Bilde av Fause, Åshild
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Fause, Åshild
Institutt for helse- og omsorgsfag ashild.fause@uit.no +4777660657 Tromsø

Åshild Fause • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Karine Weber, Henriette Riley, Anette Beatrix Osnes Fause :
  Capacity-based legislation in Norway has so far scarcely influenced the daily life and responsibilities of patients' carers: a qualitative study
  BMC Psychiatry 20. februar 2023 ARKIV / DOI
 • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Weber, Anette Beatrix Osnes Fause, Henriette Riley :
  Increased autonomy with capacity-based mental health legislation in Norway: a qualitative study of patient experiences of having come off a community treatment order
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Weber, Anett Beatrix Osnes Fause, Henriette Riley :
  Health professionals' experience of treatment of patients whose community treatment order was revoked under new capacity-based mental health legislation in Norway: qualitative study
  BJPsych Open 2022 ARKIV / DOI
 • Ingunn Elstad, Åshild Fause, Ingrid B Immonen :
  Helsetjenester under krig og nazistisk okkupasjon
  Orkana Forlag 2022
 • Jan-Thore Lockertsen, Åshild Fause, Christine E. Hallett :
  The Norwegian Mobile Army Surgical Hospital in the Korean War (1951-1954): Military Hospital of Humanitarian "Sanctuary?"
  Nursing History Review 2019 ARKIV / DOI
 • Åshild Fause :
  Mental Illness and social class in Northern Europe, 1900-1940
  Routledge 2019 DOI
 • Åshild Fause :
  Om fagtradisjoner og sykepleiehistorie som forskningsfelt
  Fagbokforlaget 2017
 • Åshild Fause :
  Samhandling i dagliglivet - et sentralt fokus i psykiatrisk sykepleie
  Fagbokforlaget 2017
 • Jan-Thore Lockertsen, Åshild Fause :
  The nursing legacy of the Korea Sisters
  Nursing Open 27. desember 2017 ARKIV / DOI
 • Ingunn Elstad, Åshild Fause :
  Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Jan-Thore Lockertsen, Åshild Fause, Christine Hallett, Jane Brooks :
  The Norwegian Mobile Army Surgical Hospital Nursing at the front
  Manchester University Press 2015 DOI
 • Heidi Stenvold, Åshild Fause :
  Migratory birds: Silent panic and play – Reflections on memories of childhood and adolescence from World War II
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Åshild Fause :
  The fate of the mentally ill during the Second World War (1940–1945) in Troms and Finnmark, Norway
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Åshild Fause :
  Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag :
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013 ARKIV / DOI
 • Åshild Fause :
  Glimt fra sykepleiefagets historie
  Fagbokforlaget 2017
 • Åshild Fause :
  Household Care, Asylums and Nursing Homes. Facilities and Knowledge in Norwegian Psychiatric Nursing.
  Franz Steiner Verlag 2017
 • Åshild Fause :
  Florence Nightingale 200 år
  12. mai 2020
 • Åshild Fause :
  Først måtte faget bli anerkjent, så kom lønnskampene
  Tidsskriftet sykepleien 03. august 2019
 • Åshild Fause :
  Hva er sykepleie i psykisk helse-og rustjeneste?
  Tidsskriftet sykepleien 2019
 • Åshild Fause :
  Det er tøffere i dag enn på 50-tallet
  Tidsskriftet sykepleien 2019
 • Åshild Fause :
  Vanedannende medisiner: Sykepleierne må lære mer
  29. april 2018
 • Åshild Fause :
  Pleie og omsorg - en notorisk merforbrukende utgiftspost?
  Nordlys 10. februar 2018
 • Bernard Sætre, Marita Albertsen, May Wenche Undheim, Brita Odland Kvamme, Ingunn Steffensen, Ole Johan Olsen m.fl.:
  Studenter får følge pasienten gjennom hele forløpet
  Tidsskriftet sykepleien 14. mars 2018 DOI
 • Inger Marie Holm, Åshild Fause, Rigmor Furu :
  MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til
  2017 OMTALE
 • Åshild Fause, Eva S Braaten, Rigmor Furu :
  Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø
  Nordlys 15. februar 2017
 • Åshild Fause :
  Hva er så eksklusivt ved jusstudiet?
  Nordlys 10. mars 2017
 • Åshild Fause :
  Psykologisering av lidelse - hode uten kropp
  2017
 • Åshild Fause :
  MOOC: Traditions and History in Europe
  2017
 • Åshild Fause :
  Sykepleieres kunnskap om psykofarmaka
  Psykisk helse og rus 2017
 • Åshild Fause :
  Hammerfest pleiehjem for sinnssyke (1930-1942)
  Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest 2016
 • Åshild Fause :
  Sykepleieforskning bør handle om sykepleie
  Sykepleien 14. april 2016
 • Åshild Fause :
  Hva bør utdanningen inneholde
  Psykisk helse og rus 29. august 2016
 • Åshild Fause :
  Utvikling og endring i sykepleietjenesten
  2015
 • Åshild Fause :
  Da sykepleierne sykemeldte seg
  Psykisk helse og rus 2015
 • Åshild Fause :
  It is a long way from Western Finnmark to Dikemark Asylum. The faith of the mentally ill during the deportation 1944-1945
  2015
 • Åshild Fause :
  Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. Nord-Norge [Radio] 2015-01-15
  15. januar 2015
 • Åshild Fause :
  Fra privatforpleining i Kåfjord til Dikemark Asyl
  2015
 • Åshild Fause :
  The impact of knowledge from different psychiatric facilities in psychiatric nursing in Norway
  2015
 • Åshild Fause :
  Fra lokal forankring i småsamfunn til institusjonalisering sørpå. Da sinnssykeomsorgen i Nord-Troms og Finnmark ble lagt i grus under 2.verdenskrig.
  2014
 • Åshild Fause :
  "La de sinnssyke være igjen I byen slik at russerne kan ta dem"
  2014
 • Åshild Fause :
  Sykepleiernes bidrag til sinnssykepleien. Erfaringer fra historien i Nord-Norge
  2014
 • Åshild Fause :
  Grusom skjebne for de sinnslidende under tvangsevakueringa
  Kunnskapsmagasinet Labyrint 2014
 • Åshild Fause :
  «Det har vært mye bråk med de sinnssyke som er kommet til byen". Om tvangsevakueringa av sinnslidende i Finnmark og Nord-Troms»
  2014
 • Bernhard Meyer Sætre, Åshild Fause :
  Trygghet og kompetanse hos kontaktsykepleiere
  Psykisk helse og rus 2013
 • Åshild Fause :
  "Den verste stunda på dagen var mårrasamlinga" Å være pasient på Åsgård Sykehus på 1960-tallet
  2013
 • Åshild Fause :
  Hun hadde det godt på Åsgård, tross alt
  Psykisk helse og rus 2012
 • Åshild Fause :
  Kroppsvask - disiplinering eller fagkunnskap?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2012
 • Åshild Fause :
  "Å ta opp potet va den beste sovemedisin" - Dagligliv på Åsgård Sykehus på 1960-og 1970-tallet
  2012
 • Åshild Fause :
  Der maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleihjemmet for sinnssyke i Hammerfest
  Ottar 2011
 • Åshild Fause :
  "Dæm sa æg trengte ro og kvile, men så blei det masse husarbeid i stedet". Dagligliv for pasienter og personale på Åsgård Sykehus 1961-1980
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2002:  Et fag i kamp for livet.  Sykepleiens historie i Norge, Fagbokforlaget


  Forskningsinteresser

  Sykepleie-, medisin - og helsehistorie
  Kunnskapsutvikling innafor feltet psykiatrisk sykepleie/psykisk helsevern/psykisk helsearbeid


  CV

  2007 Phd helsevitenskap
  1993 Kandidat i sykepleievitenskap
  1987 Videreutdanning psykiatrisk sykepleie
  1985 Sykepleielærerutdanning UiT
  1980 Offentlig godkjent sykepleier