Bilde AG høst 2017.jpg
Bilde AG høst 2017.jpg
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø anne-grete.sandaunet@uit.no +4777644209 +47 95729856 Tromsø HHT 02.421

Anne Grete Sandaunet


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Underviser i emner innenfor organisasjon og ledelse

Emneansvarlig for BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse høsten 2017

Emneansvarlig BED-2046 Anvendt metode våren 2018


 • Sandaunet, Anne Grete; Eriksen, Sissel H. Den teoretiske bacheloroppgaven. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Implementing New Practice: The Roles of Translation, Progression and Reflection. Journal of Change Management 2020. ISSN 1469-7017.s doi: 10.1080/14697017.2020.1837205.
 • Sandaunet, Anne Grete. Alternativ behandling - sentrale spørsmål og sosiologiske grep. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2.s 288 - 306.
 • Sandaunet, Anne Grete; Willis, Evan. Evidence-based health care: the future research agenda. Ashgate 2012 ISBN 978-0-7546-7981-3.s 177 - 192.
 • Sandaunet, Anne Grete; Salamonsen, Anita. CFS-/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process. Sykepleien Forskning 2012; Volum 7 (3). ISSN 1890-2936.s 262 - 268.s doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0132.
 • Sandaunet, Anne Grete. Internett som endringsarena: internettbasert selvhjelp for kvinner med brystkreft. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099.s 139 - 162.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. Digitale pasienter: En introduksjon og leseanvisning. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099.s 13 - 25.
 • Slaughter, Laura; Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. Technology-enhanced health communities: Research on the use of social computing application by both the sick and the well. CRC Press 2010 ISBN 978-1420090420.s 91 - 121.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Sandaunet, Anne Grete. "The dual role of the action researcher". Evaluation and Program Planning 2009; Volum 32 (1). ISSN 0149-7189.s 13 - 20.
 • Sandaunet, Anne-Grete. The challenge of fitting in: non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients. Sociology of Health and Illness 2008; Volum 30 (1). ISSN 0141-9889.s 131 - 144.s doi: 10.1111/j.1467-9566.2007.01041.x.
 • Sandaunet, Anne Grete. Pasienten som ikke passer inn. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380974.s S. [139]-156 - .
 • Sandaunet, Anne-Grete. A space for suffering? Communicating breast cancer in an online self-help context. Qualitative Health Research 2008; Volum 18 (12). ISSN 1049-7323.s 1631 - 1641.s doi: 10.1177/1049732308327076.
 • Andreassen, Hege Kristin; Sandaunet, Anne-Grete; Gammon, Deede; Hjortdahl, Per. Nordmenns bruk av helsetilbud på Internett. (fulltekst) Tidsskrift for Den norske legeforening 2002; Volum 122. ISSN 0029-2001.s 1640-44. - .
 • Kumle, Merethe; Sandaunet, Anne-Grete; Lund, Eiliv. Flyttemønsterets betydning for selvvurdert helse blant norske kvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening 1998. ISSN 0029-2001.s 3752. - 3755.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205399099.s 84 - 100.
 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Sandaunet, Anne Grete; Solstad, Elsa. Responding to crisis: the role of leadership in a hospital organization. NEON konferansen 2021 2021-11-25 - 2021-11-26 2021.
 • Sandaunet, Anne Grete. Å integrere en ny arbeidsmetode i kommunal forvaltning: mer enn deltakelse og involvering. NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2019-11-27 - 2019-11-28 2019.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. Nasjonal konferanse for helsetjenesteforskning 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker. NEON-konferansen 2017 Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? 2017-11-21 - 2017-11-23 2017.
 • Sandaunet, Anne Grete. Steen Juul Hansen (red) Professionelle i velferdsstaten. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (4). ISSN 0804-0486.s 362 - 364.
 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. NEON-konferansen 2016 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.
 • Sandaunet, Anne Grete. Decentralization of health care provision. A Norwegian example. BSA - Medscoc group annual conference 2015-09-09 - 2015.
 • Sandaunet, Anne Grete. Hva har vi hørt? Hva er veien videre?. Samhandlingskonferansen 2015 2015-12-01 - 2015-12-02 2015.
 • Sandaunet, Anne Grete. Elisabeth Willumsen og Atle Ødegaard (red): Tverrprofesjonelt samarbeid - et samfunnsoppdrag. Sosiologisk Tidsskrift 2015; Volum 23 (4). ISSN 0804-0486.s 286 - 288.
 • Hjertstrøm, Helle Kise; Sandaunet, Anne Grete. Reconstructing the professional position: public health nurses’ approach to seriously obese children and their families. BSA Medical Sociology Conference 2013-09-11 - 2013-09-13 2013.
 • Sandaunet, Anne Grete. Fremtidens Helse-Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2013 (1). ISSN 0804-0486.s 124 - 127.
 • Sandaunet, Anne Grete. CAM integration in health care - reflecting on the sociological contribution. The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011-08-04 - 2011-08-07 2011.
 • Sandaunet, Anne Grete. The turn to complementary and alternative medicine as a practical conduct. 7th annual Norwegian workshop in Health Sociology 2011-04-27 - 2011-04-28 2011.
 • Sandaunet, Anne Grete. Helsevesenets nye kunde. Dagens medisin 2009. ISSN 1501-4290.
 • Sandaunet, Anne Grete; Salamonsen, Anita; Launsø, Laila. Brukerperspektiver på komplementær og alternativ medisin. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.
 • Sandaunet, Anne Grete. Accounting for the user perspective in health care organisation: insights from a Norwegian context. Seminarrekke ved School of Social Sciences, La Trobe University, Melbourne, Australia 2009-10-21 - 2010-10-21 2009.
 • Sandaunet, Anne Grete. Reasons for CAM use. TASA Conference, Canberra, Australia 2009-12-01 - 2009-12-01 2009.
 • Sandaunet, Anne Grete. Internettbaserte selvhjelspgrupper for brystkreftpasienter. Faglig seminar 2008-05-13 - 2008-05-13 2008.
 • Sandaunet, Anne Grete. "Den informerte pasienten". Sykepleiekongressen 2008 2008-09-17 - 2008-09-19 2008.
 • Sandaunet, Anne-Grete. Internettbasert selvhjelp for brystkreftopererte. Regional Forskningskonferanse innen medisin og helse 2006-10-06 - 2006-10-06 2006.
 • Sandaunet, Anne-Grete. Non-participation and withdrawal from an online self-help group for breast cancer patients. Tromsø Telemedicine and ehealth Conference 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Sandaunet, Anne-Grete. Doing action-research on online self-help groups – advantages and challenges. Tromsø Telemedicine and ehealth Conference 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.
 • Sandaunet, Anne-Grete. Selvhjelpsgrupper på Internett – muligheter og begrensinger”. Forum for sykepleiere i kreftomsorgen 2005-10-06 - 2005-10-08 2005.
 • Sandaunet, Anne-Grete. The social organisation of Computer-Mediated-Communication. Medical Sociology Conference 2005-09-14 - 2005-09-16 2005.
 • Sandaunet, Anne-Grete. Nettbasert selvhjelp for brystkreftopererte. Norsk Sykepleieforbuds Nasjonale IT-konferanse 2003-05-20 - 2003-05-21 2003.
 • Sandaunet, Anne-Grete. Om allmennlegen som "forvalter" av helsevesenets ansvarsområde. 1997.
 • Johnsen, Elin; Sandaunet, Anne Grete. Tillit, aksess og risiko. Erfaringer blant fastlegens brukere og samarbeidspartnere etter to år med fastlegeforsøk i Tromsø kommune. 1995 ISBN 82- 7697-074-5.
 • Se alle arbeider i CRIStin →