Robert Isaksen


Førsteamanuensis

Arbeidsområder

Konsulentvirksomhet / Undervisning

 • Rasmus Normann de Boer, Asgar Bo Frederiksen, Philip Georg Rau-Andersen, Robert Isaksen :
  Recognising Psychoactive Drug Users
  Nordic Journal of Social Research 19. april 2022 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Some Reflections on Working-Class Ontology and Epistemology—or Why Teaching in Higher Education Needs to Be More Concrete
  Philosophy and Theory in Higher Education (PTHE) 2021 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Without foundation or neutral standpoint: using immanent critique to guide a literature review
  Journal of Critical Realism 2018 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Reclaiming Rational Theory Choice: A Critique of Methodological Applications of Critical Realism
  Journal of Critical Realism 2016 ARKIV / DOI
 • Robert Isaksen :
  Special issue: Judgemental rationality
  Journal of Critical Realism 2022 DOI
 • Patric Wallin, Inger Carin Erikson, Dag Husebø, Leila Eve Ferguson, Robert Isaksen, Anna Mavroudi m.fl.:
  Spenninger, nyanser og mangfold i universitets- og høgskole­pedagogikk
  Khrono.no 27. juni 2022 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

  Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

  Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

  Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

  For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagogikk.

  Jeg er på redaksjonskomitéen til Journal of Critical Realism, leder for redaksjonskomitéen til Uniped, og leder for Forskning på Høyere Utdanning

  Undervisning

  Jeg er leder for kurset i universitetspedagogisk basiskompetanse og emneleder for FIL-1025