Bilde av Brokke, Astrid Sollid
Bilde av Brokke, Astrid Sollid
Seksjon for internasjonalt samarbeid astrid.brokke@uit.no +4777645260 Her finner du meg

Astrid Sollid Brokke


seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Faggruppe for utreisende utveksling: faggruppeleder
  • Kvalitetssikring av samarbeidsavtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i  Japan, Sør-Korea, USA.
  • Veiledening for utdanningssamarbeid med  Japan, Sør-Korea, USA
  • UTFORSK: Japan, Sør-Korea, USA