Personkort bilde

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Faggruppeleder studentrekruttering og marked.

Jobber med: 

  • Identitet- og omdømmebygging for UiT Norges arktiske universitet.
  • Markedsføring og studentrekruttering.
  • Mediekjøp og annonsering.
  • Markedsinnsikt og analyse.
  • Rådgivning og støtte til fakultetenes studentrekrutteringsaktiviteter.
  • Sosiale medier-vakt for UiT.

Aktuelle prosjekter:

  • Markedsføringskampanjer digitalt/offline.
  • UiTstudent.
  • Universitetsturnéen og skolebesøk.

[Loading...]