Bilde av Rolandsen, Susanne
Foto: Stina Guldbrandsen / UiT
Bilde av Rolandsen, Susanne
Institutt for samfunnsmedisin susanne.rolandsen@uit.no Her finner du meg

Susanne Rolandsen


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Susanne Rolandsen er forsker i prosjektet HelseIntro ved Institutt for samfunnsmedisin.

I prosjektet undersøker vi hvordan flyktninger med helseutfordringer kan få bedre utbytte av introduksjonsprogrammet. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes i utviklingsarbeid i kommunale helse- og sosialtjenester, eksempelvis flyktningetjenester, helsevesenet og NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Medlem av Allmennmedisinsk forskningsgruppe

Susanne har tidligere jobbet med oppdragsforskning, blant annet innenfor innvandrings- og integreringsfeltet, og med prosjekter som omhandler kjønn og helse.


 • Susanne Rolandsen :
  Streng seksualmoral tvinger ungdom til ubeskyttet sex
  kjonnsforskning.no 2024
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen, steinar johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Susanne Rolandsen :
  HelseIntro - en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Innspill til integreringsmelding
  2023
 • Anne Ragnhild Grini, Susanne Rolandsen :
  Å skape et hjem og et godt liv
  2023
 • Susanne Rolandsen, Anne Ragnhild Grini :
  Kjønn og helse i introduksjonsprogrammet
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.
  2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen :
  Høringssvar - forslag til midlertidige endringer i integreringsforskriften (økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet)
  2023
 • Susanne Rolandsen :
  Seksuell og reproduktiv helse blant studenter i Etiopia
  sosiologen.no 2020
 • Amanda Schei, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Fikk priser for kjønnsfokus i masteroppgave
  03. september 2019
 • Sanna Drogset Børstad, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Tre masterstudenter fikk priser for sin kjønnsforskning
  08. september 2019
 • Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Tre studier om kvinnehelse vant priser i Tromsø
  06. september 2019
 • Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Kjønnsforskning-pris for avhandlinger om kvinnehelse
  03. september 2019
 • Karine Nigar Aarskog, Susanne Rolandsen, Sabrin Moueffaq, Mia Tostrup :
  Årets prisvinnere i kjønnsforskning
  28. august 2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Migrasjon og integrering
  • Migrasjonshelse
  • Kjønnsforskning
  • Kvalitative metoder

  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt


  CV

  2022-: Forsker, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin

  2019-2022: Forsker/konsulent, Proba Samfunnsanalyse

  2018: Mastergrad i sosiologi, UiT Norges arktiske universitet

                m/utvekslingsopphold til Københavns Universitet, København 2017

  2016: Bachelorgrad i sosiologi, UiT Norges arktiske universitet

                m/utvekslingsopphold til University of California, Berkeley 2015

  2016: Årsstudium i likestilling og kjønn, UiT Norges arktiske universitet