Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Åshild Fause

Førsteamanuensis Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Sykepleie-, medisin - og helsehistorie
Kunnskapsutvikling innafor feltet psykiatrisk sykepleie/psykisk helsevern/psykisk helsearbeid

2007 Phd helsevitenskap
1993 Kandidat i sykepleievitenskap
1987 Videreutdanning psykiatrisk sykepleie
1985 Sykepleielærerutdanning UiT
1980 Offentlig godkjent sykepleier

 • Lockertsen, Jan-Thore; Fause, Åshild; Hallett, Christine. The Norwegian Mobile Army Surgical Hospital in the Korean War (1951-1954): Military Hospital or Humanitarian "Sanctuary?". Nursing History Review 2020; Volum 28. ISSN 1062-8061.s 93 - 126.s doi: dx.doi.org/10.1891/1062-8061.28.93.

 • Lockertsen, Jan-Thore; Fause, Åshild; Hallett, Christine E.. The Norwegian Mobile Army Surgical Hospital in the Korean War (1951-1954): Military Hospital of Humanitarian "Sanctuary?". Nursing History Review 2019; Volum 28 (1). ISSN 1062-8061.s 93 - 126.s doi: 10.1891/1062-8061.28.93.

 • Lockertsen, Jan-Thore; Fause, Åshild. The nursing legacy of the Korea Sisters. Nursing Open 2017; Volum 5. ISSN 2054-1058.s 94 - 100.s doi: 10.1002/nop2.117.

 • Fause, Åshild. Samhandling i dagliglivet - et sentralt fokus i psykiatrisk sykepleie. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 195 - 218.

 • Fause, Åshild. Om fagtradisjoner og sykepleiehistorie som forskningsfelt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 17 - 23.

 • Elstad, Ingunn; Fause, Åshild. Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3641.

 • Lockertsen, Jan-Thore; Fause, Åshild; Hallett, Christine; Brooks, Jane. The Norwegian Mobile Army Surgical Hospital Nursing at the front. Manchester University Press 2015 ISBN 978-0-7190-9141-4.s 232 - 253.s doi: 10.7765/9781526101532.00022.

 • Stenvold, Heidi; Fause, Åshild. Migratory birds: Silent panic and play – Reflections on memories of childhood and adolescence from World War II. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3640.

 • Fause, Åshild. The fate of the mentally ill during the Second World War (1940–1945) in Troms and Finnmark, Norway. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3638.

 • Fause, Åshild. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag :. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013; Volum 9 (1). ISSN 1504-3614.s 105 - 123.s doi: 10.7557/14.2568.

 • Fause, Åshild. The nursing home for the mentally ill in Hammerfest, 1930-1942. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2.s 94 - 102.

 • Fause, Åshild. Family Care as a Practice of the Household. 2009 ISBN 978-87-92261-90-8.s 57 - 69.

 • Fause, Åshild. Sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark 1891-1940. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; Volum 128 (24). ISSN 0029-2001.s 2860 - 2863.

 • Fause, Åshild. Glimt fra sykepleiefagets historie. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 169 - 194.

 • Fause, Åshild. Household Care, Asylums and Nursing Homes. Facilities and Knowledge in Norwegian Psychiatric Nursing.. Franz Steiner Verlag 2017 (66) ISBN 9783515117180. ISSN 0939-351X.

 • Fause, Åshild. Et fag i kamp for livet. Sykepleiens historie i Norge. Fagbokforlaget 2002 ISBN 8276744567.

 • Fause, Åshild. Pleie og omsorg - en notorisk merforbrukende utgiftspost?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Sætre, Bernard; Albertsen, Marita; Undheim, May Wenche; Kvamme, Brita Odland; Steffensen, Ingunn; Olsen, Ole Johan; Fause, Åshild. Studenter får følge pasienten gjennom hele forløpet. Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.s doi: DOI:https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2018.65932.

 • Fause, Åshild. Psykologisering av lidelse - hode uten kropp. Åpent møte 2017-10-09 - 2017-10-09 2017.

 • Fause, Åshild. Hva er så eksklusivt ved jusstudiet?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Fause, Åshild; Braaten, Eva S; Furu, Rigmor. Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Fause, Åshild. MOOC: Traditions and History in Europe. 2017.

 • Fause, Åshild. Sykepleieres kunnskap om psykofarmaka. Psykisk helse og rus 2017 (03). ISSN 1892-6509.s 40 - 43.

 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (omtale) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.

 • Fause, Åshild. Hva bør utdanningen inneholde. Psykisk helse og rus 2016; Volum 27 (2). ISSN 1892-6509.s 30 - 33.

 • Fause, Åshild. Hammerfest pleiehjem for sinnssyke (1930-1942). Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest 2016. ISSN 0804-547X.s 137 - 158.

 • Fause, Åshild. Sykepleieforskning bør handle om sykepleie. Sykepleien 2016 (4). ISSN 0802-9768.s 36 - 37.

 • Fause, Åshild. Utvikling og endring i sykepleietjenesten. Fylkesmøte i Norsk Sykepleierforbund i Troms 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.

 • Fause, Åshild. Da sykepleierne sykemeldte seg. Psykisk helse og rus 2015 (4). ISSN 1892-6509.

 • Fause, Åshild. Fra privatforpleining i Kåfjord til Dikemark Asyl. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Fause, Åshild. The impact of knowledge from different psychiatric facilities in psychiatric nursing in Norway. International Conference on the History of Social Practice of Psychiatric Nursing and the Patients’ Situation in Psychiatric Facilities, 2015-10-08 - 2015-10-10 2015.

 • Fause, Åshild. Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. Nord-Norge [Radio] 2015-01-15. 2015.

 • Fause, Åshild. It is a long way from Western Finnmark to Dikemark Asylum. The faith of the mentally ill during the deportation 1944-1945. Annual meeting in European Association for the History of Nursing 2015-02-26 - 2015-02-27 2015.

 • Fause, Åshild. Sykepleiernes bidrag til sinnssykepleien. Erfaringer fra historien i Nord-Norge. Kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Fause, Åshild. Grusom skjebne for de sinnslidende under tvangsevakueringa. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2014 (3).s 24 - 28.

 • Fause, Åshild. «Det har vært mye bråk med de sinnssyke som er kommet til byen". Om tvangsevakueringa av sinnslidende i Finnmark og Nord-Troms». Rødvinseminar 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Fause, Åshild. "La de sinnssyke være igjen I byen slik at russerne kan ta dem". Lynseminar 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Fause, Åshild. Fra lokal forankring i småsamfunn til institusjonalisering sørpå. Da sinnssykeomsorgen i Nord-Troms og Finnmark ble lagt i grus under 2.verdenskrig.. Forskningsdagene 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.

 • Sætre, Bernhard Meyer; Fause, Åshild. Trygghet og kompetanse hos kontaktsykepleiere. Psykisk helse og rus 2013 (3). ISSN 1892-6509.s 32 - 35.

 • Fause, Åshild. "Den verste stunda på dagen var mårrasamlinga" Å være pasient på Åsgård Sykehus på 1960-tallet. Markering av Sykepleiens dag 2013-05-14 - 2013-05-14 2013.

 • Fause, Åshild. Kroppsvask - disiplinering eller fagkunnskap?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 (6). ISSN 0029-2001.

 • Fause, Åshild. "Å ta opp potet va den beste sovemedisin" - Dagligliv på Åsgård Sykehus på 1960-og 1970-tallet. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Fause, Åshild. Hun hadde det godt på Åsgård, tross alt. Psykisk helse og rus 2012; Volum 23 (3). ISSN 1892-6509.s 16 - 19.

 • Fause, Åshild. Der maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleihjemmet for sinnssyke i Hammerfest. Ottar 2011; Volum 284 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Fause, Åshild. Living the War: Impact of War on Civilians in the Barents Area during the 2nd Word War and aftermath. 2011.

 • Fause, Åshild. "Dæm sa æg trengte ro og kvile, men så blei det masse husarbeid i stedet". Dagligliv for pasienter og personale på Åsgård Sykehus 1961-1980. UNN, Jubileumsuka 2011 2011-10-09 - 2011-10-16 2011.

 • Fause, Åshild. Fra privatpleie til institusjon basert på relasjon og nettverk. Utviklinga av Åsgård Sykehus i regional kontekst og i samhandling med det øvrige helsevesenet i Nord-Norge. The 23rd Nordic Medical History Congress 2011-06-25 - 2011-06-27 2011.

 • Fause, Åshild. Wartime and The Care for The Mentally Ill: What concequences Occured when Public Care and Nursing was eliminated during WW2 in Nothern Norway?. UInternational Perspectives in The History of Nursing Conferece 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Fause, Åshild. Nursing and private care in the mentally health services 1900-1950 in the North of Norway – differences and similarities. Summer Seminar in The history of Nursing in Norway 2010-06-22 - 2010-06-23 2010.

 • Fause, Åshild. Forpleining utenfor asyl i Nord-Norge i perioden 1910-1940. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-04 2010.

 • Fause, Åshild. "det må ha vært mange gale i Hammerfest i de dager...." Pleiehjemmet for sinnssyke i Hammerfest 1930-1942. Nursing under Nortehern lights. Nurse education in Finnmark, Norway, 50 Year anniversary Conference 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Fause, Åshild. Framveksten av psykisk helsevern i Nord. En særegen modell for Nord-Norge?. Landskonferanse for psykistriske sykepleiere 2009 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Fause, Åshild. The Nursing Home for Mentally Ill in Hammerfest (1930-42). The 2009 Bergen workshop on the history of the health and medicine. Medical institutions in the 20th century. 2009-02-26 - 2009-02-27 2009.

 • Fause, Åshild. "Betalingen tilfredsstillende. Prisen ligesaa". Sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark 1891-1940. 2007 ISBN 9788275891905.

 • Fause, Åshild. Sinnssyk i Nord Framveksten av en offentlig sinnssykeomsorg i Troms og Finnmark fra 1900 til ca 1950. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream? 2005-10-01 - 2005-10-01 2005.

 • Fause, Åshild. Anmeldelse av Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 2: Folkets helse - landets styrke 1850-2003. (omtale) Heimen - Lokal og regional historie 2005; Volum 42 (1). ISSN 0017-9841.s 94 - .

 • Fause, Åshild; Vorren, Solveig. Kreative undervisningsmetoder i formidling av sykepleiens tradisjon og historie. (omtale) Uddannelsesnyt 2005; Volum 16. årgang (nr 3). ISSN 1602-0162.s 23 - .

 • Fause, Åshild. Hun blev sinnssyk i natt. Hva kan studier av sinnsykejournaler fortelle oss om sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark i perioden 1890 til ca 1950. Hun blev sinnssyk i natt. Hva kan studier av sinnsykejournaler fortelle oss om sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark i perioden 1890 til ca 1950 2005-12-16 - 2005-12-16 2005.

 • Fause, Åshild. Noen glimt fra sinnssykeomsorgen i Finnmark og Nord-Troms i krig og evakuering. Noen glimt fra sinnssykeomsorgen i Finnmark og Nord-Troms i krig og evakuering 2005-11-10 - 2005-11-10 2005.

 • Fause, Åshild. Galskap i forrige århundre. Psykiatribehandlinga i Troms og Finnmark. Galskap i forrige århundre. Psykiatribehandlinga i Troms og Finnmark 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Fause, Åshild; Vorren, Solveig. Bruk av historiespill i formidlinga av sykepleiens tradisjon og historie. 2004.

 • Fause, Åshild. Om oppgaveskriving. Om oppgaveskriving 2004-06-15 - 2004-06-15 2004.

 • Fause, Åshild. Sinnslidende i privat forpleining i Troms og Finnmark i perioden 1900 og fram til ca 1950. Sinnslidende i privat forpleining i Troms og Finnmark i perioden 1900 og fram til ca 1950 2004-02-23 - 2004-02-23 2004.

 • Fause, Åshild. Utfordringer i tolkninga av sinnsykejournaler. Vitenskapsteori med etikk - Kulturbegrepet og "den kulturelle vendingen" i humanvitenskapene 2004-11-10 - 2004-11-10 2004.

 • Fause, Åshild. Sosialkonstruktivismens innvirkning på fortolkning av psykiatrihistoria. Forskerkurs med temaet: Konstruktivisme - teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur 2004-09-13 - 2004-09-13 2004.

 • Fause, Åshild. Om studier av sinnsykejournaler. Re-konstruksjoner af praksis Patientjournaler, sygehistorier, dagbøger og fortællinger i tværfagligt perspektiv 2004-12-03 - 2004-12-03 2004.

 • Fause, Åshild. Hilsning til Bjørg Holthe i forbindelse med hennes avgang som mangeårig sjefsykepleier ved Universitetsykehuset i Nord-Norge Et liv i psykiatriens tjeneste. Avskjedsfest ved UNN, avdeling Åsgård 2004-11-25 - 2004-11-25 2004.

 • Fause, Åshild. Blei de "sinnsyke" oppfunnet av legene? Hva kan studier av sinnsykejournaler fra Troms og Finnmark fortelle oss?. Fagseminar ved Avdeling for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø 2004-11-30 - 2004-11-30 2004.

 • Fause, Åshild. Pleie og omsorg - en notorisk merforbrukende utgiftspost?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Sætre, Bernard; Albertsen, Marita; Undheim, May Wenche; Kvamme, Brita Odland; Steffensen, Ingunn; Olsen, Ole Johan; Fause, Åshild. Studenter får følge pasienten gjennom hele forløpet. Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.s doi: DOI:https://doi.org/10.4220/sykepleiens.2018.65932.

 • Fause, Åshild. Psykologisering av lidelse - hode uten kropp. Åpent møte 2017-10-09 - 2017-10-09 2017.

 • Fause, Åshild. Hva er så eksklusivt ved jusstudiet?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Fause, Åshild; Braaten, Eva S; Furu, Rigmor. Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Fause, Åshild. MOOC: Traditions and History in Europe. 2017.

 • Fause, Åshild. Sykepleieres kunnskap om psykofarmaka. Psykisk helse og rus 2017 (03). ISSN 1892-6509.s 40 - 43.

 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (omtale) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.

 • Fause, Åshild. Hva bør utdanningen inneholde. Psykisk helse og rus 2016; Volum 27 (2). ISSN 1892-6509.s 30 - 33.

 • Fause, Åshild. Hammerfest pleiehjem for sinnssyke (1930-1942). Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest 2016. ISSN 0804-547X.s 137 - 158.

 • Fause, Åshild. Sykepleieforskning bør handle om sykepleie. Sykepleien 2016 (4). ISSN 0802-9768.s 36 - 37.

 • Fause, Åshild. Utvikling og endring i sykepleietjenesten. Fylkesmøte i Norsk Sykepleierforbund i Troms 2015-03-24 - 2015-03-25 2015.

 • Fause, Åshild. Da sykepleierne sykemeldte seg. Psykisk helse og rus 2015 (4). ISSN 1892-6509.

 • Fause, Åshild. Fra privatforpleining i Kåfjord til Dikemark Asyl. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Fause, Åshild. The impact of knowledge from different psychiatric facilities in psychiatric nursing in Norway. International Conference on the History of Social Practice of Psychiatric Nursing and the Patients’ Situation in Psychiatric Facilities, 2015-10-08 - 2015-10-10 2015.

 • Fause, Åshild. Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. Nord-Norge [Radio] 2015-01-15. 2015.

 • Fause, Åshild. It is a long way from Western Finnmark to Dikemark Asylum. The faith of the mentally ill during the deportation 1944-1945. Annual meeting in European Association for the History of Nursing 2015-02-26 - 2015-02-27 2015.

 • Fause, Åshild. Sykepleiernes bidrag til sinnssykepleien. Erfaringer fra historien i Nord-Norge. Kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Fause, Åshild. Grusom skjebne for de sinnslidende under tvangsevakueringa. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2014 (3).s 24 - 28.

 • Fause, Åshild. «Det har vært mye bråk med de sinnssyke som er kommet til byen". Om tvangsevakueringa av sinnslidende i Finnmark og Nord-Troms». Rødvinseminar 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Fause, Åshild. "La de sinnssyke være igjen I byen slik at russerne kan ta dem". Lynseminar 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Fause, Åshild. Fra lokal forankring i småsamfunn til institusjonalisering sørpå. Da sinnssykeomsorgen i Nord-Troms og Finnmark ble lagt i grus under 2.verdenskrig.. Forskningsdagene 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.

 • Sætre, Bernhard Meyer; Fause, Åshild. Trygghet og kompetanse hos kontaktsykepleiere. Psykisk helse og rus 2013 (3). ISSN 1892-6509.s 32 - 35.

 • Fause, Åshild. "Den verste stunda på dagen var mårrasamlinga" Å være pasient på Åsgård Sykehus på 1960-tallet. Markering av Sykepleiens dag 2013-05-14 - 2013-05-14 2013.

 • Fause, Åshild. Kroppsvask - disiplinering eller fagkunnskap?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 (6). ISSN 0029-2001.

 • Fause, Åshild. "Å ta opp potet va den beste sovemedisin" - Dagligliv på Åsgård Sykehus på 1960-og 1970-tallet. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Fause, Åshild. Hun hadde det godt på Åsgård, tross alt. Psykisk helse og rus 2012; Volum 23 (3). ISSN 1892-6509.s 16 - 19.

 • Fause, Åshild. Der maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleihjemmet for sinnssyke i Hammerfest. Ottar 2011; Volum 284 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Fause, Åshild. Living the War: Impact of War on Civilians in the Barents Area during the 2nd Word War and aftermath. 2011.

 • Fause, Åshild. "Dæm sa æg trengte ro og kvile, men så blei det masse husarbeid i stedet". Dagligliv for pasienter og personale på Åsgård Sykehus 1961-1980. UNN, Jubileumsuka 2011 2011-10-09 - 2011-10-16 2011.

 • Fause, Åshild. Fra privatpleie til institusjon basert på relasjon og nettverk. Utviklinga av Åsgård Sykehus i regional kontekst og i samhandling med det øvrige helsevesenet i Nord-Norge. The 23rd Nordic Medical History Congress 2011-06-25 - 2011-06-27 2011.

 • Fause, Åshild. Wartime and The Care for The Mentally Ill: What concequences Occured when Public Care and Nursing was eliminated during WW2 in Nothern Norway?. UInternational Perspectives in The History of Nursing Conferece 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Fause, Åshild. Nursing and private care in the mentally health services 1900-1950 in the North of Norway – differences and similarities. Summer Seminar in The history of Nursing in Norway 2010-06-22 - 2010-06-23 2010.

 • Fause, Åshild. Forpleining utenfor asyl i Nord-Norge i perioden 1910-1940. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-04 2010.

 • Fause, Åshild. "det må ha vært mange gale i Hammerfest i de dager...." Pleiehjemmet for sinnssyke i Hammerfest 1930-1942. Nursing under Nortehern lights. Nurse education in Finnmark, Norway, 50 Year anniversary Conference 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Fause, Åshild. Framveksten av psykisk helsevern i Nord. En særegen modell for Nord-Norge?. Landskonferanse for psykistriske sykepleiere 2009 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.

 • Fause, Åshild. The Nursing Home for Mentally Ill in Hammerfest (1930-42). The 2009 Bergen workshop on the history of the health and medicine. Medical institutions in the 20th century. 2009-02-26 - 2009-02-27 2009.

 • Fause, Åshild. "Betalingen tilfredsstillende. Prisen ligesaa". Sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark 1891-1940. 2007 ISBN 9788275891905.

 • Fause, Åshild. Sinnssyk i Nord Framveksten av en offentlig sinnssykeomsorg i Troms og Finnmark fra 1900 til ca 1950. Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream? 2005-10-01 - 2005-10-01 2005.

 • Fause, Åshild. Anmeldelse av Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 2: Folkets helse - landets styrke 1850-2003. (omtale) Heimen - Lokal og regional historie 2005; Volum 42 (1). ISSN 0017-9841.s 94 - .

 • Fause, Åshild; Vorren, Solveig. Kreative undervisningsmetoder i formidling av sykepleiens tradisjon og historie. (omtale) Uddannelsesnyt 2005; Volum 16. årgang (nr 3). ISSN 1602-0162.s 23 - .

 • Fause, Åshild. Hun blev sinnssyk i natt. Hva kan studier av sinnsykejournaler fortelle oss om sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark i perioden 1890 til ca 1950. Hun blev sinnssyk i natt. Hva kan studier av sinnsykejournaler fortelle oss om sinnssykeomsorgen i Troms og Finnmark i perioden 1890 til ca 1950 2005-12-16 - 2005-12-16 2005.

 • Fause, Åshild. Noen glimt fra sinnssykeomsorgen i Finnmark og Nord-Troms i krig og evakuering. Noen glimt fra sinnssykeomsorgen i Finnmark og Nord-Troms i krig og evakuering 2005-11-10 - 2005-11-10 2005.

 • Fause, Åshild. Galskap i forrige århundre. Psykiatribehandlinga i Troms og Finnmark. Galskap i forrige århundre. Psykiatribehandlinga i Troms og Finnmark 2004-01-14 - 2004-01-14 2004.

 • Fause, Åshild; Vorren, Solveig. Bruk av historiespill i formidlinga av sykepleiens tradisjon og historie. 2004.

 • Fause, Åshild. Om oppgaveskriving. Om oppgaveskriving 2004-06-15 - 2004-06-15 2004.

 • Fause, Åshild. Sinnslidende i privat forpleining i Troms og Finnmark i perioden 1900 og fram til ca 1950. Sinnslidende i privat forpleining i Troms og Finnmark i perioden 1900 og fram til ca 1950 2004-02-23 - 2004-02-23 2004.

 • Fause, Åshild. Utfordringer i tolkninga av sinnsykejournaler. Vitenskapsteori med etikk - Kulturbegrepet og "den kulturelle vendingen" i humanvitenskapene 2004-11-10 - 2004-11-10 2004.

 • Fause, Åshild. Sosialkonstruktivismens innvirkning på fortolkning av psykiatrihistoria. Forskerkurs med temaet: Konstruktivisme - teoretiske og metodiske utfordringer i studier av sosial handling, institusjoner og kultur 2004-09-13 - 2004-09-13 2004.

 • Fause, Åshild. Om studier av sinnsykejournaler. Re-konstruksjoner af praksis Patientjournaler, sygehistorier, dagbøger og fortællinger i tværfagligt perspektiv 2004-12-03 - 2004-12-03 2004.

 • Fause, Åshild. Hilsning til Bjørg Holthe i forbindelse med hennes avgang som mangeårig sjefsykepleier ved Universitetsykehuset i Nord-Norge Et liv i psykiatriens tjeneste. Avskjedsfest ved UNN, avdeling Åsgård 2004-11-25 - 2004-11-25 2004.

 • Fause, Åshild. Blei de "sinnsyke" oppfunnet av legene? Hva kan studier av sinnsykejournaler fra Troms og Finnmark fortelle oss?. Fagseminar ved Avdeling for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø 2004-11-30 - 2004-11-30 2004.

 • 2002:  Et fag i kamp for livet.  Sykepleiens historie i Norge, Fagbokforlaget

  [Loading...]

  Medlem i forskergruppe