Kristine Næss


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i helsevitenskap. Hører til forskningsgruppen Arbeidshelse i Nord. Arbeider med arbeidsrettet rehabilitering og vil gjennomføre feltarbeid på Friskgården i Trøndelag for å samle inn kvalitative data.