Bilde av Konert, Grzegorz
Bilde av Konert, Grzegorz
Institutt for arktisk og marin biologi grzegorz.konert@uit.no

Grzegorz Konert


Overingenør