Bilde av Sandaunet, Anne Grete
Bilde av Sandaunet, Anne Grete
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø anne-grete.sandaunet@uit.no +4777644209 +47 95729856 Her finner du meg

Anne Grete Sandaunet


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Underviser i emner innenfor organisasjon og ledelse

Emneansvarlig for BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse høsten 2017

Emneansvarlig BED-2046 Anvendt metode våren 2018


 • Anne Grete Sandaunet, Sissel H Eriksen :
  Den teoretiske bacheloroppgaven
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Implementing New Practice: The Roles of Translation, Progression and Reflection
  Journal of Change Management 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Grete Sandaunet, Evan Willis :
  Evidence-based health care: the future research agenda
  Ashgate 2012
 • Anne Grete Sandaunet, Anita Salamonsen :
  CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process
  Sykepleien Forskning 2012 ARKIV / DOI
 • Anne Grete Sandaunet :
  Alternativ behandling - sentrale spørsmål og sosiologiske grep
  Gyldendal Akademisk 2012
 • Aksel Tjora, Anne Grete Sandaunet :
  Digitale pasienter: En introduksjon og leseanvisning
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Laura Slaughter, Aksel Tjora, Anne Grete Sandaunet :
  Technology-enhanced health communities: Research on the use of social computing application by both the sick and the well
  CRC Press 2010
 • Anne Grete Sandaunet :
  Internett som endringsarena: internettbasert selvhjelp for kvinner med brystkreft
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Marianne Vibeke Trondsen, Anne Grete Sandaunet :
  "The dual role of the action researcher"
  Evaluation and Program Planning 2009
 • Anne Grete Sandaunet :
  Pasienten som ikke passer inn
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Anne-Grete Sandaunet :
  A space for suffering? Communicating breast cancer in an online self-help context
  Qualitative Health Research 2008 DOI
 • Anne-Grete Sandaunet :
  The challenge of fitting in: non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients
  Sociology of Health and Illness 2008 DOI
 • Hege Kristin Andreassen, Anne-Grete Sandaunet, Deede Gammon, Per Hjortdahl :
  Nordmenns bruk av helsetilbud på Internett
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2002 FULLTEKST
 • Merethe Kumle, Anne-Grete Sandaunet, Eiliv Lund :
  Flyttemønsterets betydning for selvvurdert helse blant norske kvinner
  Tidsskrift for Den norske legeforening 1998
 • Aksel Tjora, Anne Grete Sandaunet :
  Digitale pasienter
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Grete Hagebakken, Elin Anita Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Anne Grete Sandaunet, Elsa Solstad :
  Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization
  2021
 • Anne Grete Sandaunet :
  Å integrere en ny arbeidsmetode i kommunal forvaltning: mer enn deltakelse og involvering
  2019
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker
  2017
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak
  2017
 • Anne Grete Sandaunet :
  Steen Juul Hansen (red) Professionelle i velferdsstaten
  Sosiologisk Tidsskrift 2016
 • Elin Anita Nilsen, Anne Grete Sandaunet :
  Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak
  2016
 • Anne Grete Sandaunet :
  Hva har vi hørt? Hva er veien videre?
  2015
 • Anne Grete Sandaunet :
  Decentralization of health care provision. A Norwegian example
  2015
 • Anne Grete Sandaunet :
  Elisabeth Willumsen og Atle Ødegaard (red): Tverrprofesjonelt samarbeid - et samfunnsoppdrag
  Sosiologisk Tidsskrift 2015
 • Helle Kise Hjertstrøm, Anne Grete Sandaunet :
  Reconstructing the professional position: public health nurses’ approach to seriously obese children and their families
  2013
 • Anne Grete Sandaunet :
  Fremtidens Helse-Norge
  Sosiologisk Tidsskrift 2013
 • Anne Grete Sandaunet :
  The turn to complementary and alternative medicine as a practical conduct
  2011
 • Anne Grete Sandaunet :
  CAM integration in health care - reflecting on the sociological contribution
  2011
 • Anne Grete Sandaunet, Anita Salamonsen, Laila Launsø :
  Brukerperspektiver på komplementær og alternativ medisin
  2009
 • Anne Grete Sandaunet :
  Accounting for the user perspective in health care organisation: insights from a Norwegian context
  2009
 • Anne Grete Sandaunet :
  Reasons for CAM use
  2009
 • Anne Grete Sandaunet :
  Helsevesenets nye kunde
  Dagens medisin 18. januar 2009
 • Anne Grete Sandaunet :
  "Den informerte pasienten"
  2008
 • Anne Grete Sandaunet :
  Internettbaserte selvhjelspgrupper for brystkreftpasienter
  2008
 • Anne-Grete Sandaunet :
  Internettbasert selvhjelp for brystkreftopererte
  2006
 • Marianne Vibeke Trondsen, Anne-Grete Sandaunet :
  Doing action-research on online self-help groups – advantages and challenges
  2006
 • Anne-Grete Sandaunet :
  Non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients
  2006
 • Anne-Grete Sandaunet :
  The social organisation of Computer-Mediated-Communication
  2005
 • Anne-Grete Sandaunet :
  Selvhjelpsgrupper på Internett – muligheter og begrensinger”
  2005
 • Anne-Grete Sandaunet :
  Nettbasert selvhjelp for brystkreftopererte
  2003
 • Anne-Grete Sandaunet :
  Om allmennlegen som "forvalter" av helsevesenets ansvarsområde
  UiT Norges arktiske universitet 1997
 • Elin Johnsen, Anne Grete Sandaunet :
  Tillit, aksess og risiko. Erfaringer blant fastlegens brukere og samarbeidspartnere etter to år med fastlegeforsøk i Tromsø kommune
  1995

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →