Christian Lentz


Associate Professor (Førsteamanuensis)

Stillingsbeskrivelse

Christian Lentz er førsteamanuensis i infeksjonsbiologi og nestleder for forskning ved Institutt for medisinsk biologi, Det Helsevitenskapelige Fakultet ved UiT. Han er tilknyttet forskningsgruppen for vert-mikrobe-interaksjoner, Institutt for medisinsk biologi og Centre for New Antibacterial Strategies(CANS). Christians forskning fokuserer på hvordan bakterielle patogener funksjonelt tilpasser seg til menneskeverten og antibiotika under infeksjon, og har som mål å utnytte denne kunnskapen for utvikling av nye diagnostiske og behandlingsalternativer.Han underviser i ulike kurs på BSc-, MSc- og PhD-nivå om emner relatert til mikrobiologi/infeksjonsbiologi og biokjemi.


 • Stephen Dela Ahator, Karoline Wenzl, Kristin Hegstad, Christian Stephan Lentz, Mona Susan Johannessen :
  Comprehensive virulence profiling and evolutionary analysis of specificity determinants in Staphylococcus aureus two-component systems
  mSystems 2024 DOI
 • Stephen Dela Ahator, Kristin Hegstad, Christian Stephan Lentz, Mona Susan Johannessen :
  Deciphering Staphylococcus aureus–host dynamics using dual activity-based protein profiling of ATP-interacting proteins
  mSystems 2024 DOI
 • Md Jalal Uddin, Hermen S. Overkleeft, Christian Stephan Lentz :
  Activity-Based Protein Profiling in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Reveals the Broad Reactivity of a Carmofur-Derived Probe
  ChemBioChem 2023 ARKIV / DOI
 • Matthias Fellner, Annabel Walsh, Stephen Dela Ahator, Nadia Aftab, Ben Sutherland, Eng W Tan m.fl.:
  Biochemical and Cellular Characterization of the Function of Fluorophosphonate-Binding Hydrolase H (FphH) in Staphylococcus aureus Support a Role in Bacterial Stress Response
  ACS Infectious Diseases 2023 ARKIV / DOI
 • Matthias Fellner, Christian Lentz, Sam A Jamieson, Jodi L Brewster, Linhai Chen, Matthew Bogyo m.fl.:
  Structural Basis for the Inhibitor and Substrate Specificity of the Unique Fph Serine Hydrolases of Staphylococcus aureus
  ACS Infectious Diseases 2020 ARKIV / DOI
 • Jonathan Hira, Md Jalal Uddin, Marius Myreng Haugland, Christian Stephan Lentz :
  From Differential Stains to Next Generation Physiology: Chemical Probes to Visualize Bacterial Cell Structure and Physiology
  Molecules 2020 ARKIV / DOI
 • Jonathan Hira, Bhupender Singh, Theresa Maria Wagner, Kristin Hegstad, Mona Susan Johannessen, Christian Stephan Lentz :
  A high-throughput platform for phenotypic profiling of bacteria coupled to single cell-derived growth analysis
  2023
 • Jonathan Hira, Bhupender Singh, Clément Ajayi, Mona Susan Johannessen, Christian Stephan Lentz :
  Sorting out their differences – High-throughput phenotypic profiling of single cells and subpopulations within isogenic bacterial pathogen cell populations
  2023
 • Christian Stephan Lentz :
  Chemical Probes in Bacterial Infection Biology - From identification of new virulence factors to phenotypic profiling of single cells
  2023
 • Christian Stephan Lentz :
  Mapping adaptive changes to antimicrobial resistance to cefiderocol
  2023
 • Christian Stephan Lentz :
  Functional differentiation of single bacteria with chemical probes
  2023
 • Anna-Luisa Warnke, Bhupender Singh, Christian Stephan Lentz, Marius Myreng Haugland :
  Synthesis of fluorescently labeled aminoglycoside antibiotics
  2023
 • Christian Lentz, Theresa Wagner, Bhupender Singh, Md Jalal Uddin, Gaute Hovde Bø, Jeanette Grunnvåg m.fl.:
  Standen "Bli med...som mikrobejeger" på Forskningstorget i Trømso, Forskningsdagene.
  2022
 • Laura J Keller, Christian Lentz, Y Erin Chen, Rebecca J Metivier, Eranthie Weerapana, Michael A Fischbach m.fl.:
  Characterization of Serine Hydrolases Across Clinical Isolates of Commensal Skin Bacteria Staphylococcus epidermidis Using Activity-Based Protein Profiling
  ACS Infectious Diseases 2020 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publications in peer-reviewed journals

  1.  Fellner M, Walsh A, Dela Ahator S, Aftab N, Sutherland B, Tan EW, Bakker AT, Martin NI, van der Stelt M, Lentz CS. Biochemical and Cellular Characterization of the Function of Fluorophosphonate-Binding Hydrolase H (FphH) in Staphylococcus aureus Support a Role in Bacterial Stress Response. ACS Infect Dis. 2023 Oct 12. doi: 10.1021/acsinfecdis.3c00246.

  2. Uddin JM, Overkleeft HS, LentzCS. , Activity-Based Protein Profiling in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Reveals the Broad Reactivity of a Carmofur-Derived Probe. Chembiochem. 2023 Aug 8:e202300473. doi: 10.1002/cbic.202300473. 

  3. Hira J, Uddin MJ, Haugland MM, Lentz CS. From Differential Stains to Next Generation Physiology: Chemical Probes to Visualize Bacterial Cell Structure and Physiology. Molecules. 2020 Oct 26;25(21):4949.

  4. Lentz, CS. What you see is what you get: activity-based probes in single-cell analysis of enzymatic activities. Biol Chem. 2020 Feb 25;401(2):233-248. Review article

  5.     Chen L., Keller LJ, Cordasco E, Bogyo M#, Lentz CS#. Single-cell phenotypic characterization of Staphylococcus aureus with fluorescent triazole urea activity-based probes. Angew. Chem. Int. Ed. (2019). 58(17):5643-5647. # Corresponding author(s)

  6.     Manna D, Lentz CS, Ehrenkaufer G, Suresh S., Bhat A, Singh U. An NAD+ dependent novel transcription factor controls stage conversion in Entamoeba. eLife (2018) Oct 30;7. pii: e37912. doi: 10.7554/eLife.37912.

  7.     Lentz CS*, Sheldon JR*, Crawford L, Cooper R, Garland M, Weerapana E, Amieva M, Skaar EP, Bogyo M. Identification of a Staphylococcus aureus virulence factor by activity-based protein profiling (ABPP). Nature Chem. Biol. (2018) 14, 609–617. DOI:10.1038/s41589-018-0060-1.

  *CSL and JRS contributed equally to this work.

  8.     Tomlin FM, Gerling-Driessen UIM, Liu Y-C, Flynn, RA, Vangala JR, Lentz CS, Clauder-Muenster S, Jakob P, Mueller WF, Ordonez-Rueda D, Paulsen M, Matsui N, Foley D, Rafalko A, Shirakura T, Suzuki T, Bogyo M, Steinmetz LM, Radhakrishnan SK, Bertozzi CR. Inhibition of NGLY1 inactivates the transcription factor Nrf1 and potentiates proteasome inhibitor cytotoxicity. ACS Cent. Sci. (2017) 3(11):1143-1155. DOI: 10.1021/acscentsci.7b00224.

  9.     Lentz CS, Ordonez AA Kasperkiewicz P, La Greca F, O'Donoghue A, Schulze, CJ, Powers JC, Craik CS, Drag M, Jain SK, Bogyo M. Design of selective substrates and activity-based probes for Hydrolase Important for Pathogenesis 1 (HIP1) from Mycobacterium tuberculosis. ACS Infect Dis. (2016) 2(11):807-815.

  10.     Lentz CS, Sattler JM, Fendler M, Gottwald S, Halls VS, Strassel S, Arriens S, Hannam JS, Specht S, Famulok M, Mueller AK, Hoerauf A, Pfarr KM. In vitro activity of wALADin benzimidazoles against different life cycle stages of Plasmodium parasites. Antimicrob Agents Chemother (2015) 59(1):654-8.

  11.     Lentz CS, Halls VS, Hannam JS, Strassel S, Lawrence SH, Jaffe EK, Famulok M, Hoerauf A, Pfarr KM. wALADin benzimidazoles differentially modulate the function of porphobilinogen synthase orthologs. J Med Chem. (2014) 57(6):2498-510.

  12.     Gentil K*, Lentz CS*, Rai R, Muhsin M, Kamath AD, Mutluer O, Specht S, Huebner MP, Hoerauf A. Eotaxin-1 is required for parasite clearance during chronic filarial infection. Parasite Immunol (2014) 36(2):60-77.

            *KG and CSL contributed equally to this work.

  13.  Schiefer A, Vollmer J, Laemmer C, Specht S, Lentz C, Ruebsamen-Schaeff H, Broetz-Oesterhelt H, Hoerauf A, Pfarr K. The ClpP peptidase of Wolbachia endobacteria is a novel target for drug development against filarial infections. J Antimicrob Chemother (2013) 68(8):1790-800.

  14.  Lentz CS, Stumpfe D, Bajorath J, Famulok M, Hoerauf A, Pfarr KM. New chemotypes for wALADin1-like inhibitors of delta-aminolevulinic acid dehydratase from Wolbachia endobacteria. Bioorg Med Chem Lett (2013) 23(20):5558-62.

  15.  Lentz CS*, Halls V*, Hannam JS, Niebel B, Struebing U, Mayer G, Hoerauf A, Famulok M., Pfarr KM. A selective inhibitor of heme biosynthesis in endosymbiotic bacteria elicits antifilarial activity in vitro. Cell Chem Biol (2013) 21;20(2): 177-87.

            *CSL and VH contributed equally to this work.

  16.  Niebel B, Lentz C, Pofahl M, Mayer G, Hoerauf A, Pfarr KM, Famulok M. ADLOC: an aptamer displacement assay based on luminescent oxygen channeling. Chemistry (2010) 16(36): 11100-7.


  Forskningsinteresser

  Vi bruker kjemiske verktøy, molekylær avbildning og mikrobiologiske teknikker for å studere hvordan bakterielle patogener tilpasser seg miljøforhold, f.eks. under infeksjon, og hvordan de responderer på antibiotika. Vi bruker disse innsiktene til å utvikle innovative antimikrobielle behandlingsstrategier og kjemiske sonder eller sensorer for diagnostiske applikasjoner som er nødvendige i tider med økende legemiddelresistens. Mer informasjon finnes nedenfor.

  1. Enkeltcellemikrobiell fysiologi og biomarkør oppdagelse

  Legemiddelresistens er ifølge Verdens helseorganisasjon en av de største truslene mot menneskeheten. Derfor er utviklingen av nye kjemoterapeutiske og diagnostiske strategier for bakterielle infeksjoner for å motvirke antimikrobiell resistens og optimalisere behandlinger en presserende prioritet som krever en dyp forståelse av de underliggende molekylære prosessene. Hvordan bakterier koloniserer, infiserer og vedvarer i en vert studeres vanligvis ved hjelp av globale avlesninger (f.eks. genomikk, transkriptomikk, proteomikk) som utføres på nivået av hele bakteriepopulasjoner, og gir et fenotypisk øyeblikksbilde av den "gjennomsnittlige cellen". Det tas ikke vanligvis hensyn til at enkeltceller eller subpopulasjoner av en enkelt bakteriell patogen oppfører seg veldig forskjellig, og at denne fenotypiske heterogeniteten bidrar til bakteriell virulens og problemer i klinisk behandling. To klinisk relevante eksempler på denne heterogeniteten er f.eks. differensierte overflate-assosierte bakterielle samfunn ("biofilmer") som er vanskelige å utrydde eller "vedvarende celle" subpopulasjoner som er motstandsdyktige mot antibiotikabehandling. Mangelen på kunnskap om cellulær individualitet skyldes den enkle faktum at funksjonelt forskjellige celler forblir morfologisk uatskillelige fra hverandre. Vår tilnærming til å dissekere bakterielle subpopulasjonsfenotyper er å bruke tilpassede fluorescerende merkede småmolekylsonder som eksogene markører for mikrobiell fysiologi, og validere deres bruk som biomarkører for forskjellige cellulære fenotyper. Vi bruker en rekke forskjellige fluorescerende kjemiske sonder, men fokuset ligger på bruk av tilpassede aktivitetsbaserte sonder (ABP-er) som er funksjonaliserte enzymhemmere som kovalent binder seg til det aktive setet til målene sine, og tillater visualisering av deres aktivitet. Vårt langsiktige mål er å evaluere kjemiske sonder som biomarkører for utvikling av diagnostiske tester for rask vurdering av klinisk relevante parametere for en bakteriell isolat, som for eksempel metabolsk tilstand, antibiotikaresistens eller virulens.

  2. Disseksjon av bakteriell virulens

  Bakteriell virulens er knyttet til den bemerkelsesverdige evnen patogener har til å overleve i forskjellige biologiske nisjer, som forskjellige vevssteder, biotiske og abiotiske overflater og i ekstracellulære og intracellulære tilstander. Disse nisjene presenterer ikke bare unike molekylære overflater og næringsnivåer, men er også preget av forskjellige stressforhold som f.eks. av verts immunsystem, mikrobielle konkurrenter, antimikrobielle midler og andre miljøfaktorer. Den tilsvarende eksponeringen for forskjellige molekylære miljøer og overgangen mellom nisjer vil kreve at celler tilpasser sin funksjonelle tilstand. For å identifisere enzymatiske mål som er funksjonelt relevante for bakteriell overlevelse, bruker vi kjemisk proteomikkstrategier. Mer spesifikt bruker vi funksjonaliserte småmolekylsonder som aktivitetsbaserte sonder for å oppdage, berike og identifisere målenzymer. For funksjonell validering av disse målene vil vi bruke proteinbiokjemi og utnytte bakterielle mutant-/reporterstammer og kjemiske sonder i ulike in vitro- og in vivo-undersøkelser.

  Pågående prosjekter finansiert via tredjemidler:

  • HNF1688-23 ´Closing the diagnostic gap in adaptive antimicrobial resistance of multi-drug resistant Gram-negative pathogens (2023-2026, prosjektleder, finansiert av HelseNord)
  • HNF1570-21 ´Activity-based proteomic mining of enzyme targets for clinical control of
   vancomycin-resistant Enterococcus faecium´(prosjektleder, 2021-2024, finansiert av HelseNord)

   

   

  Undervisning

  BSc nivå

  MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundret

  • Koordinator av bolk ´Smittsomme sykdommer´
  • Forelesninger på´Introduksjon til og historie av smittsomme sykdommer´, ´Biomedisinsk forskning på bakterielle infeksjonssykdommer´

  MBI-2001 Biokjemi

  • Forelesninger og labkurs på enzymkinetikk

  MSc nivå

  MBI-3012 ´Advanced methods in biomedicine´

  • Ansvarlig for 1 uke lab kurs med semminaraer på modulen : Chemical Biology and Inhibition Kinetics

  MBI-3014 ´Infection, Inflammation and Immunity´  

  • Co-course leader since 2021
  •  Forelesninger og seminarer om bakterielle, parasitiske og soppinfekjoner, metoder i infeksjonbiologi, alternative terapeutiske strategier for behandling av bakterielle infeksjoner

  PhD nivå

  MBI-8005 ´Advanced and interactive antimicrobial resistance course´

  • Forelesning ´Concepts and methods to study adaptive resistance and heteroresistance´

  IBA PhD Workshop on Cellular phenotypic heterogeneity in bacterial pathogen populations.

  • Hovedorganisator
  • Forelesning ´Differentiating and separating
   phenotypically distinct bacterial cells using chemical probes and flow cytometry´

   


  Medlem i forskningsgruppe