Personkort bilde

Anders Svensson

Forsker Institutt for samfunnsmedisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell - bærekraftig helsetjeneste i distrikt

Tverrfaglig arbeid og teamarbeid

Arbeidserfaring

 • Allmennlege (GP) Kaikoura Health, New Zealand 2018-2019
 • Kommuneoverlege Bø i Vesterålen 1997-
 • Leder for Helseavdelingen Bø i Vesterålen 1997-2019
 • Kommunelege 2 og fastlege (fra 2002) Bø i Vesterålen 1995-

 Utdanning

 • Spesialist i samfunnsmedisin 2020
 • Spesialist i allmennmedisin 2002-
 • Turnustjeneste Harstad sykehus og Kvæfjord commune 1993-1995
 • Legeutdanning Karolinska Instituttet 1986-1993
Diverse
 • Gruppeveileder i allmennmedisin  2002-
 • Gjesteforsker University of Otago 2018
 • Styremedlem Hålogalandsykehuset 2006-2008
 • Redaktør Utposten 2003-2007

 • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. (omtale) Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

 • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. (omtale) Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

 • [Loading...]