No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap rune.v.lom@uit.no Tromsø

Rune van Lom


Vit. assistent