Bilde av Markusson, Elin Furu
Bilde av Markusson, Elin Furu
Institutt for språk og kultur elin.f.markusson@uit.no +4778450353

Elin Furu Markusson


Stipendiat


 • Åse Mette Johansen, Elin Furu Markusson :
  'I know the world in two languages': Sámi multilingual citizenship in textbooks for the school subject Norwegian between 1997 and 2020
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV / DOI
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Framstilling av samiske språk og språkforhold i et norsklæreverk i perioden 1997–2020
  2023 PROSJEKT
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  “Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk”. En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →