No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Arbeidshelse, forskningsgruppe gerd.s.andorsen@uit.no Tromsø

Andorsen, Gerd Sissel


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Underviser i arbeidsmedisin for medisinerstudenter og på HMS utdanning for ingeniører (bistilling).

For øvrig jobber jeg i all hovedsak med klinisk arbeid på Arbeids- og miljømed. avd. på UNN.  


  • Thomassen, Marte Renate; Bang, Berit; Kramvik, Eva; Hegseth, Marit Nøst; Holm, May-Helen; Larsen, Merethe; Olsen, Randi Kristine Falnes; Andorsen, Gerd Sissel; Fuhr, Torgrim; Eduard, Wijnand; Madsen, Anne Mette; Kamath, Sandip D.; Lopata, Andreas L.; Aasmoe, lisbeth. Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI 2014-06-07 - 2014-06-11 2014.
  • Thomassen, Marte Renate; Bang, Berit; Kramvik, Eva; Hegseth, Marit Nøst; Holm, May-Helen; Larsen, Merethe; Andorsen, Gerd Sissel; Olsen, Randi Kristine Falnes; Fuhr, Torgrim; Eduard, Wijnand; Kamath, Sandip D.; Lopata, Andreas L.; Aasmoe, lisbeth. Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.
  • Bast-Pettersen, Rita; Grahnstedt, Svein G; Andorsen, Gerd Sissel; Bleie, Kristin Johanne; Conradi, Hilde Slørdahl; Guldbrandsen, Marit; Holthe, Tom; Olsen, Randi Kristine Falnes; Røysted, Wenche; Sundal, Endre; Søstrand, Per; Troland, Kari; Ulvestad, Bente; Kjuus, Helge. Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler. En litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom eksponering og effekt. (fulltekst) 2013; Volum 14 (Nr.1). ISSN 1502-0932.
  • Lauvrak, Vidgis; Harboe, Ingrid; Aaserud, Olaf; Andorsen, Gerd Sissel; Bast-Pettersen, Rita; Olsen, Randi; Skogen, Ulf; Sundal, Endre; Troland, Kari; Svendsen, Martin V.; Søstrand, Per; Thorud, Syvert; Norderhaug, Inger Natvig. Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk. 2009 (22/2009) ISBN 978-82-8121-287-9. ISSN 1890-1298.
  • Se alle arbeider i CRIStin →