No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jens.i.nergard@uit.no

Jens Ivar Nergård


emeriti


 • Jens Ivar Nergård, Solveig Nergård, Piers Vitebsky, Sally Wolfe :
  Eahpáras - nyfortolkning av fortellingene om fornektet barndom
  Universitetsforlaget 2019
 • Jens-Ivar Nergård :
  Tradisjonens stemme
  Universitetsforlaget 2019
 • Jens-Ivar Nergård :
  The Colonisation of Sápmi
  Routledge 2019 DOI
 • Jens Ivar Nergård :
  Kongens beklagelse
  Orkana Forlag 2013
 • Jens Ivar Nergård :
  Fremmedgjøringen av samisk selvforståelse
  Orkana Forlag 2013
 • Jens Ivar Nergård :
  Etterord - Fortellingens refleksivitet
  Universitetsforlaget 2013
 • Jens Ivar Nergård :
  Samiske pasienters møte med norsk helsevesen
  Orkana Forlag 2012
 • Jens Ivar Nergård :
  Kulturforskjeller på Freuds divan
  Abstrakt forlag 2012
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Institusjonelt blikk på Nord-Norge
  Orkana Forlag 2012
 • Kjell Arne Røvik, Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård :
  Nord-Norge: Fra utkant til global arena
  Orkana Forlag 2011
 • Jens Ivar Nergård :
  Når slutter en koloniprosess?
  Orkana Forlag 2011
 • Tore Sørlie, Jens Ivar Nergård :
  Treatment satisfaction and recovery in Saami and Norwegian patients following psychiatric hospital treatment
  Transcultural Psychiatry 2005
 • Jens Ivar Nergård :
  The sacred landscape
  2004
 • Jens Ivar Nergård :
  Andres kontekster og egne. kulturforskning på fremmede egner
  Høgskolen i Hedmark 2002
 • Jens-Ivar Nergård :
  The Sámi Narrative Tradition - Cosmopolitans on the Arctic Tundra
  Routledge 2022 OMTALE / FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård, Piers Vitebsky :
  Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk
  Universitetsforlaget 2019
 • Jens-Ivar Nergård :
  Dialoger med naturen Etnografiske skisser fra Sápmi
  Universitetsforlaget 2019
 • Marianne Neerland Soleim, Jens Ivar Nergård, Oddmund Andersen :
  Grenselos i grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945
  Orkana Forlag 2015
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer
  Orkana Forlag 2013
 • Svein Jentoft, Kjell Arne Røvik, Jens Ivar Nergård :
  Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel
  Orkana Forlag 2012
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring
  Orkana Forlag 2011
 • Jens Ivar Nergård :
  Den levende erfaring
  Cappelen Damm Akademisk 2006
 • Jens Ivar Nergård, Sigmund Nesset :
  Det gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år
  Oplandske Bokforlag 2003
 • Jens-Ivar Nergård :
  Replikk til advokat Enoksen
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Jens-Ivar Nergård :
  Allemannsretten til samisk historie
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Jens-Ivar Nergård :
  Gjentakelsens magi
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  En annen historie
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  The Long Term Listener
  2016
 • Jens Ivar Nergård :
  Om arbeidet med prosjekt om grenseloser i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen
  2016
 • Jens Ivar Nergård :
  Nyansering av fornorskningspolitikken?
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  Historiefortelling på tomgang
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  Det utenkelige
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  Fornorskningspolitikk til kaffen?
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Jens Ivar Nergård :
  Erfaringens spirituelle rom i samisk tradisjon
  2015
 • Jens Ivar Nergård :
  Hva er forskning
  2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Norsk kolonipolitikk i Sapmi
  2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Det skjulte Nord-Norge
  Nordlys 19. mai 2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Hvem er vi – hvor går vi?
  2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Spiritualitet og tradisjonell samisk naturforståelse
  2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Om å skamme seg over seg selv. Samiske selvbilder i fornorskningspolitikkens ånd
  2014
 • Jens Ivar Nergård :
  Den vanskelige omsorgen
  Nordlys 16. februar 2013
 • Jens Ivar Nergård :
  Hus og sjel / Viessu ja siellu / House and Soul
  CálliidLágádus 2013
 • Jens Ivar Nergård :
  Tillitskrisen ved UNN
  Nordlys 27. oktober 2012
 • Jens Ivar Nergård :
  Profesjonell folkelighet
  Nordlys 16. juni 2012
 • Per Kristian Olsen, Jens Ivar Nergård :
  Tilbakeslaget
  28. november 2012
 • Jens Ivar Nergård, Jens Ivar Nergård :
  Gråt, elskede
  Nordlys 04. november 2011
 • Jens Ivar Nergård :
  Ghost and Psyciatrists in Sapmi
  2010
 • Jens Ivar Nergård :
  Jens Eiriks bok. Svarte historier om hvite løgner
  Hertervig Akademisk 2010
 • Jens Ivar Nergård :
  Andres kontekster og egne. Skisser fra feltarbeid i samiske samfunn
  2002
 • Jens Ivar Nergård :
  Sami patients in psychiatry and traditional medicines
  2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →