensjon [Nord24.no] 28.05. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. COOP - bare bittelitt mitt [Nordlys TV] 27.5. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hvorfor er det Porsche-feber i Tromsø? [Nordlys] 26.5. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kan TIL gå konkurs? Nordlys TV. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Rike fotballonkler fritar klubbene ansvaret for egen økonomi. NRK. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. TIL må slutte å bruke penger som de ikke har. NRK. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Det finansielle oppfølgingssystemet til Norges Fotballforbund er latterlig. Nordlys. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kostnadskuttene i TIL burde vært tatt for lenge siden. Nordlys. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Arctic Race of Norway: Verdt millioner for reiselivet [iTromsø] 29.1. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne; Sollid, Henning. Troms Kraft-skandalen: Gjennomgående kompetansesvikt [Dagens Næringsliv] 14.1. 2014.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Mistillitsfakturaen [Kronikk Nordlys] 15. nov]. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Plenumsforelesninger med aktive studenter som lærer av eksempler [Konferanseartikkel]. FIBE 2013 2013-01-10 - 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Ikke imponert over økonomistyringen i TIL [Radio-NRK Troms] 8. mars. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Gratispenger er gift i fotballøkonomier [Radio-NRK Troms] 12. mars. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. TIL er fange i sitt eget spill. Kronikk i Nordlys 16.3. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Studenter gransker Troms Kraft [Dagens Næringsliv 28.5.2013]. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft som læringscase. Kronikk i Nordlys 11.6. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Forferdelig økonomistyring. Intervju i Nordlys 28. juli. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Does the Norwegian Football Association grant club licenses on false financial premises? [Research seminar TUBS]. Research seminar 2013-11-05 - 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Noen tanker om Troms Kraft-skandalen [Tromsø Rotary]. Tromsø Rotary 2013-11-04 - 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Eierstyring - Kraftselskaper bør holde seg til det de kan [Kommunal Rapport] 3. oktober. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Tre grep for å gjenreise Troms Kraft. Kronikk i Nordlys 24.9. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft-skandalen: styringskjeden er pill råtten [Dagens Næringsliv] 20.9. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft - parkert som industrilokomotiv [Nordlys Web-TV] 19.9. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft sølte bort 2 milliarder [Nordlys] 19.9. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft-skandalen: gi han fyken [NRK nordaførr] 18.9. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft-skandalen: cowboyer med et økonomisk masseødeleggelsesvåpen [iTromsø] 18.9. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Vi trenger en fornyelse.[StudVest.no]. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. For dårlige økonomifag.[StudVest.no]. 2013.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Gammeldagse handelshøyskoler. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Interaktive finansøvinger i Excel - arkitektur og funksjonalitet [Konferanseartikkel]. Fibe 2012 2012-01-05 - 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Ineffektive toppklubber? Leserinnlegg 12. januar. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Tapt på fire år: 110 mill. Intervju i VG 26. januar. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hva du ikke lærer om entreprenørskap på en handelshøyskole. Venture Cup Kick Off 2012-03-01 - 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Stadionplasket. Kronikk i Nordlys 2. mars. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Bertheussen frykter blodrøde TIL-tall. Intervju iTromsø 7. mars. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Bosmanfellah. Kronikk 23. mars. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fortrinn i spill. Kronikk 24. mai. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kampen om sponsorsmulene. Intervju 2. juni. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Formidlingsprisen BFE-fakultetet, delt med Espen Sirnes. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Refleksjoner rundt TK-skandalen. Kronikk 11. juni. Bladet Tromsø 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Tromskraftskandalen. [TV-Nordnytt] 11. juni. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hva gikk galt i Troms Kraft? Intervju i iTromsø, 11. juni. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft selger enda mer. Intervju iTromsø 4. juli. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Rike onkler, forbuden frukt. Poster. Forskningsdagene 2012-09-21 - 2012-09-22 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Tromskraft trenger nye eiere [TV-Nordnytt] 24. September. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Tromskraft kan gå konkurs [TV-Nordnytt] 24. September. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Selvbedraget. Kronikk i Nordlys 26.9. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. fotball + økonomi = usant. Intervju Forskningsmagasinet. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Slurv om fotballøkonomi. Ytring i Nordlys 3.10. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Krisehåndtering i Troms Kraft [Radio-NRK Troms] 25. oktober. 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Digital skoleeksamen - problemløser eller problemskaper? [Nasjonal konferanse om podcasting og digital vurdering]. Ja takk, begge deler! 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Slik kan regnearkmodellering revitalisere læring av klassisk bedriftsøkonomi. Dybde. Et magasin for Handelshøgskolen i Tromsø 2012; Volum 1 (1).s 54 - 58.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Alfheim duger. Kronikk i Tromsø 27.11. Bladet Tromsø 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Om TILs økonomiske situasjon. [NRK - Nordnytt], 31.01. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Bedriftsøkonomi, noe for meg? Webpresentasjon HHT, 01.04. Webpresentasjon av bedriftsøkonomi som fag for potensielle HHT-studenter 2011-04-01 - 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fotballonkler ødelegger. Kronikk i Dagens Nøæringsliv, 15.03. Dagens næringsliv 2011. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Hva kan vi lære av "søringan"? Kronikk i Nordlys, 24.05. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Mangler vi entreprenørånd i Tromsø? Kronikk Impulse 20.01. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Studentenes ekstrajobber - redningsplanker eller fallgruver? Kronikk i Nordlys, 22.08. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Studentenes økonomiske dilemma - lønnet arbeid til begjær og besvær. Populærvitenskapelig foredrag Debutuka, 26.08. Foredrag debutuka 2011-08-26 - 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Den blå-gule invasjonen. Intervju i Nordlys 10.09. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Pris for beste bokmanus, Høgskoleforlagets manuskonkurranse i anledning 20-års jubileet. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft har tapt 1,5 milliarder i Sverige. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft har tapt 1,5 milliarder i Sverige. [TV- NRK Nordnytt] 22.11. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft har tapt 1,5 milliarder i Sverige. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Troms Kraft, hva nå? Kronikk i Nordlys, 25.11. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Stadionmyten. Kronikk Dagens Næringsliv, 9.12. Dagens næringsliv 2011. ISSN 0803-9372.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Stadionøkonomi. [NRK - Østlandssendingen] 9.12. 2011.
 • Bertheussen, Bernt Arne. På tide å spekulere i aksjer? Kronikk i Nordlys, 12.01. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Er TIL-skuerne på nett? Kronikk i Nordlys, 04.05. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Nordnorske filialbestyrere. Kronikk i Nordlys, 08.06. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fotballopera i Tromsø. Kronikk i Nordlys, 18.06. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Større risikoappetitt i Troms Kraft. Kronikk i Nordlys, 23.09. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Storstua – økonomisk tryllekunst? Ytring i Nordlys, 01.10. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fotballtragedien. Kronikk i Dagens Næringsliv, 09.04. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Stans finansiell doping i fotballen. Debattinnlegg i Dagens Næringsliv, 07.06. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Systemfeil i fotballen. Debattinnlegg i Dagens Næringsliv, 12.06. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Mener storhall er trylling med tall. Intervju i Dagens Næringsliv, 07.10. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Gullegget - luftslott eller katalysator? Kronikk i Tromsø, 06.11. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Storstue uten økonomisk bærekraft. Kronikk i Tromsø, 17.11. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Må vise gulltallene. Intervju i Tromsø, 04.12. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Gullegget og økonomien. Intervju og bidrag i Tromsø, 13.11. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Gullegget, ei økonomisk hengemyr. [NRK - Nordnytt], 24.09. 2010.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Må halvere lønningene. Intervju i Tromsø, 08.10. 2009.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Kollektiv økonomisk galskap. Kronikk i Nordlys, 15.10. 2009.
 • Bertheussen, Bernt Arne. doIT finans - et digitalt læremiddel i investering og finansiering. 2008.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fra regnskap og revisjon til rådgivning i bedriftsøkonomi. Fagkonferansen 1985 1985-09-09 - 1985-09-11 1985.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Økonomistyring i ustabile omgivelser - en empirisk undersøkelse blant fiskebruk. 1982.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Økonomisk styring av fiskebruk. En undersøkelse om bruken og nytten av formelle styringsverktøy. 1982 ISBN 82-7585-161-0.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Organizational design and regional distribution of fresh-fish supply from trawlers. 1981 ISBN 82-7585-162-9.
 • Bertheussen, Bernt Arne. Fiskeforedlingsbedriftens livssyklus - et ressursavhengig perspektiv. 1980 ISBN 82-7585-164-5.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Corporate Strategy & Business Economics

  Scolarship of Teaching & Learning (SoTL) in Higher Business Education

  Undervisning

  Merittert underviser (2017)

  Underviser for tiden i følgende emner:

  BED-2003 Foretaksstrategi

  BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer

  STV-3075 Strategi- og styringsutfordringer i næringsvirksomheter