Bilde av Fagertun, Fredrik
Bilde av Fagertun, Fredrik
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi fredrik.fagertun@uit.no +4777646176 932 46 458 Her finner du meg

Fredrik Fagertun


Dosent emeritus i historie

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Fredrik Fagertun, Helge Christian Pedersen :
  Sivil motstand: kirkestrid, lærerstreik og idrettsboikott
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Holocaust i nord. Jødeaksjonene i Nord-Norge 1940-1943.
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Maria Fritsche, Fredrik Fagertun :
  Tyske og norske styrings- og kontrollorganer under okkupasjonen
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Etterretningsorganisasjonen XU i Nord-Norge.
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun, Bjørg Evjen, Stian Bones :
  Om bokverket Andre verdenskrig i nord.
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun, Stian Bones :
  Norsk og alliert motstand i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Fredrik Fagertun, Marianne Neerland Soleim :
  Ut av tysklands grep: militær frigjøring og tysk avvikling
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Nordishavet som stridsarena.
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Flyktningtrafikken til Sverige.
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun, Palle Ydstebø, Hans Otto Frøland, Mari Olafson Lundemo :
  Frigjøringens militære forutsetninger.
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Завершение войны на Севере: Петсамо-Киркенесская операция и ее непосредственные, краткосрочные последствия для Северной Финляндии и Северной Норвегии [Zaversheniye voyny na Severe: Petsamo-Kirkenesskaya operatsiya i yeye neposredstvennyye, kratkosrochnyye posledstviya dlya Severnoy Finlyandii i Severnoy Norvegii]
  Российская политическая энциклопедия 2020
 • Fredrik Fagertun :
  Andre verdenskrig i nord. Bind 1: Overfall og okkupasjon
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun :
  Det tyske angrepet på Svalbard i 1943
  2023
 • Fredrik Fagertun :
  Bratholm-affæren i 1943. Militær operasjon, tragedie og historisk minne
  2023
 • Fredrik Fagertun :
  "Finnmark som krigssone under andre verdenskrig" i Ottar nr. 344, 2023: Nye blikk på andre verdenskrig i nord
  Ottar 2023 DOI
 • Fredrik Fagertun :
  Jødeforfølgelsene i Nord-Norge under andre verdenskrig.
  2022
 • Fredrik Fagertun :
  "Krigshistorisk forskning ved UiT Norges arktiske universitet"
  nordnorskdebatt.no 13. mai 2020
 • Fredrik Fagertun :
  Narvikfeltoget i ny bok, anmeldelse av Jan P. Pettersens bok "Narvik 1940. Strategisk mål og politisk symbol"
  nordnorskdebatt.no 11. desember 2020
 • Fredrik Fagertun :
  "UiT og historieforskning på landsdelens okkupasjonshistorie", svar på innlegg av Olav Sigurd Alstad (nordnorsk debatt)
  Nordlys 26. mai 2020
 • Fredrik Fagertun :
  «Nordreisa som regionalt knutepunkt i tysk krigsplanlegging» - digitalt foredrag.
  2020
 • Fredrik Fagertun :
  Forventninger og håp hos finnmarksbefolkningen. Seminar: Krig, politikk og gjenreising. Frigjøring av Finnmark.
  2019
 • Fredrik Fagertun :
  Borgersrud i Fleischer-mytens favn. Nordnorsk debatt (nett)
  Nordlys 16. juli 2019
 • Fredrik Fagertun :
  The ending of the war in the North: The Petsamo-Kirkenes operation and its immediate and short-term consequences for Northern Finland and North Norway
  2019
 • Fredrik Fagertun :
  Intervju NRK P2 radio i anledning 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark
  25. oktober 2019
 • Fredrik Fagertun :
  'Forklarende om den tyske tilbaketrekningen høsten 1944', anmeldelse av Kjell-Magne Berger: Lyngenlinjen. Hitlers siste skanse i Norge 1945. Lapplandsarméens krigsdagbok 1944-45.
  Nordlys 19. november 2019
 • Fredrik Fagertun :
  Myter om general Fleischers skjebne. Nordnorsk debatt (nett) og papiravis 17.07.2019
  Nordlys 08. juli 2019
 • Fredrik Fagertun :
  Michelet, hjemmefronten og jødene. I Nordnorsk debatt (nett) og papir 2 dager senere
  Nordlys 16. januar 2019
 • Fredrik Fagertun :
  NRK - EKKO: Programserie 'Russegrensen' 8:12. Historiefaglig kommentator i programmet.
  09. oktober 2019
 • Fredrik Fagertun :
  'Rendulic og Finnmark', svar på tilsvar fra Per Kr. Olsen ang. anmeldelsen av hans bok, Jevnet med joden. Nett.
  Nordlys 01. november 2019
 • Fredrik Fagertun :
  'Velskrevet beretning med meningers mot', omtale av Per Kr. Olsens bok 'Jevnet med jorden. Brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944'. På nett og papir
  Nordlys 30. oktober 2019
 • Fredrik Fagertun :
  Intervju NRK-Troms i anledning 75-årsmarkering for senkingen av Tirpitz.
  12. november 2019
 • Fredrik Fagertun :
  Sverigeflukt og tyske straffereaksjoner
  2019
 • Fredrik Fagertun :
  Petsamo-Kirkenes-operasjonen og umiddelbare konsekvenser for nord,
  2019
 • Fredrik Fagertun :
  Frigjøringens konsekvenser – høsten 1944 en unik og skjellsettende hendelse på Nordkalotten
  Nordlys 27. desember 2019
 • Fredrik Fagertun :
  Kommentar til filmen 'Den 12. mann' (HIFO-visning av filmen)
  2018
 • Fredrik Fagertun :
  Den 12. mann - fra flukt til jakt, kommentar til Harald Zwarts film
  Nordlys 01. mars 2018
 • Fredrik Fagertun :
  Kommentar til Asbjørn Jaklin, Kampen om Narvik. 62 desperate døgn
  2018
 • Fredrik Fagertun :
  'Det er feil at myndighetene ikke ville gjenreise Finnmark', innlegg Nordnorsk debatt
  Nordlys 2018
 • Fredrik Fagertun :
  Fokus på den nordlige krigshistorien - åpent historieseminar i tilknytning til danseforestillingen GLEMT - foredragsholder sammen med Bjørg Evjen, Ingunn Elstad, Tom Kristiansen og Eystein Markusson
  2017
 • Fredrik Fagertun :
  Presentasjon av prosjektene: Total War og Andre verdenskrig i nord, seminar ved Narviksenteret
  2017
 • Fredrik Fagertun :
  "Finlands kriger", foredrag på Internasjonalt seminar i samarbeid med Foreningen Norden og Norsk-finsk forening i Tromsø
  2017
 • Stian Bones, Hallvard Tjelmeland, Fredrik Fagertun :
  Skal forske på krigen
  23. april 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Fremover 04. juni 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Nordlys 07. juni 2016
 • Kurt Henrik Dalmo, Fredrik Fagertun :
  Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940
  Nordnorsk Debatt 06. juni 2016
 • Fredrik Fagertun :
  Jødenes skjebne i Nord-Norge under andre verdenskrig
  2016
 • Fredrik Fagertun :
  Hva er spesielt med andre verdenskrig i nord?
  2016
 • Fredrik Fagertun :
  Nenne Rachløw Isachsen: Min krigsdagbok m/innledning og kommentarer av Fredrik Fagertun
  Orkana Forlag 2016
 • Fredrik Fagertun :
  Krig og frigjøring i nord - presentasjon av noen aspekter ved artikkelsamlingen "Krig og frigjøring i nord" (2015)
  2016
 • Fredrik Fagertun :
  Finland i krig - 1939-1945
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Har skrevet historiedelen av læreverket Monitor, Cappelen Damms læreverk for ungdomstrinnet, 2006-2008.

  Har vært redaktør og tilrettelegger for:

  Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi (2014)

  Krig og frigjøring i nord. Antologi (2015)

  Nenne Rachløw Isachsen: Min krigsdagbok m/innledning og kommentarer av Fredrik Fagertun (2016)


  Forskningsinteresser

  1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nord-områder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.

  Fra 1.1.2018 og til sommeren 2020 er jeg  forsker og leder for forsknings- og bokprosjektet 'Andre verdenskrigen i nord'. Dette er ett av to store krigsprosjekter ved instituttet som er underlagt forskergruppen 'Fra nordfront til isfront'. Prosjektet arbeider med ny forskning og kunnskaps-innhenting om 2. verdenskrig ved nordfronten, her definert som Nord-Norge, det nordlige Sovjet-unionen, Finland og Sverige og havområdene i nord inkl. Svalbard. Prosjektets hovedmål er et større bokverk om krigen i nordområdene.


  Medlem i forskningsgruppe