Bilde av Sørli, Line Walquist
Bilde av Sørli, Line Walquist
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk line.w.sorli@uit.no

Line Walquist Sørli


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i ReadWell-prosjektet. Forsker på sammenhengen mellom språklydsforstyrrelser i barnehagealder og senere vansker innenfor språk og lesing i skolealder. Formålet med avhandlingen er å se om svake språklydsferdigheter i barnehagealder kan være en risikomarkør for vansker innenfor andre områder av språk og lesing.Forskningsinteresser

Språklydsforstyrrelser

Lese- og skrivevansker

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)