Bilde av Benjaminsen, Thea
Bilde av Benjaminsen, Thea
Norges fiskerihøgskole thea.k.benjaminsen@uit.no

Thea Benjaminsen


Avdelingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Avdelingsingeniør i Algeprosjektet/Finnfjordprosjektet.

Jobber med drift av algeanlegg og tilknyttet lab hos Finnfjord AS.

 

Arbeidssted: Finnsnes. Kontorplass i kjelleren i administrasjonsbygget til Finnfjord AS