Marie Gule Mathisen


Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

I laboratoriegruppen på Rettsgenetisk senter (RGS). Jeg arbeider med rettsgenetisk analysearbeid og forskning.


  • Nina Mjølsnes Salvo, Marie Gule Mathisen, Kirstin Janssen, Thomas Berg, Gunn-Hege Olsen :
    Experimental long-distance haplotyping of OCA2-HERC2 variants
    Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2022 ARKIV / DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →