Forskning på høyere utdanning
Foto: Mostphotos

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen har som mål å bidra til økt forståelse av høyere utdanning bredt forstått. Det forskes blant annet på læring, undervisning, veiledning, teknologi, verdier, ledelse og organisasjon. Gruppens forskning er både relatert til UB/Result sitt mandat om å støtte høyere utdanning ved UiT Norges Arktiske Universitet og å utvikle kunnskap i de ulike fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Det forskes om og med ledere, undervisere og studenter.

Gruppen møter jevnlig for å diskutere egen forskning, relevante tekster om høyere utdanning og metodespørsmål om det å forske på høyere utdanning. Gruppen er tverrfaglig og består av medlemmer fra pedagogikk, sosiologi, psykologi, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, historie, filosofi, informatikk, bibliometri.

Leder for gruppen er Professor Trine Fossland

Medlemmer


Publikasjoner

2023

Cato Bjørndal, Petter Mathisen, A.G. Wennergren, A. G., & F. Thornberg. 2023. 'Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teaching placements.' NORDVEI – Nordisk tidsskrift for veiledningspedagogikk/Nordic journal of supervision and mentoring, 8(1): 1-19. https://doi.org/10.15845/ntvp.v8i1.3745

Robert Isaksen. 2023 (i print). 'Exploring Learning in Critical Realism'. I David Scott (red), On Learning: Volume 2. SAGE.

2022

Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sandvoll. 2022. 'Academic development through a collective approach – introducing peer observation of teaching in a multidisciplinary faculty'. Nordic Journal of STEM Education, 6(1): 16-27. https://doi.org/10.5324/njsteme.v6i1.426

Robert Isaksen. 2022. 'Special Issue: Judgemental rationality'. Journal of Critical Realism, 21(5): 589-591. https://doi.org/10.1080/14767430.2022.2146930

Kine Maridatter, Jørn Weines. 2022. 'PLAYING AT LEARNING DESIGN'. ICERI Proceedings: 742-746. https://doi.org/10.21125/iceri.2022.0235

Rigmor Olsen, Cato Bjørndal. 2022. 'Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer'. Acta Didactica Norden, 16(3): 1-24. https://doi.org/10.5617/adno.9343

Marit Ulvik, Helene Marie Kjærgård Eide, Liv Eide, Ingrid Helleve, Vigdis Stokker Jensen, Kristine Ludvigsen, Dag Roness, Lars Petter Storm Torjussen. 2022. 'Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study'. Professional Development in Education, 48(4): 657-671. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1712615

Cato Bjørndal. 2022. 'Dramaturgiskt ledarskap i klassrummet'. I Ann S. Pihlgren & Mikael Jensen (red), Lärarens Ledarskap - Professionell pedagogisk praktik (s. 155-172). Gleerups. https://libris.kb.se/bib/dtttngkpbzbf12ql

Cato Bjørndal. 2022. 'Dramaturgisk klasseledelse, magt og roller'. I O. Løw (red), Klasseledelse (s. 35-54). Akademisk Forlag.

Rasmus Normann de Boer, Asgar Bo Frederiksen, Philip Georg Rau-Andersen, Robert Isaksen. 2022. 'Recognising Psychoactive Drug Users'. Nordic Journal of Social Research, 13(2): 1-15. https://doi.org/10.18261/njsr.13.2.1

2021

Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien. 2021. 'Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter'. Nordic Journal of STEM Education, 5(1). https://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3988

Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll. 'Drivers for educational change? Educational leaders' perceptions of acedemic developers as change agents'. International Journal for Academic Development. https://doi.org/10.1080/1360144X.2021.1941034

Jørn Weines. 2021. 'Exploring fishery history in game form: ‘Never again April 18!’' Rethinking history, 26(1): 1-31. https://doi.org/10.1080/13642529.2021.2001208

Jørn Weines, Melania Borit. 2021. Better Game Worlds by Design: The GAS Framework for Designing and Analyzing Games Based on Socio-Ecological Systems Thinking, Demonstrated on Nusfjord (2017)'. Games and Culture, 17(2): 262-283. https://doi.org/10.1177/1555412021102710

Robert Isaksen. 2021. 'Some Reflections on Working-Class Ontology and Epistemology—or Why Teaching in Higher Education Needs to Be More Concrete'. Philosophy and Theory in Higher Education, 3(2): 1-22. https://doi.org/10.3726/PTIHE022021.0001

Astrid Strandbu, Jørn Weines, Margrethe Esaiassen. 2021. 'Spilt kunnskap på lektorutdanninga. Førsteårsstudentenes erfaringer med «Kunnskapsspillet».' Nordic Journal of STEM Education, 4(1): 17-39. https://doi.org/10.5324/njsteme.v4i1.3426

Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør. 2021. 'Student course evaluation documents: Constituting evaluation practice'. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(2): 169-182. https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1899130

2020

Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Trine Fossland. 2020. 'Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings'. Quality Work in Higher Education: 135-153. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41757-4_8

Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Odd Rune Stalheim. 2020. 'What Counts as Quality Feedback? Disciplinary Differences in Students’ and Teachers’ Perceptions of Feedback'. Quality Work in Higher Education: 155-174. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41757-4_9

Kristin Ewins, Ester Fremstad, Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll. 2020. 'Deliberative leadership: Moving beyond dialogue.' Leading Higher Education As and For Public Good. https://doi.org/10.4324/9780429261947

Kristine Ludvigsen, Rune Johan Krumsvik, Jens Breivik. 2020. 'Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures'. British Journal of Educational Technology, 51(6): 2478-2494. https://doi.org/10.1111/bjet.12922

Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte. 2020. 'Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology'. Quality Work in Higher Education: 57-77. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41757-4_4

Yngve Troye Nordkvelle, Odd Rune Stalheim, Trine Fossland, Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Monika Bærøe Nerland. 2020. 'Praksisnær undervisning med simulering og rollespill'. Praksisnær undervisning - i praksis og teori. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/94#chapters

Iris Helene Borch, Ragnhild Sandvoll, Torsten Risør. 2020. 'Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?' Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32: 83-102. https://doi.org/10.1007/s11092-020-09315-x

Ragnhild Sandvoll, Andreas Bergh, Tone Dyrdal Solbrekke. 2020. 'Nurturing pedagogical praxis through deliberative communication'. Leading Higher Education As and For Public Good. https://doi.org/10.4324/9780429261947

 

ProsjekterForskning på høyere utdanning


Result – UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes 9037 Tromsø

77 64 63 80
postmottak@result.uit.no
Logg inn / Login