Frida Marie Omma


Doktorgradsstipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg er en norsk og samisk doktorgradsstipendiat og forsker på naturguiding i Nord-Troms med mål om et mer bærekraftig naturbasert reiseliv. Selv har jeg jobbet som guide på ulike steder, er kajakkinstruktør, og underviser på bachelor- og masternivå i natur, kultur og samfunn, og forskningsmetode og etikk. Mine hjertesaker er klimakamper, dyrevern, naturforvaltning og samiske tema som turisme og naturpraksiser. I tillegg har jeg deltatt i UiT sin tenketank for bærekraft, pandelsamtale på den samiske nasjonaldagen, og arrangert politisk debatt med fokus på FN's bærekraftsmål.


 • Øystein Aas, Frida Marie Omma Jørgensen, Stian Stensland, Tone Kristin Reiertsen, Hilde Nikoline Hambro Dybsand :
  Your place or mine? Exploring birdwatching tourists’ behaviour disturbing birds in a nature reserve
  European Journal of Wildlife Research 11. april 2023 ARKIV / DOI
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Guided nature-based experiences: Perspectives from guides and stakeholders in Northern Troms
  2023
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Nature guiding and sustainable tourism: Issues of environmental and social resilience
  2023
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Nature-based tourism in Arctic Norway: Examples of good practice
  2023
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Traditional- and Local Ecological Knowledge in nature-based tourism: A tool for sustainable futures?
  2023
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Kronikk: Turistavgiften i Tromsø må gå til bevaring av natur og dyreliv
  31. mars 2023 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen, Ellen-Johanne Kvalsvik :
  Postruta over Finnmarksvidda: Stiens kulturarv som kilde til samhold
  2023
 • Eva Ritter, Jens Larsen, Frida Marie Omma Jørgensen :
  Manuel til et bæredygtigt liv. Naturens Lederskab: Arktisk og Nordisk storytelling om natursyn, bæredygtighed og mental sundhed
  09. juni 2023 DATA
 • Frida Marie Omma :
  Sustainable tourism and non-human ethics: nature guides’ beliefs and practices
  2023
 • Christel-Beate Jorilldatter, Frida Marie Omma Jørgensen :
  Vil ha slutt på sherpatrapper: – Om vi fortsetter som vi gjør nå, vil vi nok angre oss
  09. juli 2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Sherpatrappbonanza
  2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Bygging av sherpatrapper er en negativ trend
  09. juli 2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen, Henrik Thorstensen :
  «Sherpatrappbonanza» i Norge: Mener de skader naturen mer enn de beskytter
  13. juli 2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  UiT Idrettshøskolen - Bærekraft og miljøledelse
  2022
 • Alf Harald Martinsen, Frida Marie Omma Jørgensen :
  Samenes nasjonaldag på søndag
  04. februar 2022 DATA
 • Bjørn M Lyng, Frida Marie Omma Jørgensen :
  Kommisjonen er halvveis i arbeidet: – Viktig hvordan vi tar dette videre til den nye generasjonen
  07. februar 2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Samtale om akademias rolle i sannhets- og forsoningsarbeidet
  04. februar 2022 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Meanings of landscape and colonialism - Walking among seabirds in Arctic Norway
  2021
 • Håvard Nordgård, Frida Marie Omma Jørgensen :
  Forum reiseliv 2021
  05. november 2021 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Politisk debatt om bærekraftighet fra UiT
  06. september 2021 DATA
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Presentasjon bærekraftig friluftsliv og turvettregler
  UiT miljødag 2021
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Depreciative tourist behaviour in a protected birdwatching site: A qualitative study of birdwatchers on Hornøya, Northern Norway
  2019
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Tiltak for naturforvaltning og regulering av turisme - Notat til Fylkesmannen i Finnmark om Hornøya
  2019
 • Frida Marie Omma Jørgensen :
  Fugler som trigger følelser
  blogg.forskning.no 07. november 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Naturbasert turisme, naturguiding, friluftsliv og tilrettelegging, dyr og etikk, økofilosofi, økologisk og sosiokulturell bærekraft, regenerativ turisme, bærekraftig utvikling, urbefolkningsmetodologi, samisk kultur og natursyn, naturforvaltning og besøksstrategi, klimaendringer, lokalbefolkning og livskvalitet.

  Undervisning

  Emner:

  IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1

  FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn

  FRI-1440 Kajakkundervisning