Guddingsmo--Vibeke.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Guddingsmo--Vibeke.jpg
Institutt for helse- og omsorgsfag vibeke.guddingsmo@uit.no +4777660679 90019265 Tromsø MH2 L.12.313

Vibeke Guddingsmo


Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen på Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet. 

 

Som kontorsjef arbeider jeg med :

Budsjett/økonomi: budsjetter, regnskapsrapportering, prognoser, eksterne prosjekter, anviser fakturaer,  utleggsrefusjoner og reiseregninger, har BDM (budsjettdekningsmyndighet) for instituttet

HMS: vernerunder, oppfølging helse-, miljø og sikkerhet

Personalarbeid: tilsettinger, permisjoner, godkjenner fravær og ferie, oppfølging sykemeldte, lederstøtte for mellomledere

Studieadministrasjon: leder teamene med studiekonsulenter og rådgiver studieadministrasjon, med i lederteamet for Helsefaks studieadministrative forum, ansvarlig for IHOs utdanningsmelding, deltar i ledermøtene for studielederne

Forskningsadministrasjon: leder for forskningsadministrativ konsulent, ansvarlig for IHOs forskningsmelding, deltar i ledermøtene for forskningsgruppelederne

 

Møter i instituttstyret ved IHO som representant for ledelsen og legger fram saker sammen med instituttleder.

VERV:

Styremedlem for teknisk/administrative i fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet (2013-2017, prolongert til desember 2017)

Fast medlem for teknisk/administrative i TU (tilsettingsutvalget) ved det Det helsevitenskapelige fakultet (2013-2017, prolongert til desember 2017)

 

Eksterne verv:

Styremedlem i Hemis AS (bedriftshelsetjeneste)

Varamedlem styret i Norges arktiske studentsamskipnad

 

 

MH2 L.12.313

Klikk for større kart