No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norges fiskerihøgskole joar.heimonen@uit.no Tromsø

Joar Alexander Heimonen


Programmering og vedlikehold av driftsystemer i ITA

Stillingsbeskrivelse

https://joar.me