Bilde av Waaler, Andreas
Bilde av Waaler, Andreas
Seksjon for rådgivning og forvaltning andreas.waaler@uit.no +4777620722 Her finner du meg

Andreas Waaler


Senioringeniør - Tjenesteansvarlig Interne og eksterne sammarbeidspartnere

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av relasjoner med våre interne og eksterne samarbeidspartnere. Ansvarsområdet inkluderer blant annet kontrakter, kommunikasjon og rådgivning på IT-relaterte spørsmål og saker.

Stillingen vil fungere som et fast kontaktpunkt for våre partnere og en liason-funksjon mellom partnerne og våre utviklere. Dette for å lette kommunikasjonsflyten mellom ITavdelingen og våre partnere.

På forespørsel tilbyr vi rådgivning i IT-relaterte spørsmål, hvor stillingen har anledning til å dra på den samlede kompetansen og erfaringen i avdelingen samt evt egen erfaring som stillingens innehaver kan supplere med. Målsetningen er å bistå våre partnere med utfyllende, oppdatert og relevant støtte i besluttningsprosesser innen IT i deres respektive organisasjoner.