Linda Svorken


PhD-stipendiat

Stillingsbeskrivelse

PhD dobbeltkompetansestilling i klinisk psykologi.

Psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og ungdom. 

Linda Svorken kombinerer stipendiatstilling med klinisk jobb som psykologspesialist. 

Har i tillegg stor interesse for formidling og gjør dette gjennom foredrag og deltakelse på ulike faglige forum. I tillegg har hun workshoper og undervisning for studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Er også sertifisert underviser i FIT, gjennom the International Centre for Clinical Excellence (ICCE FIT Trainer Certificate). 

 


 • Linda Svorken :
  Kunnsten å kommunisere med en tenåring...nå som alt skal være bra?
  2022
 • Linda Svorken :
  Presentasjon av Lavterskelteamet i Tromsø
  2022
 • Linda Svorken :
  Presentasjon av Lavterskelteamet
  2022
 • Linda Svorken :
  Presentasjon av Lavterskelteamet
  2022
 • Linda Svorken :
  Verdensdagen for psykisk helse 2022; Løft blikket, vi trenger hverandre
  2022
 • Linda Svorken :
  Forsnakk på Hålogaland Teater, Når det blir tre i ekteskapet.
  Forsnakk, teater 2022
 • Linda Svorken :
  Forsnakk, teaterstykke: Som før så etter; Hva vi (ikke) snakker om når vi snakker sammen…
  Forsnakk, teater 2022
 • Linda Svorken :
  Panelsamtale: Bærekraftige løsninger på psykisk helsekrisen.
  2022
 • Linda Svorken :
  Opplæring og workshop i Feedback Informed Treatment (FIT) for ansatte i BUPA, UNN
  2022
 • Linda Svorken :
  Presentasjon av Lavterskelteamet for barn og unge i Tromsø
  2022
 • Linda Svorken :
  Deltakelse på NRK Helgemorgen
  05. februar 2022
 • Linda Svorken :
  Formidling av inntaksmodell i BUP for statsministeren og statsministerens kontor
  2022
 • Linda Svorken :
  Presentasjon av Lavterskelteam for barn og unge i Tromsø for Barneombudet
  2021
 • Linda Svorken :
  Creating a Feedback Culture: How to let the patient´s voice be the guideline for therapeutic interventions?
  2021
 • Linda Svorken :
  Intervju i avisa iTromsø om rask psykisk helsehjelp og Lavterskelteamet for barn og unge
  04. april 2021
 • Linda Svorken :
  Repotasje i Fontene om Lavterskelteamet i Tromsø
  07. april 2021
 • Linda Svorken :
  Reklamefilm for psykologyrket i UNN
  2021
 • Linda Svorken :
  Barn og unge i koronaens tid
  2021
 • Linda Svorken :
  Barn og unge under og etter en pandemi, "Følg opp". Foredrag på markeringa for videregående skoler ifbm Verdensdagen for psykisk helse
  2021
 • Linda Svorken :
  Verdensdagen for psykisk helse 2020: Spør mer!
  2020
 • Linda Svorken :
  Kunsten å kommunisere med en tenåring
  2020
 • Linda Svorken :
  "Gi tid", Verdensdagen for psykisk helse 2019
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Linda Svorken har et PhD-prosjekt som evaluerer bruk av tilbakemeldingsverktøyene i Feedback Informed Treatment (FIT), som del av ordinær behandling av barn og unge i BUP og Lavterskelteamet i Tromsø. Prosjektet kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode, med hovedvekt på barn og unges egne opplevelser innhentet gjennom individuelle, semi-strukturerte intervjuer. 

  Hovedveileder for PhD-prosjektet er førsteamanuensis og psykologspesialist Toril Sørheim Nilsen ved UiT, Institutt for psykologi. Biveiledere er professor Geir Fagerjord Lorem ved UiT, Institutt for psykologi og PhD og Psykologspesialist Børge I. Mathiassen ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUPA, ved UNN i Tromsø. 

  Undervisning

  Undervisning inngår ikke i PhD-stillingen ved UiT. 

  På grunn av spesifikk kompetanse på Feedback Informed Treatment (FIT) og Deliberate Practice, har hun workshop og undervisning i dette på profesjonsstudiet i psykologi. Er også seminarlærer på kvalitativ metode for psykologistudenter.