Sara Ellen Gaup


Universitetsbibliotekar / Fagansvarlig for samisk, kvensk og finsk, religionvitenskap og urfolksstudier

Stillingsbeskrivelse

 •   Universitetsbibliotekar

•   Fagansvarlig for samisk, kvensk og finsk, religionvitenskap og urfolksstudier

•   Undervisning i iKomp, informasjonskompetanse, kildebruk, litteratursøk, referansehåndtering

•   Forsknings- og publiseringsstøtte i åpen vitenskap, åpen publisering, forskningsdatahåndtering m.m.

 

•   Universitylibrarian

•   Subject librarian for for sami, kven and finnish, religious studies and indigneous studies

•   Teaching in iKomp, information literacy, use of sources, literature search, reference management

•   Research and publication support in open science, open publishing, research data management, etc.