Ann Guro Mikkelsen-Strimp


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

Jobber med:
- produksjon og utstedelse av vitnemål og Diploma Supplement 
- Sensur
- Andre oppgaver knyttet til eksamen/tilrettelegging ved eksamen