• Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. (Omtale: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/sykepleie/samfunnsvit.-emner/tverrprofesjonell-samhandling-og-teamarbeid/p-794262-no/) Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

  • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. (Omtale: https://www.gyldendal.no/faglitteratur/sykepleie/samfunnsvit.-emner/tverrprofesjonell-samhandling-og-teamarbeid/p-794262-no/) Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.

  • [Loading...]