Ingrid Rosland


Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

I laboratoriegruppen. Jeg arbeider med rettsgenetisk analysearbeid.