No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø bjorn.t.nystrand@uit.no Tromsø

Bjørn Tore Nystrand


Professor


 • Bjørn Tore Nystrand, Svein Ottar Olsen :
  Relationships between functional food consumption and individual traits and values: A segmentation approach
  Journal of Functional Foods 2021 ARKIV / DOI
 • Bjørn Tore Nystrand, Svein Ottar Olsen, Ana Alina Tudoran :
  Individual differences in functional food consumption: The role of time perspective and the Big Five personality traits
  Appetite 2021 ARKIV / DOI
 • Bjørn Tore Nystrand, Svein Ottar Olsen :
  Consumers’ attitudes and intentions toward consuming functional foods in Norway
  Food Quality and Preference 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Jan Emblemsvåg, Nina Pereira Kvadsheim, Jon Halfdanarson, Matthias Koesling, Bjørn Tore Nystrand, Jan Sunde m.fl.:
  Strategic considerations for establishing a large-scale seaweed industry based on fish feed application: A Norwegian case study
  Journal of Applied Phycology 2020 ARKIV / DOI
 • Gro Marit Grimsrud, Bjørn Tore Nystrand :
  Gender gaps on board and on shore: why women gain less from working in the fisheries
  Orkana Forlag 2018
 • Bjørn Tore Nystrand, Mark Pasquine :
  Consumer preferences for cod fillet determined by conjoint analysis : An exploratory study with Norwegian consumers
  Universitetsforlaget 2018 FULLTEKST / DOI
 • Margareth Kjerstad, Erik Olav Gracey, Bjørn Tore Nystrand, Wenche Merete Emblem Larssen :
  Norwegian spring-spawning herring by-products for human consumption: Product and market developement
  Orkana Forlag 2016
 • Bjørn Tore Nystrand, Kari Lisbeth Fjørtoft :
  Evidence of attitude change through taste experience in 10–19 year-olds
  Food Quality and Preference 2015 DOI
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Fish attitudes and motives for food choice among students
  Orkana Forlag 2015
 • Bjørn Tore Nystrand, Mariya Ilieva Palikarska, Miroslava Atanassova :
  Antecedents of consumer evaluation and consumption of sea cucumber foods: A cross-country comparison
  2022
 • Celine Rebours, Gaspard Philis, Erik Olav Gracey, Lars Christian Gansel, Nina Pereira Kvadsheim, Jon Halfdanarson m.fl.:
  PRODUCTION OF PROTEINS FOR AQUAFEED FROM SEAWEED: A NORWEGIAN CASE STUDY
  2021 PROSJEKT
 • Svein Ottar Olsen, Bjørn Tore Nystrand :
  Antecedents of consumer evaluation and consumption of functional food
  UiT Norges arktiske universitet 2021 FULLTEKST
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Kvantitative metoder 2
  2019
 • Celine Rebours, Nina Pereira Kvadsheim, Matthias Koesling, Jon Halfdanarson, Bjørn Tore Nystrand, Jan Sunde m.fl.:
  Strategic, economic and environmental perspectives to establish a Seaweed industry in Norway
  2019
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Kvantitative metoder
  2019
 • Gøril Groven, Maria Sandsmark, Bjørn Tore Nystrand, Sølve Mikal Nerland :
  Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal
  2019 FULLTEKST
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand :
  Sjømat til turister i Møre og Romsdal
  2019
 • Celine Rebours, Jan Sunde, Bjørn Tore Nystrand :
  HOW SUITABLE IS SEAWEED AS AN INGREDIENT IN SALMON FEED? THE FEED INDUSTRY'S PERSPECTIVE
  2019
 • Bjørn Tore Nystrand, Inga Marie Aasen, Matthias Koesling, Åshild Krogdahl, Jorunn Skjermo, Rasa Slizyte m.fl.:
  Hvor egnet er makroalger som proteinkilde til laks?
  2018
 • Bjørn Tore Nystrand, Margareth Kjerstad :
  Regional verdiskaping og sysselsetting i sjømatnæringen
  2018
 • Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand :
  Utdanningstilbodet på Vestlandet - sett i lys av behov i leverandørindustrien til sjømatnæringa
  2018
 • Bjørn Tore Nystrand, Sølve Mikal Nerland, Gøril Groven :
  Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal
  2018
 • Marte Fanneløb Giskeødegård, Bjørn Tore Nystrand :
  Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal
  2017
 • Celine Rebours, Marianne Rabben Kjøde, Erik Olav Gracey, Audny Hellebø, Beate Julie Thu, Bjørn Tore Nystrand :
  Norwegian Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) from pilot-scale to a profitable industry
  2017
 • Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand :
  Kunnskap relatert til kvinner, rekruttering og Ålesundregionens attraktivitet
  2017
 • Bjørn Tore Nystrand, Mark Pasquine :
  Sjøfryst torskefilet: Forbrukerundersøkelse om fisk generelt og torskefilet spesielt
  2017
 • Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand :
  Åpne dører? Om samarbeid mellom studenter og marint næringsliv
  2017
 • Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand :
  Evaluering av marin student-bootcamp
  2017
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand :
  Produkt- og markedsutvikling for klippfisk i Brasil
  2017
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Pakk smått! Det er rådet frå forskarane til fiskarane
  06. januar 2017
 • Wenche Merete Emblem Larssen, Bjørn Tore Nystrand :
  Hvordan synliggjøre kvalitet på sjøfryst filet
  2017
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Sjøfryst torskefilet: Resultater fra en forbrukerundersøkelse om fisk generelt og torskefilet spesielt
  2017
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand :
  Produkt- og markedsutvikling for klippfisk i Portugal
  2016
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Hva utgjør i dag de største handelsmessige hindringene for en «fri» fiskehandel, og sinker dette utvikling av nye produkter i norsk industri?
  2016
 • Bjørn Tore Nystrand, Erik Olav Gracey, Ann Helen Hellevik :
  Forutsetninger for norsk eksport av convenienceprodukter av saltfisk og klippfisk
  2016
 • Bjørn Tore Nystrand, Lovise Kvalsund Otterlei, Liv Guri Velle :
  Markedet for mat med spesielle egenskaper i Møre og Romsdal - En studie av utfordringer og muligheter i salgsleddet
  2015
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand, Ingebrigt Bjørkevoll, Steven B. Jensen, Rune Stave, Per Ketil Uggedal :
  Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
  2015
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand :
  Produkt- og markedsutvikling for saltfisk i Spania
  2015
 • Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik :
  Ung i Møre og Romsdal: Samanstilling av resultat frå tre undersøkingar blant ungdommar i vidaregåande opplæring
  2015 FULLTEKST
 • Gro Marit Grimsrud, Bjørn Tore Nystrand, Lovise Kvalsund Otterlei :
  Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land
  2015 FULLTEKST
 • Bjørn Tore Nystrand, Paul Jacob Helgesen, Lovise Kvalsund otterlei, Wenche Merete Emblem Larssen, Roger Bergset :
  PRODUKTAPPLIKASJONER OG MARKEDSPERSPEKTIVER FOR UMODEN SILDEROGN
 • Bjørn Tore Nystrand :
  Norway
  2014 FULLTEKST
 • Roger Bergset, Bjørn Tore Nystrand, Wenche Merete Emblem Larssen :
  Definering og konkretisering av de mest nærliggende mulighetene innenfor produkter, markeder og anvendelsesområder for umoden silderogn
  2014
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand :
  Unge konsumenter vil ha sjømat!
  Norsk Sjømat 2014
 • Margareth Kjerstad, Wenche Merete Emblem Larssen, Bjørn Tore Nystrand :
  Produkt- og markedsutvikling for restråstoff av NVG-sild til konsum
  2014
 • Bjørn Tore Nystrand, Kari Lisbeth Fjørtoft :
  Relationship between parent-child dyads in seafood consumption, attitudes and preferences
  2014
 • Kari Lisbeth Fjørtoft, Astrid Kari Woll, Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand :
  Optimal kvalitet på kamskjell fra fangst til marked
  Norsk Sjømat 2013
 • Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand :
  Kongsnegl - En ettertraktet uutnyttet ressurs
  Norsk Sjømat 2013
 • Bjørn Tore Nystrand, Kari Lisbeth Fjørtoft, Marianne Lindhjem Staurset :
  Evidence of attitude change through direct experience
  2013 DATA
 • Bjørn Tore Nystrand, Kari Lisbeth Fjørtoft, Marianne Staurset :
  Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk
  2013 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →