#
#
Institutt for helse- og omsorgsfag elin.k.evensen@uit.no +4777646409 +4795922313 Tromsø MH2 U.11.337

Elin Kristin Evensen


Førsteamanuensis IHO/ daglig leder Fit Futures 3, ISM


 • Nilsen, Ole-Andreas; Emaus, Nina; Christoffersen, Tore; Winther, Anne; Evensen, Elin; Thrane, Gyrd; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Ahmed, Luai A.. The influence of snuff and smoking on bone accretion in late adolescence : the Tromsø study, Fit Futures. (fulltekst) Archives of Osteoporosis 2021; Volum 16 (1). ISSN 1862-3522.s 1 - 13.s doi: 10.1007/s11657-021-01003-7.
 • Hanssen, Tove Aminda; Evensen, Elin. Evaluering av den helse­faglige forsknings­satsingen i Helse Nord. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.81332.
 • Nilsen, Ole-Andreas; Ahmed, Luai A.; Winther, Anne; Christoffersen, Tore; Thrane, Gyrd; Evensen, Elin; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Dennison, Elaine; Emaus, Nina. Body weight and body mass index influence bone mineral density in late adolescence in a two -year follow -up study. The Tromsø Study: Fit Futures. JBMR Plus 2019. ISSN 2473-4039.s doi: 10.1002/jbm4.10195.
 • Evensen, Elin; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie; Kokkvoll, Ane Sofie; Wells, Jonathan; Wilsgaard, Tom; Winther, Anne; Skeie, Guri. Adolescent body composition and associations with body size and growth from birth to late adolescence. The Tromsø study: Fit Futures—A Norwegian longitudinal cohort study. Pediatric Obesity 2018. ISSN 2047-6302.s doi: 10.1111/ijpo.12492.
 • Evensen, Elin; Skeie, Guri; Wilsgaard, Tom; Christoffersen, Tore; Dennison, Elaine; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Winther, Anne; Emaus, Nina. How Is Adolescent Bone Mass and Density Influenced by Early Life Body Size and Growth? The Tromsø Study: Fit Futures—A Longitudinal Cohort Study From Norway. JBMR Plus 2018; Volum 2 (5). ISSN 2473-4039.s 268 - 280.s doi: 10.1002/jbm4.10049.
 • Christoffersen, Tore; Ahmed, Luai A.; Daltveit, Anne Kjersti; Dennison, Elaine; Evensen, Elin; Furberg, Anne-Sofie; Gracia-Marco, Luis; Grimnes, Guri; Nilsen, Ole-Andreas; Schei, Berit; Tell, Grethe S.; Vlachopoulous, Dimitris; Winther, Anne; Emaus, Nina. The influence of birth weight and length on bone mineral density and content in adolescence: The Tromsø Study, Fit Futures. Archives of Osteoporosis 2017; Volum 12. ISSN 1862-3522.s doi: 10.1007/s11657-017-0348-x.
 • Evensen, Elin; Emaus, Nina; Kokkvoll, Ane Sofie; Wilsgaard, Tom; Furberg, Anne-Sofie; Skeie, Guri. The relation between birthweight, childhood body mass index, and overweight and obesity in late adolescence: a longitudinal cohort study from Norway, The Tromsø Study, Fit Futures. BMJ Open 2017; Volum 7:e015576 (6). ISSN 2044-6055.s 1 - 13.s doi: 10.1136/bmjopen-2016-015576.
 • Evensen, Elin Kristin; Wilsgaard, Tom; Furberg, Anne-Sofie; Skeie, Guri. Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence in a population-based cohort – the Tromsø Study, Fit Futures. BMC Pediatrics 2016; Volum 16 (1). ISSN 1471-2431.s doi: 10.1186/s12887-016-0599-5.
 • Winther, Anne; Evensen, Elin Kristin. Helse og verdiskaping: Viktigheten av god beinhelse hos unge. (fulltekst) kbnn: 2021.
 • Evensen, Elin; Emaus, Nina; Skeie, Guri. Født sånn eller blitt sånn? Hvordan påvirker fødselsvekt, kroppsmasseindeks og vekst, kroppssammensetning og beinhelse i ungdomsårene?. Forskningsdagene UNN 2018-09-21 - 2018-09-21 2018.
 • Christoffersen, Tore; Ahmed, Luai A.; Daltveit, Anne Kjersti; Dennison, Elaine M.; Evensen, Elin; Furberg, Anne-Sofie; Gracia-Marco, Luis; Grimnes, Guri; Nilsen, Ole-Andreas; Schei, Berit; Tell, Grethe S.; Vlachopoulos, Dimitris; Winther, Anne; Emaus, Nina. Erratum to: The influence of birth weight and length on bone mineral density and content in adolescence: The Troms? Study, Fit Futures. Archives of Osteoporosis 2017; Volum 12 (62). ISSN 1862-3522.s doi: 10.1007/s11657-017-0358-8.
 • Evensen, Elin; Skeie, Guri; Emaus, Nina. The influence of birth weight and childhood body mass index on overweight and obesity in late adolescence. The Tromsø study: Fit Futures 1 and 2. NOFE konferansen 2016 2016-09-26 - 2016-09-27 2016.
 • Evensen, Elin; Skeie, Guri; Emaus, Nina. Tracking of overweight and obesity from birth and early childhood to late adolescence. Data from The Tromsø Study, Fit Futures.. Helse Nords Forskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Evensen, Elin. Distriktsprogram. Ettermiddagssending fra NRK Troms, intervju om "Flest overvektige ungdommer i nord". 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  Underviser og veileder på master i helsefaglig utviklingsarbeid.
  MH2 U.11.337

  Klikk for større kart