Ansatte – Ledelse og stab ORGØK

Tilbake til enheten

Ansatte – Ledelse og stab ORGØK

Pedersen, Eli Margrete

Seniorrådgiver og stedfortreder for avd.dir
Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen

Jacobsen, Ørjan Normann

Rådgiver
Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen

Skotte, Sondre


Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen

Sempler, Julia Holte

Assisterende fakultetsdirektør
Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen

Paulsen, Odd Arne

Organisasjons- og økonomidirektør
Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen

Danielsen, Merete Birgitte

Prosjektleder, Avdeling for organisasjon og økonomi
Ledelse og stab ORGØK
Fellesadministrasjonen