Bilde av Guddingsmo, Vibeke
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Vibeke Guddingsmo


Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen på Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet. 

 Som kontorsjef arbeider jeg med :

Budsjett/økonomi: budsjetter, regnskapsrapportering, prognoser, eksterne prosjekter, anviser fakturaer,  utleggsrefusjoner og reiseregninger, har BDM (budsjettdekningsmyndighet) for instituttet

HMS: vernerunder, oppfølging helse-, miljø og sikkerhet

Personalarbeid: rekruttering, permisjoner, godkjenner fravær og ferie, oppfølging sykemeldte, lederstøtte for mellomledere

Studieadministrasjon: leder teamene i studieadministrasjonen og staben for lederstøtte. Møter i instituttets ledermøte sammen med instituttleder, assisterende instituttledere og studieledere. 

Forskningsadministrasjon: møter i vitenskapelig råd for IHO med forskningsgruppeledere og instituttleder. Møter prosjektkontoret på Helsefaks forskningsrådgivere hver andre uke. Administrativt ansvarlig for forskningssøknader for IHO.  

Møter i instituttrådet ved IHO som representant for ledelsen og legger fram saker sammen med instituttleder.

Interne prosjekter/arbeidsgrupper  jeg har vært/er med i:

  • GREG - innføring av nytt system for registrering av gjester/personer som ikke er ansatt ved UiT i database for å gi dem digital tilgang til UiT (des 22 -mars 23)
  • UH Sak Basis - innføring av nytt arkivsystem ved UiT (jan 23- sept 23) 
  • Studieadministrativt forum Helsefak - forumledelsen (2012-dd) 
  • servicekoordinator for Helsefak - Team eksamen - pilot - Sammenhengende tjenester (fra 2021-dd)

 

 

 

VERV:

Styremedlem for teknisk/administrative i fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet 2013-2017. Valgt for ny periode des 2017 - des 2021. 

Fast medlem for teknisk/administrative i TU (tilsettingsutvalget) ved det Det helsevitenskapelige fakultet (2013-2017, prolongert til desember 2017).

Vara Leder i Ansettelsesrådet for UiT  - teknisk administrative stillinger fra 2022