Bilde av Drageset, Ingrid Marie Saga
Bilde av Drageset, Ingrid Marie Saga
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO ingrid.drageset@uit.no +4777660672 Her finner du meg

Ingrid Marie Saga Drageset


Førsteamanuensis. Master i sykepleie

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis


 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Research involving older persons with dementia; ethical considerations
  Klinisk Sygepleje 11. september 2019 ARKIV / DOI
 • Ingrid Marie Saga Drageset, Hans Ketil Normann, Ingunn Elstad :
  Identity-supportive nursing of patients with dementia in nursing homes
  Nordisk sygeplejeforskning 2015 ARKIV / FULLTEKST
 • Ingrid Marie Saga Drageset, Hans Ketil Normann, Ingunn Elstad :
  Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013 ARKIV / DOI
 • Ingrid Marie Saga Drageset, Hans Ketil Normann, Ingunn Elstad :
  Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012 ARKIV / DOI
 • Ingrid Drageset :
  Når sykepleie og mennesket blir markedsstyrt? Bestiller/utfører-modellen i kommunal hjemmetjeneste - en utfordring for sykepleie og menneskelige kvaliteter?
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Ingrid Drageset :
  Fag og utdanning - hvor går veien til kompetente sykepleiere?
  Eureka forlag 2005
 • Ingrid Marie Saga Drageset, Ragnhild Kristin Nicolaisen, Karin Johannessen :
  Personsentrert sykepleiefaglig ledelse og arbeidskultur
  Klinisk Sygepleje 2023 ARKIV / DOI
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Sykepleie og sårbarhet. Personsentrert sykepleie til sårbare grupper – hvordan kan sykepleier bidra til gode liv?
  2019 ARKIV
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Private aktører i sykepleietjenesten - konkurranseutsetting. Hva gjør dette med sykepleieidentitet og -tenkning?
  2016
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  “Etiske utfordringer i forhold til forskning på personer med demenssykdom på sykehjem, generelt og relatert til egen forskning”.
  2015
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Drageset, I. (2015): «Å sette staven igjen» - tilhørighet til familie, sted, personer og natur. Å fremme et meningsfylt liv for personer med demenssykdom i sykehjem i Nord-Norge. Avhandling for graden Philosophiae Doctor, September 2014, UIT Norges Arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for helse og omsorgsfag.
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Pårørendes engasjement i familiemedlemmets velferd og kontinuitetsopplevelse i sykehjemmet. Artikkel i "Fagnytt i nord". Nr 2 - mai 2013
  2013
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  "Naturopplevelsene kan man ikke plukke opp når man ikke bor der": Pasienter med demenssykdom i sykehjem forteller om sitt forhold til naturen gjennom livsløpet
  2013
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Norsk Sykepleierforbund er 100 år. ”Jeg tror hun har det bedre i sykehjemmet, for der skjer det noe hele tiden” – Pårørendes engasjementet i familiemedlemmets velferd i sykehjemmet
  2012
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  ”Jeg tror hun har det bedre i sykehjemmet, for der skjer det noe hele tiden” – Pårørendes engasjementet i familiemedlemmets velferd i sykehjemmet
  2012
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Et meningsfylt liv for eldre personer med demenssykdom i sykehjem i Troms
  2010
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Hvilken betydning kan pårørendes beretning om livsløp, demenssykdomsutvikling, og innleggelse i sykehjem ha for forståelsen av pasientens situasjon og for sykepleien til pasienten?
  2010
 • Ingrid Drageset :
  Analyse av dokumenter som omhandler organiseringen av hjemmetjenesten i Tromsø kommune Hvordan kan språk og begrepsbruk i et dokument disiplinere aktørene i en politisk beslutningsprosess?
  2009
 • Ingrid Drageset :
  Muligheter og begrensninger ved fokusgruppemetodikk Fokusgrupper anvendt i studier av kvalitet i pleie og omsorgsektoren i kommunehelsetjenesten
  2009
 • Ingrid Marie Saga Drageset :
  Forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien
  Klinisk Sygepleje 2009
 • Ingrid Drageset :
  Hvordan kan man forstå forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien?
  2008
 • Ingrid Drageset :
  Hva er gode sykepleiefaglige læringseksempler?
  Klinisk Sygepleje 2006
 • Ingrid Drageset :
  Bestiller/utførermodellen i Tromsø
  Nordlys 05. juli 2005
 • Ingrid Drageset, Solveig Vorren :
  Ikke legg ned en eneste sykehjemsplass!
  2004
 • Ingrid Drageset :
  Konkret og grunnleggende sykepleiekunnskap
  Sykepleien Journalen 2004
 • Ingrid Drageset :
  Brukeropplevd kvalitet - hva er det? Og kan det måles? Kvalitetsindikatorer og system for å måle kvalitet
  2003
 • Ingrid Drageset :
  Hjemmebesøkets betydning
  Tidsskriftet sykepleien 2003
 • Ingrid Drageset :
  Helsefremmende arbeid - kunnskap, mening og verdier
  Tidsskriftet sykepleien 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →