No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi anne.s.brenne@uit.no Tromsø

Anne Synnøve Brenne


Universitetslektor


 • May Britt Drugli, Kathrin Nystad, Stian Lydersen, Anne Synnøve Brenne :
  Do toddlers’ levels of cortisol and the perceptions of parents and professional caregivers tell the same story about transition from home to childcare? A mixed method study
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Silja Berg Kårstad, Åse Gresseth Bjørseth, Johanna Lindstedt, Anne Synnøve Brenne, Helene Steihaug, Ann-Kristin Gunnes Elvrum :
  Parental Coping, Representations, and Interactions with Their Infants at High Risk of Cerebral Palsy
  Journal of Clinical Medicine 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Synnøve Brenne :
  Foreløbige funn fra Liten og ny 2022
  2023
 • Kjersti Sandnes, Anne Synnøve Brenne :
  Kurs i ASQ og ASQ:SE
  2023
 • Joshua Steven Patras, May Britt Drugli, Ingvild Barbara Follestad, Anne Synnøve Brenne, Elisabet Solheim Buøen :
  Implementation of a Professional Development Model in Early Childhood Education and Care (ECEC)
  2023
 • Anne Synnøve Brenne :
  Bruk av CLASS i barnehagen
  2022
 • Anne Synnøve Brenne :
  Livsmestring i barnehage
  2022
 • Silja Berg Kårstad, Åse Gresseth Bjørseth, Johanna Lindstedt, Anne Synnøve Brenne, Helene Steihaug, Ann-Kristin Gunnes Elvrum :
  Parenting infants at high risk of cerebral palsy; parental coping, parent-infant relationship and interaction
  2022
 • Kjersti Sandnes, Anne Synnøve Brenne :
  Opplæring i ASQ og ASQ:SE
  2021
 • May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne, Maja Sandmo Grip :
  Delrapport for folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen - evaluering 2020
  2021
 • Anne Synnøve Brenne :
  Co-creating collective competence working with a competence package for children’s mental health and ethical care in kindergarten
  2021
 • Silja Berg Kårstad, Anne Synnøve Brenne :
  Emosjonell kompetanse hos barn
  2019
 • May Britt Drugli, Odd Sverre Westbye, Anne Synnøve Brenne, Kenneth Stensen :
  Jo, de minste kan også være engstelege og deprimerte
  15. februar 2019
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Barn i Risiko TF3 Stjørdal
  2019
 • Anne Synnøve Brenne :
  Barn i Midt Norge noen funn
  2018
 • Anne Synnøve Brenne :
  ASQ-SE
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Trygg før 3 fagdag 1
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  CLASS
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Trygg før 3 fagdag 1 Stjørdal
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Trygg før 3 veiledning og CLASS
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Trygg før 3 Melhus
  2018
 • Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli :
  Barn i Midt Norge noen resultat
  2018
 • Anne Synnøve Brenne :
  Med blikk på barnet fagdag
  2018
 • Anne Synnøve Brenne :
  Emosjonell kompetanse i barnehagen
  2018
 • Kjersti Sandnes, Silja Berg Kårstad, Anne Synnøve Brenne :
  Opplæring i Working Model of the Child Interview
  2018
 • Maja Sandmo Grip, Anne Synnøve Brenne, May Britt Drugli, Hanne Musuum Breen, Ragnhild Onsøyen :
  Med blikk på barnet. Barn blir sett og forstått i barnehagen. Manual for observasjon og refleksjon i personalgrupper basert på Marte Meo elementer.
  2017
 • Anne Synnøve Brenne, Frode Stenseng, Kenneth Stensen :
  Forskar på psykisk helse i Volda-Barnehagane
  20. juni 2013
 • Åse Bratterud, Nanna S Kayed, Kenneth Stensen, Jannike Kaasbøll, Magnhild Singstad Høivik, Tea Agerup m.fl.:
  "Vær en venn". Stand på Forskningstorget med tema sosiale relasjoner og medvirkning
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →