Robert Isaksen


Førsteamanuensis

Arbeidsområder

Konsulentvirksomhet / Undervisning

 • Robert Isaksen :
  Exploring learning in critical realism
  UCL Press 2024 ARKIV / DOI
 • Pourya Pourhejazy, Karl Robert Isaksen :
  Exploring the curricular and pedagogical decision criteria for research-based learning design in undergraduate studies
  Evaluation and Program Planning 2024 ARKIV / DOI
 • Rasmus Normann de Boer, Asgar Bo Frederiksen, Philip Georg Rau-Andersen, Robert Isaksen :
  Recognising Psychoactive Drug Users
  Nordic Journal of Social Research 19. april 2022 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Some Reflections on Working-Class Ontology and Epistemology—or Why Teaching in Higher Education Needs to Be More Concrete
  Philosophy and Theory in Higher Education (PTHE) 2021 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Without foundation or neutral standpoint: using immanent critique to guide a literature review
  Journal of Critical Realism 2018 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Reclaiming Rational Theory Choice: A Critique of Methodological Applications of Critical Realism
  Journal of Critical Realism 2016 ARKIV / DOI
 • Ingrid Gilje Heiberg, Simon Norheim Colclough, Knut Steffen Vall Kvala, Karl Robert Isaksen :
  Modern Nordic Students as Academic Learners: A Scoping Review
  Open Science Framework (OSF) 2024 DOI
 • Karl Robert Isaksen, Alexander Papas :
  Studentane si læring er mindre viktig
  Khrono.no 2024
 • Ingrid Gilje Heiberg, Simon Norheim Colclough, Karl Robert Isaksen :
  Modern Nordic Students Embarking on Higher Education: Who Are They, What Are Their Challenges, and What Support Do They Need?
  2024
 • Karl Robert Isaksen :
  Teaching and Learning Abstract Ideas via the Abstraction Ladder - A Phenomenological Invitation
  Writing in Education 2024
 • Robert Isaksen :
  Special issue: Judgemental rationality
  Journal of Critical Realism 2022 DOI
 • Patric Wallin, Inger Carin Erikson, Dag Husebø, Leila Eve Ferguson, Robert Isaksen, Anna Mavroudi m.fl.:
  Spenninger, nyanser og mangfold i universitets- og høgskole­pedagogikk
  Khrono.no 27. juni 2022 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

  Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

  Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

  Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

  For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagogikk.

  Jeg er på redaksjonskomitéen til Journal of Critical Realism, leder for redaksjonskomitéen til Uniped, og medlem i Forskning på Høyere Utdanning

  Undervisning

  Jeg er leder for kurset i universitetspedagogisk basiskompetanse og emneleder for FIL-1025