#
#
Institutt for medisinsk biologi f.jorgensen@uit.no 77649170 TROM

Fredrik Jørgensen


Studiekonsulent for bachelor og master i biomedisin

Stillingsbeskrivelse

Studieveileder med ansvar for bachelor og master 
Eksamen
Undervisningsplanlegging
Generell saksbehandling