No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for helse- og omsorgsfag aob000@post.uit.no Tromsø

Aud Obstfelder • Abeer Badawy, Mads Solberg, Aud Uhlen Obstfelder, Rigmor Grete Einang Alnes :
  Together, at a distance: experiences with a novel technology for social contact among older people and their relatives in Norway during the COVID-19 pandemic
  BMC Geriatrics 2023 ARKIV / DOI
 • Marte Ørud Lindstad, Aud Uhlen Obstfelder, Unni Sveen, Linda Stigen :
  Feasibility of the Perceive, Recall, Plan and Perform system of intervention for persons with brain injury in community-based rehabilitation: A pilot for a multiple-baseline design study
  BMJ Open 2023 ARKIV / DOI
 • Ann Therese Lotherington, Aud Uhlen Obstfelder :
  Enacting citizenship through writing: an analysis of a diary written by a man with Alzheimer’s disease
  Ageing & Society 2023 ARKIV / DOI
 • Abeer Badawy, Mads Solberg, Aud Uhlen Obstfelder, Rigmor Einang Alnes :
  Normalization of technology for social contact in a Norwegian care facility during COVID-19
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Abeer Badawy, Mads Solberg, Aud Uhlen Obstfelder, Rigmor Einang Alnes :
  Improvised use of a digital tool for social interaction in a Norwegian care facility during the COVID-19 pandemic: an exploratory study
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Randi Stokke, Line Melby, Jørn Isaksen, Aud Obstfelder, Hege Andreassen :
  A qualitative study of what care workers do to provide patient safety at home through telecare
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  The self-management work of food hypersensitivity
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Helle Krone-Hjertstrøm, Bente Norbye, Birgit Abelsen, Aud Obstfelder :
  Organizing work in local service implementation: an ethnographic study of nurses’ contributions and competencies in implementing a municipal acute ward
  BMC Health Services Research 2021 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study
  Nurse Education Today 2020 ARKIV / DOI
 • Linn Ebeltoft Sparby, Nina Olsvold, Aud Obstfelder :
  Mediating the interface between voluntariness and coercion: a qualitative study of learning disability nurses` work in medical examinations of people with intellectual disability
  Journal of Clinical Nursing (JCN) 2020 ARKIV / DOI
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Interprofessional Education: Students´Learning of Joint Patient Care
  Professions and Professionalism 2019 ARKIV / DOI
 • Hege Kristin Andreassen, Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren
  Cappelen Damm Akademisk 2019 ARKIV
 • Marit Sørvoll, Aud Obstfelder, Britt Normann, Gunn Kristin Øberg :
  Management and dissemination of professional expertise: Physiotherapists’ perceptions of the supervision of dedicated aides working with children with cerebral palsy
  Clinical Supervisor 2019 ARKIV / DOI
 • Davina Allen, Mary Ellen Purkis, Anne Marie Rafferty, Aud Obstfelder :
  Integrating preparation for care trajectory management into nurse education: Competencies and pedagogical strategies
  Nursing Inquiry 2019 DOI
 • Annette Kamp, Aud Obstfelder, Katarina Andersson :
  Welfare Technologies in Care Work
  Nordic Journal of Working Life Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Monika Dybdahl Jakobsen, Aud Obstfelder, Tonje Braaten, Birgit Abelsen :
  What makes women with food hypersensitivity do self-management work?
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Sørvoll, Aud Obstfelder, Britt Normann, Gunn Kristin Øberg :
  How physiotherapists supervise to enhance practical skills in dedicated aides of toddlers with Cerebral Palsy: A qualitative observational study.
  Physiotherapy Theory and Practice 2018 DOI
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  A qualitative study of clinical reasoning in physiotherapy with preterm infants and their parents: Action and interaction
  Physiotherapy Theory and Practice 08. januar 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Marit Sørvoll, Aud Obstfelder, Britt Normann, Gunn Kristin Øberg :
  Perceptions, actions and interactions of supervised aides providing services to children with cerebral palsy in pre-school settings: a qualitative study of knowledge application
  European Journal of Physiotherapy 20. mars 2018 DOI
 • Bjørn Steinar Storvik, Gry Cecilie Lunder Høiland, Aud Uhlen Obstfelder, Anne Signe Landheim :
  Understanding mechanisms for coordinating healthcare - the case of mental healthcare services in rural Valdres, Norway
  2024
 • Gry Cecilie Lunder Høiland, Aud Uhlen Obstfelder, Anne Signe Landheim :
  Understanding mechanisms for coordinating healthcare - the case of mental healthcare services in rural Valdres, Norway
  2024
 • Aud Uhlen Obstfelder :
  Operativt organiseringsarbeid - et taus aspekt i utøvelse og planlegging av brukermedvirkning i forskning
  2024
 • Aud Uhlen Obstfelder, Davina Allen, Line Kari Melby, Ragnhild Hellesø, Ewa Szyszko Holden :
  Learning by doing - collaboration between researchers and stakeholders in developing an integrated oral health model for older people with frailty
  2024
 • Aud Uhlen Obstfelder, Randi Stokke, Mads Solberg, Ole Kristen Solbjørg, Ane Kathrine Tragethon, Roger Andre Søraa :
  Teknologiforståelse i helseprofesjonsutdanninger: Et pedagogisk innovasjonsarbeid i Digit,
  2023
 • Anita Carin Gudmundsen, Aud Uhlen Obstfelder, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Abrandt Dahlgren :
  Towards interprofessional patient care: Health profession students exploring interprofessional collaboration in group meetings in joint clinical placement
  2023
 • Marte Ørud Lindstad, Aud Uhlen Obstfelder, Unni Sveen, Linda Stigen :
  Effectiveness of the Perceive, Recall, Plan and Perform intervention for persons with brain injury in community-based rehabilitation: protocol for a single-case experimental design with multiple baselines
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Abeer Badawy, Mads Solberg, Aud Uhlen Obstfelder, Rigmor Einang Alnes :
  Correction to: Improvised use of a digital tool for social interaction in a Norwegian care facility during the COVID-19 pandemic: an exploratory study (BMC Health Services Research, (2022), 22, 1, (136), 10.1186/s12913-022-07526-0)
  BMC Health Services Research 2022 DOI
 • Line Melby, Mari Gunnes, Heidi Haukelien, Aud Uhlen Obstfelder :
  Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi
  2022 ARKIV
 • Nina Beate Andfossen, Siri Andreassen Devik, Aud Uhlen Obstfelder, Rose Mari Olsen :
  Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt - En hurtigoversikt over forskningslitteratur
  2021 FULLTEKST
 • Nina Beate Andfossen, Rose Mari Olsen, Siri Andreassen Devik, Aud Uhlen Obstfelder :
  Helsehjelpen uteblir. Men årsakene er sammensatte.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 18. november 2021 FULLTEKST
 • Aud Obstfelder :
  Senter for omsorgsforskning, Forskning i kommunene, kunnskapsbasert praksis
  2020
 • Aud Obstfelder, Ragnhild Hellesø :
  Koronapandemien viser at vi trenger omsorg for å holde samfunnet i gang
  Dagens medisin 17. juni 2020
 • Aud Obstfelder, Bente Norbye, Lill Sverresdatter Larsen :
  Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!
  Dagens medisin 18. april 2020
 • Randi Stokke, Line Melby, Hege Kristin Andreassen, Aud Obstfelder :
  Practicing care through social alarm systems
  2020
 • Hanne Marie Rostad, Maren Kristine Raknes Sogstad, Oddvar Førland, Ragnhild Hellesø, Line Melby, Kari Ingstad m.fl.:
  Hvilke muligheter har omsorgstjenestene?
  2020 FULLTEKST
 • Ragnhild Hellesø, Line Melby, Aud Obstfelder :
  Helse- og omsorgstjenestens nye landskap - betydning for hjemmetjenestens arbeid?
  2019
 • Anita Carin Gudmundsen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Aud Obstfelder :
  Exploiting students`creativity in interprofessional education - Development of interprofessional documentation
  2019
 • Frode F. Jacobsen, Ingunn Brita Moser, Aud Obstfelder :
  Introduksjon til temanummeret Teknologi i helse og omsorg
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2019 DOI
 • Nina Beate Andfossen, Aud Obstfelder :
  Leve Hele Livet - en kvalitetsreform for eldre
  2019
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?
  2019 ARKIV
 • Aud Obstfelder, Aud Obstfelder :
  Digitalisering av fremtidens helsetjenester
  2019
 • Aud Obstfelder, Aud Obstfelder :
  Det medisinskfaglige tilbudet i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger
  2019
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?
  2019 ARKIV
 • Hege Andreassen, Aud Obstfelder :
  Delte dokumenter: felles IKT plattform
  2018
 • Line Melby, Randi Stokke, Aud Obstfelder, Jørn Isaksen, Yrjan-Normann Kvam, Hege Andreassen :
  Practising care through social alarms
  2018
 • Siv Magnussen, Hege Andreassen, Aud Obstfelder :
  Søknadsskriveseminar
  2018
 • Aud Obstfelder, Ann Therese Lotherington :
  Kunst kan gi demenssyke bedre dager
  Oppland arbeiderblad 23. oktober 2018
 • Cathrine Arntzen, Bjørg Dale, Frode F. Jacobsen, Aud Moe, Aud Obstfelder :
  Skal noen velges bort, Åse?
  Dagbladet 09. august 2018
 • Bjørg Dale, Cathrine Arntzen, Frode F. Jacobsen, Aud Moe, Aud Obstfelder :
  Skal noen velges bort, Michaelsen?
  Nordlys 10. august 2018
 • Bjørg Dale, Cathrine Arntzen, Frode F. Jacobsen, Aud Moe, Aud Obstfelder :
  Skal noen velges bort, Michaelsen?
  Oppland arbeiderblad 10. august 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →