Bilde av Saus, Merete
Bilde av Saus, Merete
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk merete.saus@uit.no +4777623274 97684674 +47 97685674 Her finner du meg

Merete Saus


Professor


 • Gry Paulgaard, Merete Saus :
  Diverse Diversity: Contradictions and Challenges in Norwegian Rural Education
  Australian and International Journal of Rural Education (AIJRE) 2023 ARKIV / DOI
 • Agnete Bersvendsen, Merete Saus :
  Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om hjelp fra barnevernet
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2023 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Lederskjønnets utfordringer i kommunalt barnevern: Om spenninger mellom faglig skjønn og lederskjønn
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2022 ARKIV / DOI
 • Merete Saus, Gørill Warvik Vedeler, Tatiana Wara :
  Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 15. juni 2022 ARKIV / DOI
 • Merete Saus :
  Barn og unge med samisk bakgrunn og psykisk helse: betydningen av kulturell kompetanse og trygg etnisk identitet
  2022 FULLTEKST
 • Merete Saus, Tatiana Wara :
  Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen
  Dreyer Forlag A/S 2021 ARKIV
 • Merete Saus :
  Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter
  Universitetsforlaget 2021 ARKIV
 • Shanley Swanson, Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus :
  Native American social work – Including family and community
  Journal of Social Work 2021 ARKIV / DOI
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Olsvik, Merete Saus :
  Coping with Paradoxes: Norwegian Child Welfare Leaders Managing Complexity
  Child Care in Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus :
  Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Merete Saus :
  Gina (21) mistet språket i fosterhjem: – Fikk identitetskrise
  26. januar 2023 DATA
 • Merete Saus :
  Holdninger må endres. Hvordan man blir møtt som samisk minoritet har stor betydning for den psykiske helsen
  Magasinet psykisk helse 04. april 2023 FULLTEKST
 • Merete Saus :
  Analysefestivalen: Hva er analyse og hva er kunnskapsbasering?
  2023
 • Aylin Desiree Karayazgan, Merete Saus, Djulia Spatalaj, Mariann Bellika Hansen :
  Prosjekt Romfrem: Romske barn i fosterhjem: Hvordan utvikle en trygg etnisk identitet? Møte hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  2023
 • Gry Paulgaard, Merete Saus :
  Diverse Diversity: Contradictions and Place-Based Educatiobal Challanges in Nothern-Norway.
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Tina Lien Barken, Stefano Bonacina, Rune Bostad, Elia Gabarron, Beate Hennie Garcia, Kristine Haddeland m.fl.:
  University campus as a smart technology-supported active learning arena
  Septentrio Reports 2023 DOI
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Steven Patras, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Gruppeledersamling - Presentasjon av foreløpige funn
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Merete Saus :
  Barnevern i urfolksperspektiv. Barnevern til samiske barns beste
  2022
 • Merete Saus :
  Sosialt arbeids rolle i fornorskning og gjenopprettende praksis
  2022
 • Merete Saus :
  Daria og Denis går på kurs i norsk barneoppdragelse. Nå vil forskere finne ut om det har noe for seg
  02. november 2022
 • Merete Saus :
  Urfolk og barnevern
  2022
 • Merete Saus :
  Kulturkompetanse. Mulige kompetansehevende tiltak for å ivareta samiske barn og unges behov
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Merete Saus :
  Hvordan ta imot flyktningbarn?
  02. mai 2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Bente Heggem Kojan, Merete Saus, Renee Thørnblad, Petter Viksveen :
  Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention
 • Marianne Vibeke Trondsen, Merete Saus :
  FoU-styrets synspunkter og forventninger til SANKS nå og fremover
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas m.fl.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Tatiana Wara, Merete Saus :
  Filmen Rekonstruksjon Utøya - et undervisningsopplegg
  2021 DATA
 • Merete Saus, Inger Sigfridsson, Aylin Desiree Karayazgan, Mariann Bellika Hansen, Claudia Josef, Djulia Spatalaj :
  Barneverntiltak i romske miljø: fremtidige muligheter
  2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Inger Marie Holm, Arja Mubanga-Bjørn, Bjarne Woll, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus, Anne Charlotte Kvande-Hemmingsen :
  De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen
  Nordlys 2021
 • Inger Marie Holm, arja mubanga-bjørn, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus :
  Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom
  UiT Helseblogg 17. mars 2021
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus m.fl.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe
  Aarhus Universitetsforlag 2020 ARKIV
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  RE approaches and strategies in Northern Europe
  Aarhus Universitetsforlag 2020 DATA / ARKIV
 • Merete Saus, Mariann Bellika Hansen, Sigfridsson Inger, Aylin Desiree Karayazgan, Safira Josef :
  Norske Rom og barnevern
  2020
 • Merete Saus :
  Danning, ungdom, identitet og generasjonsperspektiver
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →