Bilde av Svensson, Anders
Bilde av Svensson, Anders
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM anders.svensson@uit.no

Anders Svensson


Forsker


 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Tension between local, regional and national levels in Norway’s handling of COVID-19
  Scandinavian Journal of Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Anette Fosse, Anders Svensson, Ingvill Konradsen, Birgit Abelsen :
  Lokalt smittevern i Norge under koronapandemien
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Anders Svensson, Anette Fosse :
  Fastlegekrisen må håndteres som den krisen den er
  Dagens medisin 10. november 2021
 • Anette Fosse, Anders Svensson :
  Økt basistilskudd er nødvendig, men ikke nok
  Dagens medisin 04. november 2021
 • Anette Fosse, Martin Bruusgaard Harbitz, Magnus Hjortdahl, Anders Svensson :
  Legevakt i distrikt – staten må på banen!
  Dagens medisin 28. oktober 2020
 • Helen Brandstorp, Anders Svensson :
  Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger
  Gyldendal Akademisk 2020 OMTALE
 • Birgit Abelsen, Anette Fosse, Eva MK Nordberg, Anders Svensson :
  En handlingsplan som overser distriktsperspektivet
  Dagens medisin 09. juni 2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Rekruttering og stabilisering av helsepersonell - bærekraftig helsetjeneste i distrikt

  Tverrfaglig arbeid og teamarbeid


  CV

  Arbeidserfaring

  • Allmennlege (GP) Kaikoura Health, New Zealand 2018-2019
  • Kommuneoverlege Bø i Vesterålen 1997-
  • Leder for Helseavdelingen Bø i Vesterålen 1997-2019
  • Kommunelege 2 og fastlege (fra 2002) Bø i Vesterålen 1995-

   Utdanning

  • Spesialist i samfunnsmedisin 2020
  • Spesialist i allmennmedisin 2002-
  • Turnustjeneste Harstad sykehus og Kvæfjord commune 1993-1995
  • Legeutdanning Karolinska Instituttet 1986-1993
  Diverse
  • Gruppeveileder i allmennmedisin  2002-
  • Gjesteforsker University of Otago 2018
  • Styremedlem Hålogalandsykehuset 2006-2008
  • Redaktør Utposten 2003-2007