Tiina Ikäheimo


Professor, arbeidshelse

Stillingsbeskrivelse

Professor Tiina Ikäheimo har omfattende kunnskap innen forskning knyttet til påvirkning av miljøtemperaturer på menneskers ytelse og helse supplert med forskning knyttet til trening og helse. Hennes forskningserfaring inkluderer disipliner som yrkes-, miljø- og folkehelse, samt treningsvitenskap. Hun er PI og samarbeidspartner i flere forskningsprosjekter knyttet til klima og helse og ledende nettverk som forstår beredskap og bygger støtte til arktiske arbeidsplasser i skiftende klima. Hun er kursleder i epidemiologi og forskningsmetoder, og underviser i kurs knyttet til Global Public Health. Hun veileder doktorgrads- og masterstudenter.

ORCID ID:0000-0002-2763-6004


 • David Peyre Costa, Albin Stjernbrandt, Jens Wahlström, Tiina Maria Anneli Ikäheimo, Anje Christina Höper :
  Self-reported exposure to dust and diesel exhaust, respiratory symptoms, and use of respiratory protective equipment among Arctic miners
  International Journal of Circumpolar Health 2024 DOI
 • Maisa Niemelä, Antti Kiviniemi, Tiina Ikäheimo, Mikko Tulppo, Raija Korpelainen, Timo Jämsä m.fl.:
  Compositional association of 24-h movement behavior with incident major adverse cardiac events and all-cause mortality
  Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2023 ARKIV / DOI
 • Wisanti Laohaudomchok, Wantanee Phanprasit, Pajaree Konthonbut, Chaiyanun Tangtong, Penpatra Sripaiboonkij, Tiina Ikäheimo m.fl.:
  Self-Assessed Threshold Temperature for Cold among Poultry Industry Workers in Thailand
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 23. januar 2023 ARKIV / DOI
 • Syeda Tayyiba Rahat, Mira Mäkelä, Maryam Nasserinejad, Tiina Ikäheimo, Henna Hyrkäs-Palmu, Rasmus I. P. Valtonen m.fl.:
  Clinical-Grade Patches as a Medium for Enrichment of Sweat-Extracellular Vesicles and Facilitating Their Metabolic Analysis
  International Journal of Molecular Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Kalle Pikkarainen, Rasmus Valtonen, Heidi Hintsala, Antti Kiviniemi, Craig Crandall, Juha Perkiömäki m.fl.:
  Baroreflex sensitivity following acute upper-body exercise in the cold among stable coronary artery disease patients
  Frontiers in Physiology 2023 ARKIV / DOI
 • Maija Korpisaari, Soile Puhakka, Vahid Farrahi, Maisa Niemelä, Mikko Tulppo, Tiina Maria Anneli Ikäheimo m.fl.:
  Physical activity, residential greenness, and cardiac autonomic function
  Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2023 ARKIV / DOI
 • Janne Alahuhta, Helena Tukiainen, Maija Toivanen, Terhi Ala-Hulkko, Vahid Farrahi, Jan Hjort m.fl.:
  Acknowledging geodiversity in safeguarding biodiversity and human health
  The Lancet Planetary Health 2022 ARKIV / DOI
 • Wantanee Phanprasit, Chotirot Chotiphan, Pajaree Konthonbut, Wisanti Laohaudomchok, Tiina Ikäheimo, Jouni J.K. Jaakkola m.fl.:
  Active commuting and work ability: A cross-sectional study of chicken meat industry workers in Thailand
  International Journal of Industrial Ergonomics 2022 ARKIV / DOI
 • Wantanee Phanprasit, Pajaree Konthonbut, Wisanti Laohaudomchok, Chaiyanun Tangtong, Tiina Ikäheimo, Jouni Jaakkola m.fl.:
  Workplace Cold and Perceived Work Ability: Paradoxically Greater Disadvantage for More vs. Less-Educated Poultry Industry Workers in Thailand
  Frontiers in Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • John Castellani, Clare Eglin, Tiina Ikäheimo, Hugh Montgomery, Peter Paal, Mike Tipton :
  ACSM Expert Consensus Statement: Injury Prevention and Exercise Performance during Cold-Weather Exercise
  Current sports medicine reports 2021 ARKIV / DOI
 • Rasmus Valtonen, Heidi Hintsala, Antti Kiviniemi, Tuomas Kentta, Craig Crandall, Wouter van Marken Lichtenbelt m.fl.:
  Cardiovascular responses to dynamic and static upper-body exercise in a cold environment in coronary artery disease patients
  European Journal of Applied Physiology 2021 ARKIV / DOI
 • Tiina Ikäheimo, Anje Christina Höper, Hans Pettersson, Jens Wahlström, Albin Stjernbrandt, Tohr Nilsson m.fl.:
  Nordic Co-operation for promoting occupational health and safety (OHS) research and education in the Arctic
  2023
 • David Peyre-costa, Anje Christina Höper, Albin Stjernbrandt, Tiina Ikäheimo :
  Arctic miner's exposure to air pollution, use of personal protective equipment and respiratory symptoms in The MineHealth Study
  2023
 • Tiina Ikäheimo :
  Cold exposure and health
  2023
 • Tiina Maria Anneli Ikäheimo :
  How forest schools boost children's immune systems
  01. november 2023
 • Tiina Maria Anneli Ikäheimo, Anje Christina Höper, Jens Wahlström, Hans Pettersson, Albin Stjernbrandt, Ingrid Liljelind m.fl.:
  Arctic co-operation for developing a framework of activities for managing thermal strain at outdoor workplaces in a changing climate
  2023
 • Tiina Ikäheimo :
  Arctic environmental and occupational health in the changing Arctic
  2022
 • Tiina Ikäheimo :
  The influence of high and low temperatures: how do we adapt to the changing climate?
  2022
 • Tiina Ikäheimo :
  Cold Weather Can Be Dangerous for the Human Body. This Winter Worries Experts
  Time magazine 2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  De viktigste forskningsinteressene til professor Ikäheimo har fokusert på effektene av miljøtemperatur og klimaendringer på menneskers helse. Forskningen hennes innebærer å identifisere klimasensitive befolkningsgrupper og forstå mekanismene bak deres sårbarheter. Dette har medført å gjennomføre både befolknings- og laboratoriestudier. For tiden leder professor Ikäheimo nettverk av nordiske arbeidshelseeksperter som tar sikte på å forstå beredskapen og behovene til arktiske utendørsarbeidsplasser i det skiftende klimaet. Hun deltar også i et EU Horizon Health-konsortium (Trigger) som tar sikte på å forstå effektene av klimaendringer på kardiovaskulær og respiratorisk helse og bygge midler for å tilpasse seg det endrede klimaet. Professor Ikäheimo har også hatt en langsiktig interesse for forskning som undersøker determinanter for fysisk aktivitet og helse.

  Spesifikke pågående forskningstemaer:

  • Kardiovaskulære responser på kortvarig kulde- og varmeeksponering blant personer med type 2 diabetes og hypertensjon
  • Beredskap og behov på arktiske utendørsarbeidsplasser i skiftende klima
  • Omgivelsestemperaturer, luftforurensning og sykehusinnleggelser knyttet til hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer
  • Bybygde og naturlige miljøer og luftveisinfeksjoner
  • Vær, målt fysisk aktivitet og helse

  Undervisning

  Professor Ikäheimo underviser i epidemiologi og forskningsmetoder, folkehelsearbeid, vitenskapsformidling, samt holder foredrag knyttet til miljø og arbeidshelse i Arktis. Hun veileder studenter på master- og doktorgradsnivå.

  • ERN3001 Epidemiologi og forskningsmetoder (kursleder)
  • HEL3034 Global helse (lærer)
  • MED2520 Global helse (lærer)
  • ERN2001 Epidemiologi og forskningsmetoder (lærer)
  • ERN3006 Forskningsprotokoll (lærer)