Elisabeth Thørring Dalsbø


Koordinator team utdanning

Stillingsbeskrivelse

Jeg er koordinator for team utdanning ved Enhet for instituttadministrasjon ved HSL-fakultetet.

Jeg har administrativt koordineringsansvar for alle emner på nett (EPN), studieplaner og studieprogramsider til Institutt for språk og kultur, Institutt for samfunnsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Senter for samiske studier og Senter for fredsstudier.

For tiden jobber jeg mye med studieporteføljegjennomgangen ved UiT og støtter studieprogramledere og faglig ansatte i prosessen. Jeg er programstyresekretær for statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, visuelle kulturstudier og samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap. 

Jeg er også plasstillitsvalgt for Akademikerne ved HSL-fakultet. Jeg sitter også i styret  for Samfunnsviterne ved UiT. 

 Er du student og har spørsmål, kontakt aisi@hjelp.uit.no eller ring på vårt felles telefonnummer 77660793.


  • Marit Myrvoll, Einar Eythorsson, Alma Thuestad, Bjørn Bjerkli, Elisabeth T Dalsbø, Ravdna Biret Marja Eira m.fl.:
    Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen
    2011

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →