Thor Eirik Eriksen.jpg
Thor Eirik Eriksen.jpg
Arbeidshelse, forskningsgruppe thor.e.eriksen@uit.no +4777646293 91838323 Tromsø TEO-H1 1.514

Eriksen, Thor Eirik


Rådgiver/forsker, Medisin og Filosofi, Arbeids og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet


 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Introduction. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 1 - 10.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise. Patients' ‘thingification’, unexplained symptoms and response-ability in the clinical context: in response to ‘Patients' substantialization of disease, the hybrid symptom and the metaphysical care’, by Alexandra Parvan. (fulltekst) Journal of Evaluation In Clinical Practice 2016; Volum 22 (4). ISSN 1356-1294.s 622 - 627.s doi: 10.1111/jep.12430.
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; De Vibe, Michael F.; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Rosenvinge, Jan H. Medical and Psychology Student’s Experiences in Learning Mindfulness: Benefits, Paradoxes, and Pitfalls. Mindfulness 2016; Volum 7 (4). ISSN 1868-8527.s 838 - 850.s doi: 10.1007/s12671-016-0521-0.
 • Eriksen, Thor Eirik. Mennesket, helseløshet og givethet. En utforskning av konseptuell gjenfylling og fenomenal saturering i lys av Jean-Luc Marions fenomenologi.. Norsk Filosofisk tidsskrift 2014; Volum 49 (2). ISSN 0029-1943.s 129 - 145.
 • Eriksen, Thor Eirik; Risør, Mette Bech. What is called symptom?. Medicine, Health care and Philosophy 2014; Volum 17 (1). ISSN 1386-7423.s 89 - 102.s doi: 10.1007/s11019-013-9501-5.
 • Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling; Eriksen, Thor Eirik; Getz, Linn. Getting personal: Can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?. (fulltekst) Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014; Volum 20 (6). ISSN 1356-1294.s 942 - 952.s doi: 10.1111/jep.12251.
 • Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen. (prosjekt) Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014; Volum 20 (6). ISSN 1356-1294.s 985 - 987.s doi: 10.1111/jep.12189.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kerry, Roger; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms. (fulltekst) (prosjekt) Philosophy Ethics and Humanities in Medicine 2013; Volum 8 (11). ISSN 1747-5341.s doi: 10.1186/1747-5341-8-11.
 • Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise; Vetlesen, Arne Johan. The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy 2013; Volum 16 (3). ISSN 1386-7423.s 587 - 600.s doi: 10.1007/s11019-012-9436-2.
 • Kerry, Roger; Eriksen, Thor Eirik; Lie, Svein Anders Noer; Mumford, Stephen; Anjum, Rani Lill. Causation and evidence-based practice: an ontological review. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2012; Volum 18 (5). ISSN 1356-1294.s 1006 - 1012.s doi: 10.1111/j.1365-2753.2012.01908.x.
 • Dahl, Espen; Falke, Cassandra; Eriksen, Thor Eirik. Phenomenology of the Broken Body. (data) Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 29 - 48.s doi: 10.4324/9780429462542-2.
 • Eriksen, Thor Eirik. Noen tanker om prosjektarbeid og formidling. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022; Volum 2. ISSN 0805-5238.s 10 - 10.
 • Eriksen, Thor Eirik. Noen refleksjoner om kunnskap i en arbeidsmedisinsk kontekst. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2021. ISSN 0805-5238.
 • Höper, Anje Christina; Thomassen, Marte Renate; Eriksen, Thor Eirik; Grgic, Miriam; Sørheim, Christin Ørbeck; Hollund, Bjørg Eli; Robertsen, Øystein; Nerskogen, Even; Fagernæs, Carl Fredrik; Irgens-Hansen, Kaja; Møllerløkken, Ole Jacob Torkildsen; Kirkeleit, Jorunn; Bang, Berit. Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions among Norwegian salmon industry workers (SHInE) – a multicentre study . Arctic Frontiers (fulltekst) 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Bang, Berit; Johnsen, Oddny; Grgic, Miriam; Thomassen, Marte Renate; Sørheim, Christin Ørbeck; Robertsen, Øystein; Aasmoe, lisbeth; Nerskogen, Even; Eriksen, Thor Eirik; Höper, Anje Christina. Forskningsformål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri. 2020.
 • Hetlevik, Irene; Getz, Linn Okkenhaug; Eriksen, Thor Eirik; Sørbø, Jan Inge; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan; Kirkengen, Anna Luise. Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid. Abstrakt forlag 2019 ISBN 978-82-7935-394-2.s 245 - 252.
 • Eriksen, Thor Eirik. The Living Body Beyond Scientific Certainty: Brokenness, Uncanniness, Affectedness. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61600-4.s 101 - 119.
 • Eriksen, Thor Eirik. Om orden og balansekunst. Begrepet "medisinsk uforklarte symptomer" som invitasjon og peker.. Nidaroskongressen, "Allmennmedisin som balansekunst" 2019-10-21 - 2019-10-25 2019.
 • Eriksen, Thor Eirik. Kunnskap og ordenssystemer.. Konferanse for Ambulant Rehabilitering, Helseregion Nord. 2019-10-02 - 2019-10-03 2019.
 • Eriksen, Thor Eirik. Arena for ingen fags ansvar: Akronymsyken. Primærmedisinsk uke 2018 2018-10-22 - 2918-10-26 2018.
 • Eriksen, Thor Eirik. Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer. 2017.
 • Eriksen, Thor Eirik. Forskningens tingliggjørende blikk, eller tingliggjøringens forskerblikk?. Tenketanken 2017-03-20 - 2017-03-20 2017.
 • Eriksen, Thor Eirik. Legg til "sosio-kulturell-eksistensiell-spirituell", så har vi det hele?. Konferanse: Bio-psyko-sosial tenkning i medisinen. Hvor står vi, hvor går vi? 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.
 • Wright, Reni Jasinski; Wara, Tatiana; Uhre, Kjerstin; Eriksen, Thor Eirik. Tall og trengsel på UiT. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Eriksen, Thor Eirik. Re: En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (6). ISSN 0029-2001.s 515 - 515.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0267.
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; de Vibe, Michael; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Rosenvinge, Jan H. From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness. Mind and Life Summer Research Institute 2015-08-31 - 2015-09-04 2015.
 • Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D; Eriksen, Thor Eirik. Causation in scientific methods and the medically unexplained. Medicalisation, ESPMH (prosjekt) 2015-08-19 - 2015-08-22 2015.
 • Vogt, Henrik; Ulvestad, Elling; Eriksen, Thor Eirik; Getz, Linn. Systems Medicine - holistic and personalized in a humanistic sense?. (fulltekst) Abstract book: The First International Conference on Systems and Complexity Sciences for Healthcare An Imperative for the 21st Century 2014.
 • Kirkengen, Anna Luise; Eriksen, Thor Eirik. Interpretation through hypostatization. Preventing 2014-09-16 - 2014.
 • Kirkengen, Anna Luise; Eriksen, Thor Eirik. Interpretation through hypostatization? Confronting the challenge termed "Medically Unexplained Symptoms". Preventing Overdiagnosis 2014-09-15 - 2014-09-17 2014.
 • Eriksen, Thor Eirik. Waiting for an explanation. Abstract presented at the conference:“Causation and complexity in biology and Beyond”. 2012-10-16 - 2012-10-21 2012.
 • Eriksen, Thor Eirik. The phenomenology of thinking and the thinking of phenomenology: Proper phenomenology= proper method= proper thinking= thinking?. International Human Science Research Conference (IHSRC) 2009-06-17 - 2009-06-20 2009.
 • Eriksen, Thor Eirik. Modernisering : en demokratisk trussel, deliberasjon : et demokratisk alternativ?. 1996.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Filosofi, vitenskapsfilosofi, fenomenologi, hermeneutikk,  medisinsk filosofi, etikk.

  Undervisning

  Underviser ved Medisinerutdanningen, Det helsevitenskapelige fakultet
  TEO-H1 1.514

  Klikk for større kart