Bilde av Jensen, Daniel
Bilde av Jensen, Daniel
Norges fiskerihøgskole daniel.jensen@uit.no

Daniel Jensen


Doktorgradsstipendiat

Stillingsbeskrivelse

Halloen der! Velkommen skal du være.

Jeg skriver en artikkelbasert Ph.D. om evolusjon og regjerlighet av fiskeri og havbruk sett i lys av den blå økonomien. Hva betyr dette, spør du kanskje. Vel, kort fortalt studerer jeg endringsprosesser knyttet til hvordan samstyringen av akvakultur og fiskeri tilpasser seg visjonene til den blå økonomien. Dette er et utbredt politisk paradigme som ser våre hav- og kystområder som mulighetsrom for bærekraftig utvikling. Hav- og kystområder er imidlertid allerede under press fra eksisterende økonomiske aktiviteter, derfor blir det viktig å undersøke hvordan økt aktivitet påvirker måten vi sammen styrer disse våte miljøene på.

Mer spesifikt er prosjektet mitt knyttet til følgende problemstillinger:

1. Hvordan teknologisk innovasjon i lakseoppdrett utfordrer etablerte styringsordninger
2. Hvordan fiskerne forholder seg til endringer i styringen av sin næring
3. Hvordan bevaring vurderes fra akvakultur- og fiskeriperspektivet


 • Daniel Jensen :
  Er harmoni og sameksistens mulig i den blå økonomien?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 14. mai 2024 DATA
 • Anne Gaspers, Andreas Ugelvik Misund, Daniel Jensen, Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen :
  NEW PRODUCTION SYSTEMS, NEW OPINIONS: EXPLORING PUBLIC PERCEPTION OF EMERGING AQUACULTURE SYSTEMS
  2023
 • Daniel Jensen :
  Making blue innovations governable - Transgressing the governance challenges of mobile salmon aquaculture in the Norwegian coastal zone
  2023
 • Daniel Jensen :
  The challenges of governing dynamic aquaculture in the Norwegian coastal zone
  2022
 • Daniel Jensen :
  Coastal governance in Norway: Challenges towards the inclusion of innovative industrial activities in the coastal space – The case of mobile aquaculture installations
  2021
 • Daniel Jensen :
  Havfarm 3: Governmentally driven innovations in Norwegian aquaculture. A challenge for the governing system?
  UiT Norges arktiske universitet 2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Innovasjon; bærekraftig forvaltning og utvikling; klimaendringer; fiskeri og havbruk; kystsoneplanlegging


  Medlem i forskningsgruppe