Bilde av Kekez, Sofija
Bilde av Kekez, Sofija
Institutt for bygg, energi og materialteknologi sofija.kekez@uit.no

Sofija Kekez


Forsker