No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for teknologi og sikkerhet ingeborg.skjelmo@uit.no +4777645425 Tromsø TEK 4.022

Skjelmo, Ingeborg Marie Kristiansen


UniversitetslektorUndervisning

- SVF-1202 Ulykker og sikkerhet

- SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging