Personkort bilde

Kim Allan Nilsen

Rådgiver for medisin 4. studieår og utveksling Enhet for legeutdanning
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Rådgiver ved Enhet for legeutdanning (ELU), Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universitet.

Ansvar for rådgivning, oppfølging, studentsaker, administrativ støtte, saksbehandling, utredning, eksamen, og evaluerings- og kvalitetsarbeid for fjerde studieår på profesjonsstudiet i medisin. 

Utvekslingskoordinator for både innreisende og utreisende medisinstudenter.

EpN

Godkjenner av timelønnsskjema for simulert pasient.

[Loading...]