Forskning på høyere utdanning
Foto: Mostphotos

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen har som mål å bidra til økt forståelse av høyere utdanning bredt forstått. Det forskes blant annet på læring, undervisning, veiledning, teknologi, verdier, ledelse og organisasjon. Gruppens forskning er både relatert til UB/Result sitt mandat om å støtte høyere utdanning ved UiT Norges Arktiske Universitet og å utvikle kunnskap i de ulike fagfelt nasjonalt og internasjonalt. Det forskes om og med ledere, undervisere og studenter.

Gruppen møter jevnlig for å diskutere egen forskning, relevante tekster om høyere utdanning og metodespørsmål om det å forske på høyere utdanning. Gruppen er tverrfaglig og består av medlemmer fra pedagogikk, sosiologi, psykologi, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, historie, filosofi, informatikk, bibliometri.

Leder for gruppen er førsteamanuensis Robert Isaksen

Medlemmer


Publikasjoner

[Skriv innhold her]

ProsjekterForskning på høyere utdanning


Result – UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes 9037 Tromsø

77 64 63 80
postmottak@result.uit.no
Logg inn / Login