Gotliebsen, Melissa

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Flag icon Flag icon

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i faggruppe for studentrekruttering og marked.

 

Jobber med: 

  • Identitet- og omdømmebygging for UiT Norges arktiske universitet.
  • Markedsføring av UiT Norges arktiske universitet overfor våre interessenter, med særlig fokus på studentrekruttering.
  • Markedsinnsikt og analyse.
  • Rådgivning og støtte til fakultetenes studentrekrutteringsaktiviteter.
  • SoMe-vakt (2020).

Aktuelle prosjekter:

  • Universitetsturnéen og skolebesøk.
  • Markedsføringskampanjer digitalt/offline.

Kontor: 

[Loading...]