Personkort bilde

Astrid Sollid Brokke

seniorrådgiver Seksjon for internasjonalt samarbeid
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Faggruppe for utreisende utveksling: faggruppeleder
  • Kvalitetssikring av samarbeidsavtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Russland, Japan, Sør-Korea, USA.
  • UiTs stipendprogram for studentutveksling med Nordvest-Russland
  • Veiledening for utdanningssamarbeid med Russland, Japan, Sør-Korea, USA
  • UTFORSK: Russland, Japan, Sør-Korea, USA

[Loading...]