No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for psykologi oddrun.i.vermeer@uit.no

Oddrun Vermeer


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Oddrun Vermeer er universitetslektor i 20% bistilling ved Institutt for psykologi, hvor hun veileder studenter i klinisk praksis ved Psykologisk klinikk. Til daglig arbeider hun ved Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun er psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi, og har også videreutdanning i blant annet veiledning, familieterapi og habiliteringspsykologi. Faglige interesseområder er medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, og da særlig nevroutviklingsforstyrrelser. 


  • Bruno Laeng, Oddrun Vermeer, Unni Sulutvedt :
    Is Beauty in the Face of the Beholder?
    PLOS ONE 2013 ARKIV / DOI

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →